Κοινή ψηφιακή μετάβαση «ΕΡΤ, DIGEA, Digital Union» στο Θεσσαλικό κάμπο…

Στην τελευταία συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τη Μετάβαση στην Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση (στις11/03/2011), υπήρξε θετική έκβαση για κοινή ψηφιακή μετάβαση των παρόχων «ΕΡΤ, DIGEA, Digital Union», αρχής γεννωμένης από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας…. Έτσι στις 20 Μαΐου 2011 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κοινή ψηφιακή μετάβαση στο Θεσσαλικό κάμπο «Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα»…, μέσω του κέντρου εκπομπής «Δοβρούτσι», από τη δημόσια τηλεόραση (για τα δυο ψηφιακά μπουκέτα της ΕΡΤ), τα Ιδιωτικά κανάλια ΕΕ (μέσω της DIGEA) και τα περιφερειακά κανάλια (μέσω της Digital Union)…
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 21161/2008, θα εκπέμψουν ψηφιακά μέσω του κέντρου εκπομπής «Δοβρούτσι», τα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας της DIGEA (από τους διαύλους συχνοτήτων «22 και 29 UHF»), τα δυο ψηφιακά μπουκέτα της ΕΡΤ (από τους διαύλους συχνοτήτων «43 και 48 UHF») και τα περιφερειακά κανάλια της Θεσσαλίας «Θεσσαλία TV, TRT TV, Astra TV,…» (από το δίαυλο συχνοτήτων «47UHF»). Ενώ προβλέπονται από το κέντρο εκπομπής «Δοβρούτσι» και οι δίαυλοι συχνοτήτων «59UHF» (για επιπρόσθετες υπηρεσίες περιφερειακών και τοπικών καναλιών) και «56UHF» (για πρόσθετες υπηρεσίες της ΕΡΤ και 2 συνδρομητικές υπηρεσίες καναλιών)… Επίσης με την έναρξη των ψηφιακών εκπομπών από το «Δοβρούτσι», προβλέπεται το αναλογικό Switch-Off για τα ιδιωτικά και κρατικά κανάλια (με εξαίρεση τα περιφερειακά κανάλια), ενώ κανονικά θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι της Θεσσαλίας, από τις αναλογικές εκπομπές των καναλιών μέσω του Πηλίου (οπό το οποίο εκπέμπει ήδη ψηφιακά το 1ο ψηφιακό μπουκέτο της ΕΡΤ «53 και 42 UHF»)… Τέλος, η ομάδα εργασίας ασχολήθηκε με το πλάνο ενημέρωσης των πολιτών για την ψηφιακή μετάβαση, έτσι αναμένονται δράσεις ενημέρωσης σχετικά με την έναρξη ψηφιακών εκπομπών από το κέντρο εκπομπής «Δοβρούτσι» (στις 20 Μαΐου 2011), οι οποίες και θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα…
Nicolas A.