Επίγειο ψηφιακό ζάπινγκ από τη Λεμεσό της Κύπρου…


Επίγειο ψηφιακό ζάπινγκ από τη Λεμεσό της Κύπρου (03/02/2011 by groony30), με ενεργές τις ψηφιακές εκπομπές του πολύπλέκτη της κρατικής τηλεόρασης του ΡΙΚ και των ψηφιακών καναλιών «ΡΙΚ 1, ΡΙΚ 2, ERT World, EURONEWS», καθώς και των πιλοτικών εκπομπών υψηλής ευκρίνειας της κρατικής τηλεόρασης της Κύπρου «ΡΙΚ HD» (Α` ψηφιακή μετάβαση σε Mpeg4)…
Αλλά και των δυο ψηφιακών μπουκέτων του ιδιωτικού παρόχου Velister LTD (θυγατρική της Lumiere TV), όπου ενεργοποιήθηκαν οι ψηφιακές εκπομπές των Παγκύπριων ιδιωτικών καναλιών «MEGA, ANT1, SIGMA, PLUS, ALFA, EXTRA…» (Β` ψηφιακή μετάβαση, προσωρινά σε DVB-T/Mpeg2, μέσω του έτοιμου δικτύου της Lumiere TV), ενώ αναμένεται να περάσουν σύντομα σε Mpeg4. Τέλος το τρίτο στάδιο ψηφιακής μετάβασης θα περιλαμβάνει τα τοπικά και περιφερειακά κανάλια της Κύπρου… (Πληροφορίες από το φόρουμ του sdtv.gr)