Πότε θα ξεκινήσουν από το Φιλίππειο, οι ψηφιακές εκπομπές των περιφερειακών καναλιών της Θεσσαλονίκης;

Ένα χρόνο μετά την έναρξη των ψηφιακών εκπομπών της Digea (18/01/2010) και πρόσφατα της ΕΡΤ (14/01/2011), στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη υπάρχει πλέον ανισότητα πρόσβασης μεταξύ των «κρατικών και ιδιωτικών καναλιών» και των «περιφερειακών καναλιών της Θεσσαλονίκης», αφού δεν υπήρξε ποτέ συντονισμός ψηφιακής μετάβασης…
Από τη μια τα ιδιωτικά και τα κρατικά κανάλια έχουν προχωρήσει στην ψηφιακή εκπομπή, από το κέντρο εκπομπής Φιλίππειο (σε SFN δίκτυο με τον Χορτιάτη) και παράλληλα σε «Switch-OFF» όλων των αναλογικών εκπομπών τους (από το ίδιο κέντρο εκπομπής). Από την άλλη τα περιφερειακά κανάλια της Θεσσαλονίκης, δεν είχαν ποτέ αναλογική εκπομπή από το κέντρο εκπομπής Φιλίππειο (εάν εξαιρέσουμε τα κανάλια TV100 «44UHF» και MTV+ «65 UHF»), ενώ στην πλειοψηφία τους παρέμειναν εκτός ψηφιακής μετάβασης, αντιμετωπίζοντας προβλήματα εξεύρεσης παρόχου (τύπου Digea/ΕΡΤ), προκειμένου να ξεκινήσουν τις ψηφιακές εκπομπές τους από το Φιλίππειο…
Αντίθετα τα περιφερειακά κανάλια της Αττικής ολοκληρώνουν ήδη μέσω της Digea τις ψηφιακές εκπομπές τους, από το κέντρο εκπομπής «Αίγινα» και σύντομα τα Νοτιοδυτικά προάστια της Αττικής θα καλύπτονται πλέον 100% ψηφιακά , για τα κρατικά, ιδιωτικά και περιφερειακά κανάλια…


Σε διαδικασία ψηφιακής μετάβασης…
Μέχρι στιγμής, μόνο τα περιφερειακά κανάλια «Time, TV Thessaloniki, XTV, Channel 9 (Black screen)», συμμετέχουν στην ψηφιακή μετάβαση, με την πιλοτική εκπομπή της Digital Union από τον Χορτιάτη (στο δίαυλο «59 UHF») και χωρίς να υπάρχει απόλυτη ψηφιακή λήψη στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη (αφού δεν έχει ενεργοποιηθεί το SFN δίκτυο με το Φιλίππειο)… Επίσης ο ήδη ενεργός ψηφιακός πολυπλέκτης «50 UHF», δεν κατάφερε μετά από δυο χρόνια πιλοτικών εκπομπών, να εκπέμψει τις ψηφιακές εκπομπές των περιφερειακών καναλιών «TV100, 4E, Euro TV, Γνώμη TV». Όπως και ο ψηφιακός πολυπλέκτης «31 UHF» παρέμεινε ανενεργός πιλοτικά, για λογαριασμό των περιφερειακών καναλιών «MTV+, Europe One, Εγνατία TV και Δίον TV»… Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αναμένεται σύντομα από την πολιτεία, θα διευκολύνει και τις συγχωνεύσεις περιφερειακών καναλιών, ώστε να επιβιώσουν στην ψηφιακή εποχή. Παράλληλα ο νέος ψηφιακός χάρτης συχνοτήτων, με την ενεργή συμμετοχή της πολιτείας στο συντονισμό ψηφιακής μετάβασης, μεταξύ των κρατικών, ιδιωτικών και περιφερειακών καναλιών, θα συντελέσει να μην ξανά επαναληφτούν προβλήματα πρόσβασης τύπου βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης…