2010 – Μία χρονιά ορόσημο για την Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση στην Ευρώπη...

Πρόσφατα στοιχεία από την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων MAVISE του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητήριου πιστοποιούν την ταχύτατη ανάπτυξη της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στην Ευρώπη και την ανάδειξή της, ουσιαστικά, στην πρώτη θέση ανάμεσα στις πλατφόρμες παροχής τηλεοπτικού περιεχομένου. Τα στοιχεία αυτά είναι τα ακόλουθα:

Παύση των επίγειων αναλογικών μεταδόσεων
Σε 12 ευρωπαϊκές χώρες έχει παύσει πλήρως η επίγεια αναλογική τηλεοπτική μετάδοση: Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ισπανία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Σουηδία και Φινλανδία. Έως το τέλος του 2010 (ή τον Ιανουάριο του 2011) αναμένεται να έχουν «προσχωρήσει» σε αυτήν την ομάδα και οι: Αυστρία, Ισλανδία, Κροατία, Μάλτα και Σλοβενία.

Πολλαπλασιασμός των προσφερόμενων καναλιών
Ίσως ο πιο αντιπροσωπευτικός δείκτης της επιτυχούς διείσδυσης της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης είναι ο αριθμός των καναλιών που παρέχονται μέσω αυτής της πλατφόρμας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς φτάνουν τουλάχιστον τα 1.460! Περίπου τα μισά εξ’ αυτών, τα 700, ανήκουν σε περιφερειακούς και τοπικούς σταθμούς που μεταδίδονται σε 13 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ο αριθμός των εθνικών και διεθνών καναλιών ανέρχεται σε περίπου 760. Από τα διεθνή, αυτά με τις περισσότερες παρουσίες είναι τα BBC World, CNN, Discovery channels, Eurosport channels κ.ά.

Από τα 760 ψηφιακά κανάλια, τα 345 παρέχονται άνευ συνδρομής, ενώ τα υπόλοιπα 415 παρέχονται από συνδρομητικά δίκτυα.

Συνδρομητικά κανάλια
Παρά το γεγονός ότι οι πρώτες προσπάθειες παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών στην επίγεια ψηφιακή πλατφόρμα στην Ευρώπη ήταν αποτυχημένες (Ην. Βασίλειο, Ισπανία, Σουηδία), εντούτοις σήμερα συνδρομητικές υπηρεσίες προσφέρονται σε 14 Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. και σε περίπου 5 ή 6 άλλες ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ένωσης.

Κανάλια Υψηλής Ευκρίνειας (HDTV)
Αν και η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση μειονεκτεί ως προς την παροχή καναλιών με υψηλή ευκρίνεια, σε σχέση με τη δορυφορική, την καλωδιακή ή την IPTV τηλεοπτική πλατφόρμα -κυρίως λόγω έλλειψης του απαραίτητου φάσματος συχνοτήτων- σήμερα κανάλια υψηλής ευκρίνειας παρέχονται σε: Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Νορβηγία, Ουγγαρία, Εσθονία και Λιθουανία ενώ επίκειται η παροχή τους σε Σουηδία και Φινλανδία.

Δημόσια και Ιδιωτικά κανάλια
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η δημόσια τηλεόραση ήταν η «ατμομηχανή» της ανάπτυξης της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, καθώς επένδυσε σημαντικά ποσά πρώτη και δημιούργησε νέα κανάλια και υπηρεσίες. Σήμερα, περίπου το ένα τέταρτο των καναλιών (25%) ανήκουν στη δημόσια τηλεόραση και παρέχονται κυρίως ελεύθερα, ενώ μόλις το 10% των καναλιών στα συνδρομητικά δίκτυα είναι δημόσια.

Υπενθυμίζεται ότι το ΙΟΜ ασκεί την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητήριου για το έτος 2010. http://www.iom.gr