Κύπρος: Ένα βήμα πριν το τελικό αναλογικό Switch-Off…

"Ψηφιακή Τηλεόραση: Από τη θεωρία στην πράξη" - H ομιλία του Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ) της Κύπρου, ΔΡ. Πόλυς Μιχαηλίδης, στο 3ο Συνέδριο infoCom.Cy 2011

Την 1η Ιουλίου 2011, η Αναλογική Τηλεόραση, όπως την έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, θα διακόψει την λειτουργία της, θα κάνει δηλαδή το ιστορικό «switch off», για να μπούμε οριστικά και αμετάκλητα στην Ψηφιακή Εποχή, στη Ψηφιακή Τηλεοπτική Τεχνολογία. Η μετάβαση αυτή, η οποία έχει πλέον παγιωθεί στα δορυφορικά συστήματα, θα προσφέρει και στις επίγειες μεταδόσεις τη διαδραστικότητα και την ευελιξία, που χρειάζονται οι παροχείς, ώστε να ανταποκριθούν στο νέο περιβάλλον, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να προσφέρουν, μεταξύ άλλων, πρωτοποριακές, εξατομικευμένες, αλλά και κατηγοριοποιημένες υπηρεσίες σε διάφορα επίπεδα. Συγκεκριμένα, τα οφέλη από την μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση θα είναι η απόλυτη ευκρίνεια εικόνας, η άριστη ποιότητα ήχου και η αύξηση των επιλογών μέσα από την αύξηση των τηλεοπτικών καναλιών. Με τη νέα αυτή τεχνολογία θα διευκολυνθούν επίσης άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως π.χ. σε ακοή και όραση, καθώς το πρόγραμμα θα μπορεί να μεταδίδεται με υπότιτλους ή/και στην γλώσσα της επιλογής τους. Επίσης, ο κοινός χρήστης θα έχει στη διάθεσή του το «βίντεο κατά ζήτηση», τα ετεροχρονισμένα προγράμματα και διαδραστικές υπηρεσίες.

Ιστορικό του θέματος
Οι εργασίες για τον στόχο αυτό, την «αλλαγή», ξεκίνησαν ουσιαστικά με τη σύσταση Διϋπουργικής Επιτροπής τον Μάιο του 2005, καθώς και με τη δημιουργία Καθοδηγητικής Επιτροπής, που αποτελείται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη στην αγορά. Το πλαίσιο πολιτικής οριστικοποιήθηκε με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2008.

Με βάση τις συγκεκριμένες αποφάσεις, αδειοδοτήθηκαν ήδη (από το ΓΕΡΗΕΤ και το ΤΗΕ του Υ.Σ.Ε.) δύο (2) ραδιοδίκτυα Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης. Η μία άδεια (η πρώτη) παραχωρήθηκε στις 19 Μαρτίου του 2010 στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης και χωρίς τη καταβολή οποιωνδήποτε τελών χρήσης ραδιοφάσματος, στη βάση όμως όρων, περιορισμών και υποχρεώσεων, που διασφαλίζουν την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού. Η δεύτερη άδεια αφορά ραδιοδίκτυο για εμπορική εκμετάλλευση και δόθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 2010 μετά την ολοκλήρωση διαδικασίας πλειστηριασμού, που κατέληξε στον όμιλο VELISTER LTD (ως τον επιτυχόντα πλειοδότη) με τη τιμή των 10 εκατομ. Ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό μέγεθος της χώρας μας (9.251τετραγ. χλμ.), οι εξουσιοδοτήσεις και τα ατομικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, που χορηγήθηκαν, αφορούν ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η άσκηση όμως του δικαιώματος χρήσης περιορίζεται, προς το παρόν, στις περιοχές, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, δηλ. στο νότιο - ελεύθερο τμήμα του νησιού μας.

Το ΡΙΚ άρχισε τις ψηφιακές του εκπομπές στις αρχές Μαρτίου του 2010. Το δίκτυο (ή πλατφόρμα) του ΡΙΚ μεταφέρει προς το παρόν μόνο τα προγράμματα ΡΙΚ 1, ΡΙΚ 2 και ERTWorld, ενώ θα έχει στο μέλλον τη δυνατότητα μετάδοσης και άλλων τηλεοπτικών εκπομπών κοινής και γενικότερης ωφέλειας, π.χ. Κανάλι μετάδοσης των εργασιών της Βουλής, Κανάλι για τους Τουρκοκύπριους κλπ. Το ΡΙΚ δεν θα ανταγωνίζεται, όμως, το εμπορικό δίκτυο της VELISTER σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες δικτύου. Στο ΡΙΚ επεβλήθηκε επίσης η υποχρέωση παροχής «Τηλεοπτικής Υπηρεσίας για Όλους», που αποτελεί τη δέσμη τηλεοπτικών εκπομπών και υπηρεσιών και (που) πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλες τις κοινότητες της Κύπρου.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και ενεργώντας με βάση τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, ο Επίτροπος Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ), έχει καθορίσει το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Εμπορικού Δικτύου, όπως και στην περίπτωση του ΡΙΚ. Στο Δίκτυο αυτό, επιβάλλεται η υποχρέωση μεταφοράς όλων των τηλεοπτικών εκπομπών των υφιστάμενων αδειοδοτημένων ιδιωτικών τηλεοπτικών οργανισμών καθώς και οποιωνδήποτε νέων τυχόν δημιουργηθούν στο μέλλον. Δηλαδή, επιβάλλεται η υποχρέωση μεταφοράς όλων των παγκύπριων τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης εκπομπής (6), των παγκύπριων τηλεοπτικών σταθμών κωδικοποιημένης εκπομπής (2) και των τηλεοπτικών σταθμών τοπικής εμβέλειας (8), εφ’ όσον κατέχουν άδεια από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ΑΡΚ). Οι τηλεοπτικοί σταθμοί, που θέλουν να αξιοποιήσουν τη σχετική ρυθμιστική πρόνοια, θα πρέπει να συνάψουν σχετική συμφωνία πρόσβασης στο δίκτυο της VELISTER μέχρι τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

Η πρόσβαση σε δίκτυα Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (ΕΨΤ) ρυθμίζεται με βάση την Απόφαση του Επιτρόπου (Κ.Δ.Π.200/2009), που φέρει τον τίτλο «Επιβολή υποχρεώσεων πρόσβασης στον παροχέα δικτύου και υπηρεσιών ΕΨΤ». Δικαίωμα μετάδοσης μέσω της πλατφόρμας θα έχουν όλα τα αδειοδοτημένα προγράμματα και εκπομπές από την ΑΡΚ. Οι συμφωνίες μεταξύ των εταιρειών θα είναι εμπορικές και θα βασίζονται σε σχετικό Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσιών (ΥΠΥ), το οποίο ελέγχεται από τον Επίτροπο. Στις 4 Μαΐου η εταιρεία VELΙSTER δημοσίευσε το σχετικό ΥΠΥ για τη πρόσβαση στο δίκτυό της, ενώ στις 31 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΡΗΕΤ Δημόσια Ακρόαση, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει τα σχόλια της αγοράς και να οριστικοποιήσει τυχόν τροποποιήσεις, που θα επιβληθούν σε σχέση με το ΥΠΥ, και θα ενσωματωθούν στις συμφωνίες που θα συναφθούν. Το σχετικό Διάταγμα προβλέπω, ότι θα το δημοσιεύσουμε μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2011, δηλαδή σ’ ενάμισυ μήνα περίπου.

Άλλες ρυθμιστικές παρεμβάσεις του Γραφείου μας (ΓΕΡΗΕΤ) αφορούν δευτερογενή νομοθεσία σχετικά με τις διεπαφές προγράμματος εφαρμογής (ΑΡls) και τους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPGs), καθώς και τον καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών του ψηφιακού εξοπλισμού της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης.

Διαφωτιστική Εκστρατεία
Όπως ανέφερα προηγουμένως, η τελευταία ημερομηνία τερματισμού των αναλογικών μεταδόσεων είναι η 30η Ιουνίου 2011. Βασικό στοιχείο στην επιτυχία του στόχου αυτού είναι προφανώς και η καλύτερη δυνατή ενημέρωση του κοινού για τις αλλαγές, που επέρχονται, καθώς και για τις ενέργειες, στις οποίες πρέπει έγκαιρα να προβεί, ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει απρόσκοπτα το τηλεοπτικό σήμα μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, αυτής δηλ. που περνούμε τώρα…….

Το ΓΕΡΗΕΤ συντονίζει τις δραστηριότητες της Εκστρατείας Διαφώτισης σε συνεργασία και συνεννόηση με τις άλλες δύο (2) αδειοδοτούσες Αρχές: το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Ήδη, η Εκστρατεία Διαφώτισης έχει περάσει στο τρίτο κύκλο της, ο οποίος επικεντρώνεται στην ενημέρωση του κοινού μέσω τηλεοπτικών μηνυμάτων.

Στις δράσεις που έγιναν στις δύο (2) προηγούμενες φάσεις της Εκστρατείας, και ολοκληρώθηκαν ή (εν μέρει) βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, συμπεριλαμβάνονται:

1) Η δημιουργία εξειδικευμένης ιστοσελίδας ως μέσο επαφής με την αγορά και τους καταναλωτές,

2) Η δημιουργία Κέντρου Τηλεφωνικής Υποστήριξης (call center) του κοινού, με Αρ. 151 (δωρεάν παραχώρηση της τηλεφωνικής γραμμής από την CYTA), όπου ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει (χωρίς χρέωση), μεταξύ 09.00-21.00, τις οποιεσδήποτε απορίες-ερωτήσεις του και να παίρνει τις κατάλληλες απαντήσεις. Το κέντρο αυτό βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και θα συνεχίσει μέχρι τον προσεχή Νοέμβριο,

3) Η διενέργεια ενημερωτικών παρουσιάσεων για τον απλό καταναλωτή, αλλά και για παροχείς υπηρεσιών ή/και επαγγελματικές ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος,

4) Η δημοσίευση άρθρων, ανακοινώσεων και ενημερωτικών δελτίων στα εγχώρια ΜΜΕ, καθώς και η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων,

5) Η συμμετοχή σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ενημερωτικές εκπομπές,

6) Η παρουσία διαφημιστικών πινακίδων (πάνελς-πανώ) στο οδικό δίκτυο και, ιδίως, σε μεγάλους κόμβους και διασταυρώσεις,

7) Η δημιουργία Ψηφιακού Τηλεοπτικού Θεάτρου (ή Μοντέλου) στο ΓΕΡΗΕΤ για ενημέρωση διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων, π.χ. επαγγελματικών, κοινωνικών, σωματείων-συνδέσμων κλπ,

8) Η συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη διασφάλιση της συμβατότητας του τερματικού εξοπλισμού, που χρειάζεται, με βάση και τις ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς, και

9) Η αξιολόγηση της προόδου (μέσω ερευνών αγοράς) της Εκστρατείας, ώστε να αναπροσαρμόζεται, να επικαιροποιείται και έτσι να γίνεται περισσότερο αποτελεσματική ή/και στοχευμένη, όπου χρειάζεται.

Αξιολογώντας τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της Εκστρατείας, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το κοινό να ενημερωθεί έγκαιρα για τις ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβεί μέχρι την 30η Ιουνίου. Όμως, είναι επίσης γεγονός, ότι υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος να καλυφθεί μέσα σε αυτό τον τελευταίο μήνα, λαμβάνοντας υπόψη και τη νοοτροπία της «τελευταίας στιγμής», που χαρακτηρίζει το μέσο Κύπριο. Το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης «151» δέχτηκε μέχρι το τέλος Μαΐου, 2035 κλήσεις. Η κατανομή τους ανά επαρχία ήταν ανάλογη του πληθυσμού τους. Οι κλήσεις αυτές μπορούν να γίνονται από τις 9:00π.μ. μέχρι τις 9:00μ.μ. Από τις κλήσεις φαίνεται, ότι το κοινό, μέχρι τώρα, ενδιαφέρεται να ενημερωθεί γενικά για τις αλλαγές στο τηλεοπτικό σκηνικό, κυρίως όμως ζητά να πάρει πληροφορίες για τη κατεύθυνση της κεραίας του και τις σχετικές συχνότητες. Γίνονται επίσης αρκετές ερωτήσεις για τη χρήση του πρωτοκόλλου MPEG-4 και την αγορά κατάλληλου εξοπλισμού. Σε ό,τι αφορά την ιστοσελίδα της σχετικής ενημέρωσης, έχουν τοποθετηθεί συνδέσεις με αυτή σε πολλές ιστοσελίδες του δημοσίου, επίσης των παροχέων αλλά και άλλων ενδιαφερομένων. Η ιστοσελίδα αυτή έχει δεχθεί μέχρι το τέλος Μαΐου 7372 επισκέψεις από 5706 επισκέπτες. Παρά τους σοβαρούς περιορισμούς στον προϋπολογισμό της Εκστρατείας (από το Υπουργείο Οικονομικών) και, ουσιαστικά, τη διαγραφή κονδυλίων για την αγορά τηλεοπτικού χρόνου, το ΓΕΡΗΕΤ θεωρεί ότι κατά το τρέχον (3ο και τελευταίο) κύκλο της Διαφωτιστικής Εκστρατείας, οι πιθανότητες μιας επιτυχημένης μετάβασης στη «Ψηφιακή Τηλεόραση» αυξάνονται σημαντικά, εφόσον το μήνυμα της αλλαγής μεταφερθεί απρόσκοπτα και με σαφήνεια στον άμεσα επηρεαζόμενο (τον τηλεθεατή).

Γι’ αυτό το ΓΕΡΗΕΤ θεωρεί απαραίτητη τη μετάδοση (και) τηλεοπτικών μηνυμάτων λαμβάνοντας υπόψη, ότι κανένα άλλο διαφωτιστικό μέτρο δε μπορεί να έχει τόση αποτελεσματική απήχηση. Τούτο άλλωστε ήταν και το βασικό/κύριο συμπέρασμα όλων των εμπλεκομένων στον καταρτισμό του Προγράμματος Διαφώτισης. Για το σκοπό αυτό, το ΓΕΡΗΕΤ έχει εξασφαλίσει, μόλις πρόσφατα, τα δικαιώματα προβολής δύο σύντομων τηλεοπτικών διαφημιστικών φιλμς διάρκειας 40 και 60 δευτερολέπτων. Πρόκειται για δύο από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις, που χρησιμοποιεί η εταιρεία Digea στην Ελλάδα, προσαρμοσμένες όμως στα κυπριακά δεδομένα, των οποίων η μετάδοση θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες. Το ΡΙΚ έχει ήδη προσφερθεί να μεταδίδει τα φιλμάκια δωρεάν, ενώ η ΑΡΚ (ως συμβαλλόμενο μέρος στην Εκστρατεία Διαφώτισης) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε αυτά να μεταδοθούν και από τα ιδιωτικά κανάλια προς όφελος της ενημέρωσης του τηλεοπτικού κοινού. Ο στόχος του ΓΕΡΗΕΤ, ο στόχος όλων μας, είναι η επιτυχής, απρόσκοπτη και έγκαιρη μετάβαση, τόσο των παρόχων, όσο και των πολιτών, στη ψηφιακή τεχνολογία. Τεχνολογία, που εξασφαλίζει καλύτερες υπηρεσίες (ποιοτικά και ποσοτικά), αναβαθμισμένο και πιο διαδραστικό περιεχόμενο και μεγαλύτερη επιλογή από τις (αναλογικές) προσφερόμενες υπηρεσίες.

Σε ό, τι αφορά το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, που ελευθερώνεται από τη μετάβαση, το ονομαζόμενο «ψηφιακό μέρισμα», αυτό αποτελεί επίσης πολύ σημαντικό όφελος, δεδομένου ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί (μεταξύ άλλων) σε νέες υπηρεσίες, όπως είναι το Ασύρματο Γρήγορο Διαδίκτυο, η Ασύρματη Τηλεόραση, οι Κινητές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες και οι νέες υπηρεσίες Ψηφιακής Τηλεόρασης Πολύ Προηγμένης Ευκρίνειας. Το γεγονός αυτό θα συμβάλει στην εξασφάλιση αναβαθμισμένων υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες και, κυρίως, στις απομακρυσμένες ορεινές περιοχές του τόπου μας, στηρίζοντας έτσι συμπληρωματικά τις νέες ενσύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες και, κυρίως, τις υποδομές οπτικών ινών. Στηρίζοντας επίσης, και από κοινωνικής άποψης, την παραμονή του πληθυσμού στην ύπαιθρο και, έτσι, την μείωση της αστικοποίησης.

Καταλήγοντας, θέλω να τονίσω, ότι είμαστε αισιόδοξοι, ότι από την 1η Ιουλίου ο Κύπριος πολίτης θα μπορεί ν’ απολαμβάνει τ’ αγαθά της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης. Ήταν και είναι καθήκον της Κυπριακής πολιτείας να εξασφαλίσει το αγαθό αυτό στον Κύπριο πολίτη και, επίσης, υποχρέωσή της να εναρμονισθεί ανάλογα με σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω, ότι αυτή την υποχρέωση, τόσο το Γραφείο μου ως Ρυθμιστική Αρχή, όσο και όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι, είναι σε θέση να το εκπληρώσουν έγκαιρα και απρόσκοπτα, καταβάλλοντας ο κάθε εμπλεκόμενος στο ακέραιο το μέρος της δικής του ευθύνης.
Ευχαριστώ πολύ!
http://www.ocecpr.org.cy