20 Ιουλίου 2012: Το πρώτο μεγάλο αναλογικό Switch-Off για ιδιωτικά και περιφερειακά κανάλια στην Αττική...

Οι επερχόμενες εξελίξεις φέρνουν την επίσπευση της επίγειας ψηφιακής μετάβασης της χώρας και το πρώτο μεγάλο πληθυσμιακό Switch-Off αναλογικής τηλεόρασης μέσω του κέντρου εκπομπής Υμηττού (στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής)... Η είδηση έρχεται μέσα από τη δημοσίευσή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 7ης Ιουνίου και του ΦΕΚ 1836/Β'/11-6-2012, το οποίο και θέτει σε ισχύ, ότι το επερχόμενο αναλογικό Switch-Off προβλέπετε να πραγματοποιηθεί τη 03:00 πρωινή της 20ης Ιουλίου 2012, για όλα τα τηλεοπτικά κανάλια που εκπέμπουν με ψηφιακή τεχνολογία από το κέντρο εκπομπής Υμηττού. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα Πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια της Digea, αλλά και όσα περιφερειακά κανάλια της Αττικής, βρεθούν με ψηφιακή εκπομπή μέσω του Υμηττού στις 20 Ιουλίου 2012...
Εξαίρεση αποτελούν τα κανάλια της Δημόσιας τηλεόρασης «ΕΤ1», «NET» και «ΕΤ3» (της ΕΡΤ ΑΕ), που προκριθηκαν να σταματήσουν τις αναλογικές τους εκπομπές μέσω του κέντρου εκπομπής Υμηττού, τη 03:00 πρωινή της 17ης Αυγούστου 2012 (μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου 2012 και το Δεκαπενταύγουστο)...
Switch Οff Υμηττού στην Αττική: 20 Ιουλίου για Digea και περιφερειακά κανάλια, καθώς και 17 Αυγούστου για την ΕΡΤ...
Μετατίθεται σταδιακά η τελική ημερομηνία για το αναλογικό Switch Οff από το κέντρο εκπομπής Υμηττού και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στις 20 Ιουλίου 2012 για όλα τα κανάλια ψηφιακής ευρυεκπομπής Υμηττού (Ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας - Digea και περιφερειακά κανάλια) και στις 17 Αυγούστου 2012 για τη δημόσια τηλεόραση της ΕΡΤ. Οι αλλαγές αυτές επισημοποιήθηκαν με την έκδοση του αντίστοιχου ΦΕΚ 1836/Β'/11-6-2012, σχετικά με την η απόφαση του Υπουργείου Υποδομών για τη διακοπή του αναλογικού σήματος από το κέντρο εκπομπής Υμηττός...
1. Την 03:00 πρωινή της 20ης Ιουλίου 2012, παύει η εκπομπή με αναλογική τεχνολογία από το κέντρο εκπομπής «Υμηττός», όσων τηλεοπτικών προγραμμάτων εκπέμπονται ήδη και με ψηφιακή τεχνολογία από το κέντρο αυτό. Κατ’ εξαίρεση, για την αναλογική εκπομπή από το κέντρο εκπομπής «Υμηττός» των προγραμμάτων «ΕΤ1», «NET» και «ΕΤ3» της ΕΡΤ ΑΕ, ως ημερομηνία παύσης ορίζεται η 03:00 πρωινή της 17ης Αυγούστου 2012.

 2. Εφεξής, προϋπόθεση για την εκπομπή τηλεοπτικού προγράμματος με ψηφιακή τεχνολογία από το κέντρο εκπομπής «Υμηττός», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3592/2007 και την κοινή υπουργική απόφαση 21161/2008, είναι η ταυτόχρονη παύση της ενδεχόμενης μετάδοσης του προγράμματος αυτού με αναλογική τεχνολογία από το ίδιο κέντρο.

3. Οι τηλεοπτικοί δίαυλοι που απελευθερώνονται, ως συνέπεια των ανωτέρω, υπόκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

4. Από την δημοσίευση της παρούσας, καταργείται η Απόφαση των Υπουργών Επικρατείας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με αριθμ. 13971/365/2012 (ΦΕΚ Β΄862) «Οριστική παύση ορισμένων αναλογικών τηλεοπτικών εκπομπών από το κέντρο εκπομπής Υμηττού».