Η περιφερειακή ψηφιακή μετάβαση αναζητεί πάροχο δικτύου ευρυεκπομπής…

Η Πολιτεία βρίσκεται σε διεργασία ώστε να ρυθμίσει οριστικά το τοπίο της ψηφιακής μετάβασης με το επερχόμενο νομοθετικό πλαίσιο, που θα διαχωρίσει τον πάροχο δικτύου, από τον πάροχο περιεχομένου και παράλληλα θα αναβαθμίσει τον ρόλο της ΕΕΤΤ, ώστε να διενεργεί τις αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες για τις άδειες ψηφιακού παρόχου εκμετάλλευσης ψηφιακού φάσματος (μετά την ολοκλήρωση αποτίμησης του ψηφιακού φάσματος). Είτε για τις υπηρεσίες ψηφιακής ευρυεκπομπής των καναλιών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, είτε για τις υπηρεσίες Mobile TV και Ιντερνέτ… Παράλληλα θα δώσει το νέο ψηφιακό χάρτη που θα συμπεριλαμβάνει μερικά ακόμη βασικά κέντρα εκπομπής της ΕΡΤ, ώστε να μην μείνουν ολόκληρες περιοχές (εκτός της αρχικής ψηφιακής μετάβασης). Ενώ θα προσδιορίσει τους ρυθμούς επιτάχυνσης για την σταδιακή ψηφιακή μετάβαση στην Ελληνική επικράτεια, με την υποχρεωτική και συντονισμένη έναρξη ψηφιακών εκπομπών για τα κρατικά, ιδιωτικά και περιφερειακά κανάλια (έως το πλήρες αναλογικό Switch-Off του 2012-13)… Επίσης για όσες περιφέρειες της χώρας προκύψουν δυστοκίες ανεύρεσης ιδιωτικού παρόχου δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής (για τις ψηφιακές εκπομπές των περιφερειακών καναλιών), η πολιτεία θα πρέπει να προβλέψει ο ρόλος αυτός να αναλαμβάνεται από την ΕΡΤ…

Η περιφερειακή ψηφιακή μετάβαση της Θεσσαλονίκης αναζητεί πάροχο δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής…

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οπού μέσα στο 2010 έχει προχωρήσει η ψηφιακή μετάβαση των Κρατικών και Ιδιωτικών καναλιών (ΕΕ) και κατά το 1/3 των περιφερειακών καναλιών. Με την πλειοψηφία των περιφερειακών καναλιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να παραμένει προσωρινά εκτός ψηφιακής μετάβασης, αφού βρίσκονται σε δυστοκία ανεύρεσης ψηφιακού παρόχου (που μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες), φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί και σε άλλες περιφέρειες της χώρας…
 Πιο συγκεκριμένα μόνο τα περιφερειακά κανάλια της Θεσσαλονίκης «Time Channel, TV Thessaloniki, XTV…», έχουν προχωρήσει στην ένταξη τους στην πλατφόρμα της Digital Union και εκπέμπουν ψηφιακά (από το δίαυλο συχνοτήτων 59UHF και τον Χορτιάτη). Έτσι υπάρχουν δυο ακόμη ψηφιακά μπουκέτα περιφερειακών καναλιών που αναζητούν πάροχο δικτύου, για να εκπέμψουν ψηφιακά στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας (στους δίαυλους συχνοτήτων «31 UHF» και «50 UHF)...
Άραγε ποιος πάροχος θα αναλάβει τα εναπομείναντα περιφερειακά μπουκέτα ψηφιακών εκπομπών στη Θεσσαλονίκη;

Digea: Μετά την Αττική σειρά έχει η Ελληνική περιφέρεια…

Μετά τις άμεσες δραστηριότητες ως παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης των ιδιωτικών καναλιών στη Θράκη, από το κέντρο εκπομπής Πλάκας-Αλεξανδρούπολης (στις 19/11). Αλλά και των περιφερειακών καναλιών της Αττικής, με τις πρόσφατες ψηφιακές εκπομπές των δυο πρώτων μπουκέτων από την Αίγινα (και πιθανώς σε συνεργασία με την Digital Union για το 3ο ψηφιακό μπουκέτο «65 UHF»)…
Η Digea αναμένεται να ανοίξει τις δραστηριότητες της και στην Ελληνική περιφέρεια (για την ψηφιακή μετάβαση των περιφερειακών καναλιών), ξεκινώντας από τις έτοιμες υποδομές της στην Θεσσαλονίκη. Όπου ήδη διαθέτει εγκαταστάσεις ψηφιακών εκπομπών στα κέντρα εκπομπής Χορτιάτη και Φιλίππειο (για τα κανάλια εθνικής εμβέλειας), αλλά και την εμπειρία για να προσφέρει υπηρεσίες ψηφιακής πολυπλεξίας στα περιφερειακά κανάλια της Θεσσαλονίκης (που το επιθυμούν). Ενώ και οι κτιριακές εγκαταστάσεις του «Μακεδονία TV» (ενός από τα επτά κανάλια εθνικής εμβέλειας, που συνέστησαν ως βασικοί μέτοχοι την Digea), ενδεχομένως να έχουν την δυνατότητα να φιλοξενήσουν τις υπηρεσίες πολυπλεξίας της Digea στη Θεσσαλονίκη… Το άνοιγμα των δραστηριοτήτων της Digea και στην ψηφιακή μετάβαση της περιφέρειας, θα δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η Digea να καταστεί τη σημαντικότερη επίγεια ψηφιακή πλατφόρμα ιδιωτικών καναλιών ΕΕ και περιφερειακών καναλιών στην Ελλάδα…