Το νέο ψηφιακό και αναλογικό τοπίο της Αχαΐας στις 3 Φεβρουαρίου 2012...

Στις 3 Φεβρουαρίου 2012, ξεκίνησε το ψηφιακό σήμα της ΕΡΤ, της DIGEA και των Περιφερειακών καναλιών από το κέντρο εκπομπής «ΑΡΟΗ», έτσι το ψηφιακό τοπίο στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας διαμορφώθηκε ως εξής...


Δίαυλος 25 (642 MHz) 2ο Μux ΕΡΤ Digital (ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3, ΕΡΤ HD, ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΕΡΤ)…

Δίαυλος 31 (554 MHz) Περιφερειακό Μux DIGITAL UNION "ΝΕΤ (Black screen), ACHAIA CHANNEL, ΚΟΣΜΟΣ TV (Black screen), ΠΑΤΡΑ ΤV, SuperB, TeleTime (Ενεργό)"…

Δίαυλος 42 (506MHz) 1ο Μux ΕΡΤ Digital (Cine/Sport+, Prisma+, Βουλή, ΡΙΚ)…

Δίαυλος 44 (658 MHz) 1ο Μux DIGEA (ALPHA, ALTER, ANT1, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV)…

Δίαυλος 46 (674 MHz) 2ο Μux DIGEA (MEGA, ΣΚΑΪ, STAR)…

Δίαυλος 53 (730 MHz) Περιφερειακό Μux DIGITAL UNION (LEPANTO TV, BEST TV, EΡZ, ΟΡΤ)…


Επίσης ψηφιακή άδεια εκπομπής διαθέτουν και τα περιφερειακά κανάλια της Αχαΐας «SUPER B και TELETIME» (μέσω των Μux συχνοτήτων της ΕΡΤ - Δίαυλος 42), κάτι που δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί, αφού σε καμία ευρύτερη περιοχή ψηφιακής μετάβασης, δεν έχουν εκπέμψει περιφερειακά κανάλια, μέσω των ψηφιακών Μux της ΕΡΤ… Η διευθέτηση του θέματος αναμένεται να επιλυθεί από την Πολιτεία, μέσω του νέου ψηφιακού χάρτη συχνοτήτων και του αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου, που προφανώς θα επιτρέψει την εκπομπή περισσότερων περιφερειακών καναλιών τυπικής ευκρίνειας σε ένα δίαυλο συχνοτήτων, με την χρήση της κωδικοποίησης DVB-T/Mpeg-4… Τελος στο Δίαυλο 24UHF, αναμένεται να εκπέμψει μελλοντικά ο 3ος ψηφιακός πολυπλέκτης συνεργασίας ΕΡΤ και nova, με τα ελεύθερα δορυφορικά κανάλια "TV5 Europe/Euronews" και τα 2 Συνδρομητικά κανάλια "novacinema1/novasports1+DisneyXD"...
Το ψηφιακό και αναλογικό τηλεοπτικό τοπίο της Αχαΐας - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - στις 3 Φεβρουαρίου 2012… Edit 08/10/13

1α) Ενεργές ψηφιακές συχνότητες και κανάλια με το μεταβατικό χάρτη συχνοτήτων  (Αρόη)...
1β) Ενεργές ψηφιακές συχνότητες και κανάλια με το μεταβατικό χάρτη συχνοτήτων  (Ακαρνανικά)...
2) Μη ενεργές ψηφιακές συχνότητες με το τελικό χάρτη συχνοτήτων... 
3) Αναλογικά κανάλια και ελεύθερες συχνότητες μέχρι το τελικό αναλογικό Switch Off...

21 UHF - Teletime................(Παλαιοπλάτανος)
- 21 UHF –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): Δημόσιος Πάροχος Δικτύου Ευρυεκπομπής...   SFNΑίνος, (Ιθάκη, Φυτείες)... (Τ0 + 182 Ημέρες)...  
- 22 UHF  –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): Πάροχος Δικτύου Ευρυεκπομπής Εθνικής Εμβέλειας...  SFNΑίνος, (Ιθάκη, Φυτείες)... (Τ0 + 182 Ημέρες)...      
22 UHF - ΔΤ...............(Παναχαϊκό)
23 UHF - ΒΟΥΛΗ.........(Δασύλλιο)
- 23 UHF  –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): Δημόσιος Πάροχος Δικτύου Ευρυεκπομπής... SFNΑκαρνανικά, (Καναλάκι, Κορφοβούνι, Λάκκα, Σούλι, Αμφιλοχία)... (Τ0 + 287 Ημέρες)...   
24 UHF Ενεργό - 3o MUX Netmed (Ενεργό)...........(Αρόη): "DVB-T/Mpeg-4: 3ος πολυπλέκτης συνεργασίας ΕRT Digital/Nova: TV5 Europe, EDT!!!, Novacinema1, Novasports/DisneyXD"  (Αρόη)...
- 24 UHF  –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): Δημόσιος Πάροχος Δικτύου Ευρυεκπομπής... SFNΑρόη, Καλάβρυτα... (Τ0 + 182 Ημέρες)... 
25 UHF Ενεργό  2o MUX ΕRT Digital (Ενεργό)................(Αρόη): "DVB-T/Mpeg-4: 2ος πολυπλέκτης ΕRΤ Digital: (DT 1, ΒΟΥΛΗ, DT HD, Radios: DR 1, DR 2, DR 3... (Αρόη)...
- 25 UHF  –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): Πάροχος Δικτύου Ευρυεκπομπής Εθνικής Εμβέλειας... SFNΑρόη, Καλάβρυτα... (Τ0 + 182 Ημέρες)... 
26 UHF - ΑΝΤ1.....................(Παναχαϊκό)
27 UHF - Αχελώος TV............(Δασύλλιο)
- 27 UHF  –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): Πάροχος Δικτύου Ευρυεκπομπής Εθνικής Εμβέλειας... SFNΑκαρνανικά, (Καναλάκι, Κορφοβούνι, Λάκκα, Σούλι, Αμφιλοχία)... (Τ0 + 287 Ημέρες)...  
- 28 UHF  –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): Πάροχος Δικτύου Ευρυεκπομπής Εθνικής Εμβέλειας... SFNΑκαρνανικά, (Καναλάκι, Κορφοβούνι, Λάκκα, Σούλι, Αμφιλοχία)... (Τ0 + 287 Ημέρες)...  
28 UHF Ενεργό - 2o MUX ΕRT Digital (Ενεργό).................(Ακαρνανικά): "DVB-T/Mpeg-4: 1ος πολυπλέκτης ΕRΤ Digital: (DT 1, ΒΟΥΛΗ, DT HD, Radios: DR 1, DR 2, DR 3... (Ακαρνανικά)...
29 UHF - Η ΒΟΥΛΗ...............................................................(Αίνος)
30 UHF - Πάτρα TV......................................................(Δασύλλιο)
31 UHF Ενεργό  1ο ΜUX Digital Union (Ενεργό)...........(Αρόη): "DVB-T/Mpeg-4: 1ος περιφερειακός πολυπλέκτης Digital Union: ΠΑΤΡΑ ΤV, Achaia Channel, SuperB, TeleTime, Κόσμος TV Test, ΝΕΤ Test" (Αρόη)...
31 UHF Ενεργό  1ο ΜUX DIGEA (Ενεργό)...........................(Ακαρνανικά): "DVB-T/Mpeg-4: 1ος πολυπλέκτης DIGEA: Alpha, Digea Test Card, ANT1, Μακεδονία TV"  (Ακαρνανικά)...
- 31 UHF –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): Πάροχος Δικτύου Ευρυεκπομπής Εθνικής Εμβέλειας... SFNΑρόη, Καλάβρυτα... (Τ0 + 182 Ημέρες)... 
- 32 UHF –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): Δημόσιος Πάροχος Δικτύου Ευρυεκπομπής... SFNΑκαρνανικά, (Καναλάκι, Κορφοβούνι, Λάκκα, Σούλι, Αμφιλοχία)... (Τ0 + 287 Ημέρες)...  
33 UHF - ......................
- 33 UHF –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): Πάροχος Δικτύου Ευρυεκπομπής Εθνικής Εμβέλειας...  SFNΑίνος, (Ιθάκη, Φυτείες)... (Τ0 + 182 Ημέρες)...   
34 UHF - Achaia Channel..........(Δασύλλιο)
- 34 UHF –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): Δημόσιος Πάροχος Δικτύου Ευρυεκπομπής... SFNΑρόη, Καλάβρυτα... (Τ0 + 182 Ημέρες)... 
35 UHF - Η ΒΟΥΛΗ.......(Παναχαϊκό)
- 35 UHF –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): Πάροχος Δικτύου Ευρυεκπομπής Εθνικής Εμβέλειας... SFNΑρόη, Καλάβρυτα... (Τ0 + 182 Ημέρες)... 
36 UHF - ΣΚΑΙ........................(Αίνος)
- 36 UHF –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): Δημόσιος Πάροχος Δικτύου Ευρυεκπομπής...   SFNΑίνος, (Ιθάκη, Φυτείες)... (Τ0 + 182 Ημέρες)...   
37 UHF - .....................................(Δασύλλιο)
37 UHF Ενεργό  2ο ΜUX DIGEA (Ενεργό)............................(Ακαρνανικά): "DVB-T/Mpeg-4: 2ος πολυπλέκτης DIGEA: Mega, ΣΚΑΙ, Star, E tv"  (Ακαρνανικά)...
38 UHF - ΔΤ................................(Παναχαϊκό)
39 UHF - ..............................(Δασύλλιο)
- 39 UHF –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): Πάροχος Δικτύου Ευρυεκπομπής Εθνικής Εμβέλειας... SFNΑκαρνανικά, (Καναλάκι, Κορφοβούνι, Λάκκα, Σούλι, Αμφιλοχία)... (Τ0 + 287 Ημέρες)...  
40 UHF - ΣΚΑΙ....................(Παλαιοπλάτανος)
40 UHF - ART TV................(Αίνος)
41 UHF - Mega.....................(Αίνος)
42 UHF Ενεργό  1o MUX ΕRT Digital (Ενεργό)...........(Αρόη): "DVB-T/Mpeg-2: 1ος πολυπλέκτης ΕRΤ Digital: "DT 2, BBC World, DW, RIKSAT" (Αρόη)...
- 42 UHF –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): Πάροχος Δικτύου Ευρυεκπομπής Εθνικής Εμβέλειας... SFNΑρόη, Καλάβρυτα... (Τ0 + 182 Ημέρες)... 
43 UHF Ενεργό  3o MUX Netmed (Ενεργό)........... (Ακαρνανικά) : "DVB-T/Mpeg-4: 3ος πολυπλέκτης συνεργασίας ΕRT Digital/Nova: TV5 Europe, EDT!!!, Novacinema1, Novasports/DisneyXD"  (Ακαρνανικά)...
- 43 UHF  –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): Πάροχος Δικτύου Ευρυεκπομπής Εθνικής Εμβέλειας... SFNΑκαρνανικά, (Καναλάκι, Κορφοβούνι, Λάκκα, Σούλι, Αμφιλοχία)... (Τ0 + 287 Ημέρες)...  
44 UHF Ενεργό  1ο ΜUX DIGEA (Ενεργό)........................(Αρόη): "DVB-T/Mpeg-4: 1ος πολυπλέκτης DIGEA: Alpha,  Digea Test Card, ANT1, Μακεδονία TV"  (Αρόη)...
- 44 UHF  –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): Πάροχος Δικτύου Ευρυεκπομπής Περιφερειακής Εμβέλειας (ΠΖ)...  SFNΑρόη, Καλάβρυτα... (Τ0 + 182 Ημέρες)... 
- 45 UHF  –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): Πάροχος Δικτύου Ευρυεκπομπής Εθνικής Εμβέλειας...  SFNΑίνος, (Ιθάκη, Φυτείες)... (Τ0 + 182 Ημέρες)...   
46 UHF Ενεργό    2ο ΜUX DIGEA (Ενεργό).........................(Αρόη): "DVB-T/Mpeg-4: 2ος πολυπλέκτης DIGEA: Mega, ΣΚΑΙ, Star, E tv"  (Αρόη)...
46 UHF Ενεργό  -  1o MUX ΕRT Digital (Ενεργό)...........(Ακαρνανικά): "DVB-T/Mpeg-2: 1ος πολυπλέκτης ΕRΤ Digital: "DT 2, BBC World, DW, RIKSAT" (Ακαρνανικά)...
- 46 UHF  –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): Πάροχος Δικτύου Ευρυεκπομπής Περιφερειακής Εμβέλειας (ΠΖ)... SFNΑκαρνανικά, (Καναλάκι, Κορφοβούνι, Λάκκα, Σούλι, Αμφιλοχία)... (Τ0 + 287 Ημέρες)...  
47 UHF - Super B................(Δασύλλιο)
47 UHF Ενεργό  1ο Περιφερειακό ΜUX Eurostar (Ενεργό).....(Ακαρνανικά): "DVB-T/Mpeg-4: 1ος πολυπλέκτης Eurostar: ART TV, Αχελώος TV, Corfu Channel, Test4"  (Ακαρνανικά)...
48 UHF - Planet......................(Αίνος)
49 UHF - OPT.......................(Αίνος)
50 UHF - ......................
51 UHF - Star..................(Αίνος)
- 51 UHF –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): ??? SFNΑκαρνανικά, (Καναλάκι, Κορφοβούνι, Λάκκα, Σούλι, Αμφιλοχία)... (Τ0 + 287 Ημέρες)...  
52 UHF - – …...........................................(Αίνος)
53 UHF Ενεργό  2ο ΜUX Digital Union (Ενεργό)......................(Αρόη): "DVB-T/Mpeg-4: 2ος περιφερειακός πολυπλέκτης Digital Union: LEPANTO TV, BEST TV, EΡZ-IONIAN ΤV, ΟΡΤ"   (Αρόη)...
- 53 UHF –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): ??? SFNΑρόη, Καλάβρυτα... (Τ0 + 182 Ημέρες)... 
54 UHF - Mega...........(Παλαιοπλάτανος)
54 UHF Ενεργό  (Ιδιωτικοί Περιφερειακοί και Τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικοί σταθμοί): 2ο Περιφερειακό Μux - Digital Union (Ενεργό).....(Ακαρνανικά): ΙTV, ΗΠΕΙΡΟΣ TV 1, ΤΗΛΕΚΕΡΚΥΡΑ, ΚΟΣΜΟΣ TV  (Ακαρνανικά)...
55 UHF - .....................
56 UHF - Star.....................................(Παλαιοπλάτανος)
56 UHF - E tv......................................(Αίνος)
- 57 UHF –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): Πάροχος Δικτύου Ευρυεκπομπής Εθνικής Εμβέλειας...  SFNΑίνος, (Ιθάκη, Φυτείες)... (Τ0 + 182 Ημέρες)...   
57 UHF - ΔT....................................(Αίνος)
58 UHF - Teletime.....................................(Παναχαϊκό)
- 58 UHF –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): ???  SFNΑρόη, Καλάβρυτα... (Τ0 + 182 Ημέρες)... 
59 UHF - .....................
- 59 UHF  –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): Πάροχος Δικτύου Ευρυεκπομπής Περιφερειακής Εμβέλειας (ΠΖ)...  SFNΑίνος, (Ιθάκη, Φυτείες)... (Τ0 + 182 Ημέρες)...  
- 60 UHF  –  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012): ???   SFNΑίνος, (Ιθάκη, Φυτείες)... (Τ0 + 182 Ημέρες)...   
60 UHF - ΔΤ.........................(Αίνος)
60 UHF - Rai Uno....................(Δασύλλιο)
61 UHF - Mega.........................(Παναχαϊκό)
62 UHF - ...................(Δασύλλιο)
62 UHF - Μακεδονία TV...........(Αίνος)
63 UHF - ΑΝΤ1.........................(Αίνος)
64 UHF - APT............................(Αρόη)
65 UHF - Super B........................(Αίνος)
66 UHF - Alpha.........................(Αίνος)
66 UHF - LEPANTO TV........(Παλαιοπλάτανος)
67 UHF - APT................................(Αίνος)
68 UHF - .....................
69 UHF - Super TV....................(Αρόη)