Γαλλία: Πλάνα για επίγεια ψηφιακή μετάβαση σε DVB-T2…

Ο Γάλλος υπουργός της βιομηχανίας Eric Besson, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της υποδοχής του νέου έτους από την Εθνική Υπηρεσία Συχνοτήτων (ANFR), την πρόθεση του να προχωρήσουν γρήγορα στην αλλαγή συστήματος εκπομπής στην Γαλλική επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (TNT), από το πρότυπο εκπομπής DVB-T, στο πιο εξελιγμένο νέο σύστημα εκπομπής DVB-T2! Η Γαλλική επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ξεκίνησε το 2005, χρησιμοποιώντας το πρότυπο εκπομπής DVB-T με συνδυασμό κωδικοποιήσεων MPEG-2 (για τις ελεύθερες SD υπηρεσίες καναλιών) και MPEG-4 (για κωδικοποιημένες SD υπηρεσίες καναλιών και τις ελεύθερες και κωδικοποιημένες HDTV υπηρεσίες). Ενώ το Νοέμβριο του 2011 θα επέλθει το πλήρες αναλογικό Switch-Off (επίγεια και δορυφορικά), αφού έχουν φροντίσει για τις γκρίζες `η τυφλές ζώνες στην Γαλλική επικράτεια (χωρίς επίγεια ψηφιακή πρόσβαση), να καλύπτονται ελεύθερα ψηφιακά από τις αντίστοιχες δορυφορικές πλατφόρμες «TNT Sat – 19.2Ε και Fransat – 5W»…

Η μελλοντική μετάβαση στο σύστημα εκπομπής DVB-T2/MPEG-4, από την μια θα αυξήσει τον αριθμό των προσφερόμενων καναλιών στην επίγεια ψηφιακή πλατφόρμα TNT, από την άλλη όμως θα βγάλει εκτός λειτουργίας όλους τους δέκτες πρόσβασης DVB-T/MPEG-2…

Στην ελληνική επίγεια ψηφιακή πραγματικότητα, η πολιτεία προκαθόρισε μόνο το σύστημα εκπομπής DVB-T και την υποχρεωτική εκπομπή τεσσάρων καναλιών για κάθε ψηφιακό πολύπλέκτη...,
...χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις προδιαγραφές κωδικοποίησης MPEG-2 και MPEG-4 και τις δυνατότητες χρήσης τους (περισσότερα `η λιγότερα εκπεμπόμενα κανάλια κανονικής και υψηλής ευκρίνειας). Ώστε να προκαθορίσει από την αρχή πως θα χρησιμοποιούνται στην περίοδο επίγειας ψηφιακής μετάβασης, MPEG-2 «για λιγότερες ελεύθερες υπηρεσίες κανονικής ευκρινείας» και MPEG-4 «για περισσότερες ελεύθερες υπηρεσίες κανονικής ευκρινείας και παράλληλες ελεύθερες και συνδρομητικές υπηρεσίες υψηλής ευκρινείας»…
Το επερχόμενο νομοθετικό πλαίσιο για την ψηφιακή μετάβαση θα πρέπει να επανακαθορίσει όλα αυτά τα ζητήματα, όπως και τις δυνατότητες εκπομπής υψηλής ευκρίνειας, των πανελλαδικών ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΤ (και της Πανελλαδικής `η περιφερειακής ιδιωτικής ραδιοφωνίας), αλλά και των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την μη ένταξη όλων των βασικών κέντρων εκπομπής της ΕΡΤ, εντός της ψηφιακής μετάβασης. Έτσι η επικείμενη μετάβαση της ΕΡΤ (για τα δυο ψηφιακά μπουκέτα της) σε κωδικοποίηση MPEG-4 (στο σύστημα εκπομπής DVB-T), θα πρέπει είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη (αφού θα βγουν εκτός λειτουργίας χιλιάδες αποκωδικοποιητές πρόσβασης MPEG-2), ώστε να συνδυαστεί με τις υπηρεσίες υψηλής ευκρίνειας, όπως συμβαίνει με τις αντίστοιχες κρατικές HDTV υπηρεσίες στην Ευρώπη!
Nicolas A.