ΟΤΕ: Είσοδος σε ενέργεια και πάσης φύσεως τηλεοπτικές/ραδιοφωνικές υπηρεσίες…

Στον τομέα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, όπως και της ενέργειας, με πρόβλεψη να επεκτείνει τη δραστηριότητα του και στο εξωτερικό, εισέρχεται ο ΟΤΕ, με τροποποίηση που προτείνει για διεύρυνση του σκοπού του.
Με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η διοίκηση του ΟΤΕ ενημερώνει τους μετόχους του ότι υποβάλει προς έγκριση στη σημερινή επαναληπτική γενική συνέλευση, σχέδιο διεύρυνσης του σκοπού του, με το οποίο και προτείνει:
- την παροχή πάσης φύσεως τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, τη διεξαγωγή οιωνδήποτε σχετικών υπηρεσιών και άλλων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων συνδρομητικών, διαδραστικών ή άλλων συναφών υπηρεσιών με τη χρήση οιασδήποτε ευρυζωνικής τεχνολογίας μετάδοσης ενσύρματης, ασύρματης ή δοροφυρικής, η μετάδοση, αναμετάδοση, ανάπτυξη, παραγωγή κάθε είδους οπτικοακουστικού περιεχομένου καθώς και η κατασκευή, διάθεση, αγορά , προμήθεια, πώληση, μεταπώληση, κυκλοφορία και διανομή πάσης φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προϊόντων, αντικειμένων και εμπορεύματος που αφορούν στην παροχή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διάθεση των παραπάνω υπηρεσιών.

- την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη κάθε είδους συστημάτων παραγωγής και προμήθειες ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων με χρήση ΑΠΕ και μέσω συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης, καθώς και η παραγωγή και προμήθεια ενέργειας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ανά κατηγορία, η δραστηριοποίηση του ΟΤΕ στον τομέα της ενέργειας αναμένεται ότι, σε πρώτη φάση, θα γίνει με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα κτίρια του οργανισμού.

Αρχικά, οι δραστηριότητες του ΟΤΕ στην παραγωγή ενέργειας θα αφορούν ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού. Μακροπρόθεσμα δεν αποκλείεται, εφόσον βέβαια υπάρξει πλεόνασμα, να προχωρήσει και σε εμπορική εκμετάλλευση της δραστηριότητας αυτής.

Σε ό,τι αφορά τις συνδρομητικές υπηρεσίες τηλεόρασης, ο ΟΤΕ εναρμονίζει το καταστατικό του, με βάση την άδεια που απέκτησε πέρυσι από τη θυγατρική του εταιρία, Hellas Sat.

Πάντως, με ενδιαφέρον αναμένεται, αν θα υπάρξουν αλλαγές στη διοίκηση του οργανισμού, έπειτα από τη συνάντηση που είχαν στελέχη της DT, με τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Παπακωνσταντίνου, την περασμένη Παρασκευή.

(Ισοτιμία)