ΕΡΤ: Γενικό πλαίσιο μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση...

1. Γενικό πλαίσιο μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση
Η μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και η κατάργηση της αναλογικής έχει αποφασιστεί, από την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), να ολοκληρωθεί μέχρι το έτος 2015. Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει οδηγία για οριστική μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και  παύση της εκπομπής του αναλογικού σήματος μέχρι το τέλος του έτους 2012.

2. Οφέλη ψηφιακής τηλεόρασης 
Τα οφέλη της μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση είναι η αναβαθμισμένη ποιότητα της εικόνας, απαλλαγμένης από προβλήματα χιονιού ή ειδώλων, καθώς και ο βελτιωμένος ψηφιακός ήχος. Επίσης  δίνεται η δυνατότητα μετάδοσης προγραμμάτων σε υψηλή ευκρίνεια, η εξοικονόμηση φάσματος και η  παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, όπως ο ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος, ο υποτιτλισμός σε περισσότερες γλώσσες, διαδραστικές υπηρεσίες κ.λπ.

3. Τι απαιτείται για την λήψη της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης;
Στην  επίγεια  ψηφιακή  τηλεόραση  αλλάζει  η  εκπομπή  του  τηλεοπτικού  σήματος  από  αναλογική  σε ψηφιακή. Ως εκ τούτου για τη λήψη του καινούργιου σήματος απαιτείται αποκωδικοποιητής,  ο  οποίος μπορεί  να  είναι  ενσωματωμένος  στην  τηλεόραση  ή  να  αποτελεί  ανεξάρτητη  εξωτερική  μονάδα.  Δεν απαιτείται η αλλαγή της κεραίας που ήδη χρησιμοποιείται, ενδέχεται εντούτοις, σε περιπτώσεις όπου το κέντρο  ψηφιακής  εκπομπής  είναι  διαφορετικό  από  το  κέντρο  αναλογικής  εκπομπής,  να  χρειαστεί  να αλλάξει η κατεύθυνση της.

4. Εκπομπή αναλογικού σήματος
Η μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση πραγματοποιείται σταδιακά και στο διάστημα αυτό θα υπάρχει, στις περισσότερες περιοχές, παράλληλη εκπομπή αναλογικού και ψηφιακού σήματος.  Η οριστική παύση της εκπομπής του αναλογικού σήματος προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2012.

5. Τα ψηφιακά προγράμματα της ΕΡΤ
Η ΕΡΤ εκπέμπει τα εξής 2 ψηφιακά μπουκέτα:
1ο Μπουκέτο: ΒΟΥΛΗ, σινε/σπορ +, πρισμα +, ΡΙΚSat
2ο Μπουκέτο: ΝΕΤ,  ΕΤ‐1, ΕΤ‐3, ERT HD και 5 ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΑ  (ΝΕΤ  105,8,
Δεύτερο, Τρίτο, ΕΡΑΣπορ και Κόσμος).

6. Αποκωδικοποιητής – Πρότυπο λειτουργίας και συνδέσεις
Ο αποκωδικοποιητής θα πρέπει να λειτουργεί σε πρότυπο MPEG‐4, εντούτοις για περιορισμένο χρονικό διάστημα  το  πρώτο  μπουκέτο  της  ΕΡΤ  (ΒΟΥΛΗ, σινε/σπορ +, πρίσμα +, ΡΙΚSat)  θα  εκπέμπεται  στο πρότυπο MPEG‐2. Επιπλέον, για την λήψη του προγράμματος ERT HD ο αποκωδικοποιητής θα πρέπει να έχει δυνατότητα λήψης high definition και να συνδεθεί με την τηλεόραση μέσω θύρας HDMI. Η σύνδεση του αποκωδικοποιητή με την τηλεόραση μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε καλώδιο μεταφοράς ήχου και εικόνας  (SCART, RCA  ή HDMI).  Ο αποκωδικοποιητής,  επίσης, θα πρέπει να συνδεθεί με το καλώδιο της κεραίας.  Για  την  συνέχιση  της  παρακολούθησης  των  αναλογικών  καναλιών,  θα  πρέπει  να  συνδεθεί  η τηλεόραση  με  την  κεραία  είτε  μέσω  του  αποκωδικοποιητή  (ANTENNA OUT  ή  LOOP THROUGH)  ή  με διακλάδωση από την πρίζα της κεραίας.

7. Το πρόγραμμα ERT HD
Το  πρόγραμμα  ERT HD  θα  είναι  διαθέσιμο,  μέσω  του  δεύτερου  ψηφιακού  μπουκέτου  της  ΕΡΤ.  Θα μεταδίδεται μαζί  με τα τηλεοπτικά προγράμματα ΝΕΤ, ΕΤ1, ΕΤ3 και  τα  πέντε  ραδιοφωνικά  της  ΕΡΑ. Σταδιακά,  θα  εμφανίζεται  και  σε  άλλες  περιοχές  της  χώρας,  σύμφωνα  με  το  εθνικό  πρόγραμμα μετάβασης  στην  ψηφιακή  τηλεόραση  που  συντονίζεται  από  το  Υπουργείο  Υποδομών,  Μεταφορών  και Δικτύων και οφείλει να ακολουθήσει η ΕΡΤ. Οι  πιλοτικές μεταδόσεις  γεγονότων  από  την ERT HD σε σύστημα υψηλής ευκρίνειας,  θα μεταδίδονται παράλληλα  και σε σύστημα κανονικής ευκρίνειας από το αντίστοιχο πρόγραμμα της ΕΡΤ, που  έχει  τα δικαιώματα μετάδοσης του γεγονότος (ΝΕΤ,  ΕΤ‐1,  ΕΤ‐3). Ο ήχος του προγράμματος ΕΡΤ HD θα είναι αρχικώς στερεοφωνικός, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα, η ΕΡΤ θα είναι σε θέση να προσφέρει και ήχο Surround  5.1 στις high definition μεταδόσεις γεγονότων.

8. Πού εκπέμπει ψηφιακά η ΕΡΤ
Κέντρο εκπομπής, ευρύτερη περιοχή `η  πόλη και δίαυλος συχνοτήτων...

Α) "2ο μπουκέτο της ΕΡΤ: ΝΕΤ, ΕΤ1, ΕΤ3, ΕΡΤHD και 5 ραδιοφώνων":
- Υμηττός - Αττική -  Δίαυλος 52  (722 MHz)
Πάρνηθα - Αττική -  ΟΧΙ
Αίγινα  - Αττική -  Δίαυλος 52  (722 MHz)
- Χορτιάτης - Θεσσαλονίκη και προάστια - Δίαυλος 23 (490 MHz)
Φιλίππειο - Θεσσαλονίκη (Δυτικά Προάστια) - Δίαυλος 23 (490 MHz)
Πήλιο - Θεσσαλία - ΟΧΙ
Δοβρούτσι (από 27/05/11) -  Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα  - Δίαυλος  43 (650 MHz)
Πλάκα -  Αλεξανδρούπολη και νότιο - ανατολική Θράκη -  Δίαυλος 58 (770 MHz)
Δολιανά - Τρίπολη -  ΟΧΙ...

Β) "1o μπουκέτο της ΕΡΤ: ΒΟΥΛΗ, σινε/σπορ+, πρισμα+, ΡΙΚSat":

- Υμηττός - Αττική -  Δίαυλος 48 (690 MHZ)
Πάρνηθα - Αττική -   Δίαυλος 48 (690 MHZ)
Αίγινα  - Αττική -  Δίαυλος 48 (690 MHZ)
Χορτιάτης - Θεσσαλονίκη και προάστια - Δίαυλος 56 (754 MHz)
Φιλίππειο - Θεσσαλονίκη (Δυτικά Προάστια) - Δίαυλος 56 (754 MHz)
Πήλιο - Θεσσαλία - Δίαυλος 56 (754 MHz) + Δίαυλος 42 (642 MHz)
Δοβρούτσι -  Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα  - ΟΧΙ
Πλάκα -  Αλεξανδρούπολη και νότιο - ανατολική Θράκη -  Δίαυλος 64 (818 MHz)
Δολιανά - Τρίπολη - Δίαυλος 39 (618 MHz)...
ert.gr