Πίνακας συχνοτήτων για τις συνδρομητικές πλατφόρμες στην ζώνη Clarke.


Νέος αναλυτικός πίνακας συχνοτήτων με όλες τις συνδρομητικές πλατφόρμες στην εφικτή ζώνη Clarke για απευθείας λήψη μέσω δορυφόρου, καθώς και όλες τις πλατφόρμες που προορίζονται για καλωδιακές τροφοδοσίες!

Για να περιηγηθείτε στον νέο πίνακα κάντε απλά κλικ εδώ :
http://rexsat-rexsat2.blogspot.com/