Συμφωνία Digea με την NEC Corporation για τους αναμεταδότες DVB-T…

Συμφωνία Digea (Ψηφιακός Πάροχος ΑΕ) με την Ιαπωνική NEC Corporation επήλθε σχετικά με την προμήθεια αναμεταδοτών DVB-T, στα πλαίσια της ανάπτυξης του επίγειου ψηφιακού δικτύου της Digea στην Ελληνική επικράτεια (σε DVB-T/ MPEG-4)…
Η αρχή έγινε με τους DVB-T πομπούς που εγκαταστάθηκαν σε Ξυλόκαστρο (Σεπτέμβριος 2009) και Θεσσαλονίκη (Δεκέμβριος 2009), ενώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2010 θα ακολουθήσει η εγκατάσταση των αντίστοιχων DVB-T πομπών, για την Αττική, την Λάρισα και την Πάτρα… Η συμφωνία προβλέπει ότι η NEC Corporation θα παρέχει συνολικά, περισσότερους από 300 DVB-T αναμεταδότες για την κάλυψη του δικτύου της Digea, που θα φτάσει πολύ κοντά στο 100% της πληθυσμιακής κάλυψης, έως το τελικό αναλογικό Switch-OFF…
Nicolas A.