«Αλλάζει το τοπίο δορυφορικής αναμετάδοσης Ιδιωτικών καναλιών ΕΕ στην Ελληνική αγορά»…

«Αλλάζει το τοπίο της διάθεσης Ιδιωτικών καναλιών ΕΕ στην Ελληνική αγορά, για τις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης (μέσω δορυφορικών και IPTV πλατφορμών), με την επερχόμενη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 03/02/2012. Κάτι που θα ανοίξει το δρόμο για τη διάθεση των Ιδιωτικών καναλιών ΕΕ στην OTE TV (μέσω δορυφόρου), έτσι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της μονοπωλιακής δορυφορικής αναμετάδοσης Ιδιωτικών καναλιών ΕΕ μέσω της δορυφορικής πλατφόρμας nova»...


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟY - Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2011
Καταγγελία του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. κατά των συμφωνιών αποκλειστικής δορυφορικής αναμετάδοσης που έχουν συναφθεί μεταξύ της MULTICHOICE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ομίλου FORTHNET Α.Ε.) και της πλειοψηφίας των ελεύθερα μεταδιδόμενων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών πανελλήνιας εμβέλειας. Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 3 Φεβρουαρίου 2012, για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν οι συμφωνίες αποκλειστικής δορυφορικής αναμετάδοσης που έχουν συναφθεί μεταξύ της MULTICHOICE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ήδη ομίλου FORTHNET) και ορισμένων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών πανελλήνιας εμβέλειας, παραβιάζουν τα άρθρα 1 και 2 ν.703/77 (ήδη άρθρα 1 και 2 ν.3959/2011), καθώς και τα άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ. Όπως επισημαίνεται στο βασικό τμήμα της εισήγησης, οι συμβάσεις αποκλειστικής δορυφορικής αναμετάδοσης με επιμέρους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, οι οποίες έχουν, κατά τα ανωτέρω, συναφθεί σε διαφορετική χρονική στιγμή στο διάστημα από το 1997 έως το 2011, χωριστά με καθένα από τους σταθμούς αυτούς, εγείρουν εμπόδια εισόδου σε πραγματικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές, και να δυσχεράνουν, έτσι, τη δραστηριοποίηση και ανάπτυξη σε άλλες ψηφιακές και ιδίως δορυφορικές πλατφόρμες. Με την τακτική της αυτή η καταγγελλόμενη εταιρία έχει παραβεί τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 των πιο πάνω νόμων και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Υπενθυμίζεται σχετικά, ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.