9/12: Έναρξη ψηφιακής μετάβασης από τα Ακαρνανικά στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου...

Χάρτες ενδεικτικής κάλυψης ψηφιακού σήματος και στιγμιότυπα από το έντυπο υλικό σχετικά με την έναρξη Ψηφιακής μετάβασης των παρόχων ΕΡΤ, Digea και των Περιφερειακών καναλιών, στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου (τη Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2012), από το κέντρο εκπομπής Ακαρνανικά και τους διαύλους συχνοτήτων "28 (530Mhz), 31 (554Mhz), 37 (602Mhz) και 47 (682Mhz)". Παράλληλα πραγματοποιήθηκε όπως αναμενόταν το αναλογικό Switch-OFF των ιδιωτικών καναλιών ΕΕ και θα ακολουθήσει και η ΕΡΤ (μετά από κάποιο χρονικό διάστημα), από το κέντρο εκπομπής Ακαρνανικά...

Χάρτες ενδεικτικής κάλυψης ψηφιακού σήματος από το κέντρο εκπομπής "Ακαρνανικά".

Συμβουλευτείτε το υπόμνημα του χάρτη για να διαπιστώσετε σε ποια ζώνη ανήκετε και τι πρέπει να κάνετε, ενόψει της ψηφιακής μετάβασης, στις 9 Δεκεμβρίου. Αξιοσημείωτη και η ενδεικτική κατεύθυνση της κεραίας λήψης του ψηφιακού σήματος από το κέντρο εκπομπής Ακαρνανικά, αναλόγως της ζώνης κάλυψης που ανήκετε...