Νέο Switch On ευρυεκπομπής για Πελοπόννησο στις 27 Ιουνίου και για Αττική στις 11 Ιουλίου 2014...

Ενημέρωση 27/05: "Νέα αλλαγή ημερομηνιών περιοχικού Switch ON/OFF της χώρας"…
Απαντήσεις από τη Digea σε εν μέρει εξειδικευμένα ερωτήματα για τη ψηφιακή μετάβαση των περιφερειακών καναλιών της Πελοποννήσου...
Από την έκδοση της νέας τροποποιημένης ΚΥΑ από τη Πολιτεία ("30150/901/φ111α/16-05-14,Φ.Ε.Κ.Β`1338/27-05-14"), προκύπτει η αλλαγή ημερομηνιών περιοχικού Switch ON/OFF της χώρας, ως αναφορά τη ψηφιακή μετάβαση της Πελοποννήσου και της Αττικής, την οποία και θα πρέπει να ακολουθήσουν οι πάροχοι δικτύου ευρυεκπομπής της δημόσιας τηλεόρασης "ΝΕΡΙΤ" και της ιδιωτικής τηλεόρασης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας "DIGEA"... Ανεπηρέαστοι και χωρίς να προκύπτουν διάφορα θέματα με "Πανελλαδικές Εξετάσεις, Εκλογές,...", αλλά και με τον απαραίτητο χρόνο που προαπαιτείτε για τη προμήθεια και εγκατάσταση των ψηφιακών πομπών στα δίκτυα ευρυεκπομπής (της νεοσύστατης "ΝΕΡΙΤ", αλλά και της "DIGEA"), οι πάροχοι δικτύου ευρυεκπομπής θα συντονιστούν και θα προχωρήσουν στη ψηφιακή μετάβαση της Πελοποννήσου (με νέα ημερομηνία την 27η Ιουνίου 2014), αλλά και στην Αττική (στις 11 Ιουλίου 2014), καθώς και των επόμενων περιοχικών Switch OFF/ON της χώρας...

"Νέα αλλαγή ημερομηνιών περιοχικού Switch ON/OFF της χώρας"…

Περιοχή
Δίκτυα Εκπομπής
Ημ/νία
Πελοπόννησος
18, 19, 22, 23, 24, 25, 26
27/06
Αττική
20,21
11/7
Βόρειανατολική Ελλάδα - Νησιά Βορείου Αιγαίου
1, 2, 3, 4, 33 
1/8
Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα
5, 6, 12, 14
12/9
Δυτική Ελλάδα
17
26/9
Κεντρική και Βόρεια Ηπειρωτική Ελλάδα
7, 8, 9, 10, 11
17/10
Κεντρική και Δυτική Ελλάδα
13, 15, 16 
21/11
Νοτιανατολική Ελλάδα (νησιά Αιγαίου και Κρήτη)
27, 28, 29, 30, 31, 32, 34
19/12Η έκδοση της νέας τροποποιημένης ΚΥΑ από τη Πολιτεία (με τις νέες ημερομηνίες περιοχικού Switch ON/OFF), θα φέρει την εκ νέου επίσημη ανακοίνωση της "DIGEA" για τη συντονισμένη ψηφιακή μετάβαση της Πελοποννήσου. Με όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις συχνότητες εκπομπής των καναλιών ιδιωτικής τηλεόρασης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας (συμπεριλαμβανομένου και της δημόσιας τηλεόρασης), συμπληρώνοντας την ενημέρωση που είχε προηγηθεί με τους Χάρτες ενδεικτικής κάλυψης ψηφιακού σήματος Πελοποννήσου... Στη νέα καλοκαιρινή ημερομηνία 27/06 (θα γίνει συντονισμένα με τη ΝΕΡΙΤ) και το προβλεπόμενο αναλογικό κλείσιμο σήματος τηλεόρασης στα 19 κέντρα εκπομπής (Analog Switch OFF), που αποτελούν και τα 7 δίκτυα ευρυεκπομπής στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Ενώ το Switch ON όλων των πολυπλεκτών ψηφιακού σήματος της "DIGEA", με τροφοδοσία μέσω δορυφόρου (κανάλια εθνικής εμβέλειας) και μέσω οπτικών ινών (κανάλια περιφερειακής εμβέλειας), θα ενεργοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, από το κεντρικό Control Room ελέγχου και πολυπλεξίας στην Αττική (διασύνδεσης μέσω ΟΤΕ)... Η "DIGEA" είναι έτοιμη να προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος "EPG", εάν και εφόσον το ζητήσουν οι πάροχοι περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας Πελοποννήσου (να αναφέρουμε ότι ο "Best TV Καλαμάτας" διαθέτει EPG μέσω του OTE TV)... Στη παρούσα φάση (εάν είναι τεχνικά εφικτό), η οριστική ψηφιακή μετάβαση της Πελοποννήσου ίσως αποτελέσει την αρχή για την υποχρεωτική χρήση των Κανόνων προτεινομένης Απόδοσης Αριθμού Προγράμματος (Logical Channel Number-LCN). Όπως ορίζεται από το παράρτημα Ε3 (), όπου μεταξύ των παρόχων δικτύου, προηγούνται οι βασικές υπηρεσίες της Δημόσιας Τηλεόρασης και στη συνέχεια οι υπηρεσίες του πάροχου δικτύου Εθνικής και περιφερειακής Κάλυψης…

Τέλος για τη ομαλή οριστική ψηφιακή μετάβαση της χώρας (Switch OFF/ON), όλοι ψηφιακοί πολυπλέκτες θα εκπέμψουν στις συχνότητες του νέου χάρτη συχνοτήτων (ΚΥΑ 4280/2012), ενώ και οι μεταβατικοί πολυπλέκτες  στα Κ.Ε. "Αρόη, Πεταλίδι και Ξυλόκαστρο", εάν προκύπτει θέμα αλλαγής δίαυλου συχνοτήτων, θα μεταφερθούν με τη σειρά τους στις τελικές συχνότητες ευρυεκπομπής του νέου χάρτη συχνοτήτων (ΚΥΑ 4280/2012). Ενώ η ΕΕΤΤ θα είναι υπεύθυνη για τη προστασία των ψηφιακών πολυπλεκτών, ως αναφορά την απρόσκοπτη εκπομπή ψηφιακού σήματος χωρίς παρεμβολές από βοηθητικά κέντρα εκπομπής αναλογικού σήματος...

Blog Σχόλιο: Άγνωστο παραμένει πως θα διευθετηθούν οι υπηρεσίες του τρίτου πολυπλέκτη συνεργασίας μεταξύ της "ΝΕΡΙΤ" και του μεταβατικού παρόχου της "nova επίγεια". Από τη μια ως αναφορά τις συνδρομητικές υπηρεσίες, εάν προκύπτει ενδεχόμενη συμφωνία μεταφοράς της "nova επίγεια", σε αυτές τις περιοχές μέσω τη "DIGEA"! Και από την άλλη ως αναφορά τις δορυφορικές υπηρεσίες της ΝΕΡΙΤ "Ν1,TV5 Europe/N2" και της ενδεχόμενης μεταφοράς τους στους δυο αρχικούς πολυπλέκτες ευρυεκπομπής της ΝΕΡΙΤ... Ειδομεν.