2013: Ψηφιακό Μέρισμα και Αναλογικό switch-off από το Μνημόνιο 2, στην υπηρεσία των πολιτών για νέες ευρυζωνικές και mobile υπηρεσίες...

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στις 15 Φεβρουαρίου 2012 το πενταετές Πρόγραμμα Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα (Radio Specrtum Policy Programme - RSPP), το οποίο επισημοποιεί το ψηφιακό μέρισμα και τη χρήση της μπάντας συχνοτήτων 800MHz για τις ευρυζωνικές και mobile υπηρεσίες δεδομένων υψηλής ταχύτητας έως την 1η Ιανουαρίου του 2013. Η εκμετάλλευση του ψηφιακού μερίσματος έρχεται να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών της Ευρώπης για υπηρεσίες δεδομένων υψηλής ταχύτητας τόσο στις απομακρυσμένες περιοχές (όσο και στις πυκνοκατοικημένες περιοχές)... Η RSPP θα βελτιστοποιήσει τη χρήση των συχνοτήτων προς όφελος όλων των χρηστών των smartphones/tablets (ιδιαιτέρα μετά την αυξημένη διάδοση των τελευταίων χρόνων) και άλλων φορητών ψηφιακών πλατφόρμων (ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, mobile 4G, κινητή τηλεόραση, έξυπνα δίκτυα ενέργειας, έξυπνα συστήματα μέτρησης...κ.α.)... Όσο καθυστέρει στην Ελλάδα η ψηφιακή μετάβαση των τηλεοπτικών καναλιών και παραμένουμε με τις απαρχαιωμένες υπηρεσίες αναλογικών εκπομπών και δεν τηρηθούν αυτά που προβλέπει το Μνημόνιο 2, για την υποχρεωτική ημερομηνία Αναλογικού switch-off στις 30-6-2013 και την απόδοση εκμετάλλευσης του ψηφιακού μερίσματος (για τη χρήση της μπάντας συχνοτήτων 800MHz), τόσο οι Έλληνες πολίτες θα στερούνται τις ασύρματες ευρυζωνικές και mobile υπηρεσίες δεδομένων υψηλής ταχύτητας και άλλες κινητές υπηρεσίες που οι Ευρωπαίοι πολίτες θα χαίρονται το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου του 2013...

Το Μνημόνιο 2 προβλέπει ότι η πολιτεία θα πρέπει εντός του 1ου τριμήνου του 2012 να έχει ολοκληρώσει το νομικό πλαίσιο που θα οριοθετεί ως υποχρεωτική ημερομηνία Αναλογικού switch-off τις 30-6-2013 (κάτι που σημαίνει ότι η ψηφιακή μετάβαση στην Ελληνική επικράτεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από αυτή την ημερομηνία), ώστε να απελευθερωθεί η ζώνη ψηφιακού μερίσματος 800MHz, προκειμένου να αποδοθεί προς εκμετάλλευση με τη προβλεπομένη διαδικασία διαγωνισµού για την εκχώρηση συχνοτήτων του Ψηφιακού Μερίσματος (2ο τρίµηνο 2013). Ενώ θα έχουν προηγηθεί...


Ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Η Κυβέρνηση υιοθετεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για "Σταθµούς βάσης και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από την αδειοδότηση", όπως προβλέπει το άρθρο 31, παρ.8 του Ν.3431/2006 και το άρθρο 29 παρ.9, του νοµοσχεδίου για τη Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. [τέλος Φεβρουαρίου 2012] Η Κυβέρνηση υιοθετεί τις διατάξεις που θεσπίζουν την ΕΕΤΤ ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για την αδειοδότηση κεραιών και σταθµών βάσης. [τέλος Φεβρουαρίου 2012]
Ο Νόµος που µεταφέρει το Πακέτο Μεταρρυθµίσεων 2009 (δηλ. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ και την Οδηγία 2009/136) υιοθετείται από τη Βουλή.[1ο τρίµηνο 2012]

Όσον αφορά το Ψηφιακό Μέρισµα, η Κυβέρνηση (και/ή η ΕΕΤΤ):
ορίζει νοµικό πλαίσιο που προβλέπει υποχρεωτική ηµεροµηνία διακοπής της αναλογικής αναµετάδοσης την 30ή Ιουνίου 2013 και τεχνολογικά ουδέτερη χρήση της ζώνης 800MHz µετά τη διακοπή, λαµβάνοντας επίσης υπ' όψιν τις διατάξεις του σχεδίου Προγράµµατος Πολιτικής για το Ραδιοφάσµα (Radio Spectrum Policy ProgrammeRSPP). [1ο τρίµηνο 2012]
ολοκληρώνει τις µελέτες για την αποτίµηση της αξίας του Ψηφιακού Μερίσµατος και τη στρατηγική χορήγησης του Ψηφιακού Μερίσµατος (ζώνη 800 MHz). [1ο τρίµηνο 2012]
επιλύει ζητήµατα διασυνοριακού συντονισµού µε γειτονικές χώρες. Εάν η ηµεροµηνία αυτή καταστεί ανέφικτη λόγω δυσκολιών διεθνούς συντονισµού, τα σχέδια συχνοτήτων και αναµετάδοσης µπορεί να αναφέρουν εναλλακτικούς διαύλους για τη µετεγκατάσταση των αναµεταδοτών, παράλληλα µε τη συνέχιση των διαπραγµατεύσεων µε τρίτες χώρες µε σκοπό την οριστική εκχώρηση συχνοτήτων σε αναµεταδότες και παρόχους κινητής τηλεφωνίας. [2ο τρίµηνο 2012]
αρχίζει τη διαβούλευση για την τροποποίηση των σχεδίων συχνοτήτων και αναµετάδοσης. [2ο τρίµηνο 2012]
τροποποιεί τα σχέδια συχνοτήτων και αναµετάδοσης, ανάλογα µε το αποτέλεσµα/πραγµατική κατάσταση του διεθνούς συντονισµού. [3ο τρίµηνο 2012]
υιοθετεί την απαραίτητη δευτερεύουσα νοµοθεσία για την εκχώρηση αδειών αναµετάδοσης και τη θέσπιση διαδικασιών αδειοδότησης, προδιαγραφών κεραιών, κλπ. [3ο τρίµηνο 2012]
αρχίζει τη δηµόσια διαβούλευση για τη διαδικασία του διαγωνισµού εκχώρησης του ψηφιακού µερίσµατος σε ευρεία ζώνη. [4ο τρίµηνο 2012]
προχωρά στο διαγωνισµό για την εκχώρηση οριστικών δικαιωµάτων χρήσης για αναµετάδοση. [1ο τρίµηνο 2013]
προχωρά στη διαδικασία διαγωνισµού για την εκχώρηση συχνοτήτων του ψηφιακού µερίσµατος, κατανέµοντας και αδειοδοτώντας τη χρήση του ψηφιακού µερίσµατος (ζώνη 800 MHz) στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής 2010/267/ΕΕ και σε σχέση µε τις προθεσµίες και διαδικασίες του RSPP. [2ο τρίµηνο 2013]...