Καζαμίας 2011 και επίγεια ψηφιακή μετάβαση…

Στα πλαίσια της επίγειας ψηφιακής μετάβασης, ο Καζαμίας 2011 αναμένει μια πιο συντονισμένη ψηφιακή μετάβαση στην ελληνική επικράτεια και ίσως τις πρώτες πιλοτικές εκπομπές υψηλής ευκρίνειας της "NET HD", επί της ευκαιρίας κάποιου μεγάλου πολιτιστικού `η αθλητικού γεγονότος... Παράλληλα στο 2ο τρίμηνο του 2011 αναμένει τον τελικό Χάρτη Συχνοτήτων, αφού έχει δρομολογηθεί η διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή τεχνικό-οικονομικού συμβούλου, ο οποίος με βάση τον υφιστάμενο χάρτη συχνοτήτων θα διαμορφώσει το τελικό Χάρτη Συχνοτήτων. Καθώς και το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει ζητήματα που θα προσδιορίζουν την ψηφιακή μετάβαση στη χώρα μας, όπως η παράλληλη χρήση των δυο συστημάτων εκπομπής Mpeg-2 και Mpeg-4, ο προβλεπόμενος αριθμός καναλιών ανά multiplex, ανάλογα με το σύστημα εκπομπής και την απαραίτητη χωρητικότητα που προαπαιτείται για τις τηλεοπτικές εκπομπές κανονικής και υψηλής ευκρίνειας και την ραδιοφωνική χωρητικότητα καναλιών. Τον διαχωρισμό παρόχου υπηρεσιών δικτύου και παρόχου υπηρεσιών περιεχομένου, που έναντι αντιτίμου στο κράτος θα αναλάβουν την διαχείριση εκμετάλλευσης της χωρητικότητας multiplex στην ελληνική επικράτεια (ύστερα από διαγωνισμό που θα διεξάγει η ΕΕΤΤ)…κ.α. Ενώ την ενημέρωση των πολιτών θα αναλάβει εξολοκλήρου το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (χωρίς να αποκλείονται και οι παράλληλες ιδιωτικές πρωτοβουλίες), το οποίο προχωρά στην δημιουργία ιστοσελίδας και τηλεφωνικού κέντρου ενημέρωσης για την ψηφιακή μετάβαση…

Nicolas A. – Καλή Χρονιά, με υγεία και εργασία.