Ψηφιακές προϋποθέσεις: Από το ΕΣΡ για αδειοδότηση περιφερειακών και τοπικών καναλιών!


Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προχώρησε την διαδικασία επιλογής τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας για την επίγεια ψηφιακή μετάδοση των αναλογικών προγραμμάτων. Μια και η 01.11.2008 ορίστηκε, ως η αρχική ημερομηνία έναρξης για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση… Έτσι, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ανακοίνωσε ποια θα είναι τα δικαιολογητικά που τα κανάλια θα πρέπει να καταθέσουν στο ΕΣΡ, αλλά και την ημερομηνία προθεσμίας για την υποβολή τους, η οποία είναι η 6η Οκτωβρίου μέχρι τις 14.30. Μαζί με το ειδικό έντυπο της αίτησης, που θα είναι διαθέσιμο από τη Δευτέρα στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ, http://www.esr.gr/

και θα υποβάλλεται τόσο στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου του ΕΣΡ όσο και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nctv@ otenet.gr, τα κανάλια υποχρεούνται να υποβάλουν: το πλήρες εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σταθμού για την εβδομάδα που προηγείται της υποβολής της αίτησης σε ψηφιακό δίσκο και σε έντυπη μορφή. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του φορέα του σταθμού ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή. Στο έντυπο αυτό θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία εκείνα από τα οποία προκύπτει, ότι το πρόγραμμα του σταθμού πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 13 του Ν. 3592/2007.
Ο πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης διευκρίνισε ότι η απόφαση του ΕΣΡ για τον καθορισμό των σταθμών που συμμετέχουν στη διαδικασία της ψηφιακής μετάβασης δεν συνιστά σε καμία περίπτωση χορήγηση αδείας παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής. Πρόσθεσε επίσης ότι η ανεξάρτητη αρχή θα εστιάσει το ενδιαφέρον της στον έλεγχο του προγράμματος των σταθμών και για τον λόγο αυτό σκοπεύει να στείλει προσωπικό σε όλη την Ελλάδα…

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 17/09/2008