Τα δορυφορικά τηλεοπτικά νοικοκυριά κυριαρχούν στην Ευρώπη...

Όπως κάθε χρόνο η SES παρουσιάζει τα πρόσφατα αποτελέσματα της έκθεσης Satellite Monitor, σύμφωνα με τη τελευταία έκθεση για το 2011, η δορυφορική τηλεόραση έχει ξεπεράσει πλέον την επίγεια τηλεόραση στην Ευρώπη. Μια και περίπου 84 εκατομμύρια ευρωπαϊκά νοικοκυριά διαθέτουν ως βασική μέθοδο πρόσβασης στις τηλεοπτικές υπηρεσίες, τη λήψη μέσω δορυφόρου (σημειώνοντας τη τελευταία χρονιά μια αύξηση της τάξης του 6%), με την SES Astra να καταλαμβάνει το 73% της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής αγοράς... Εν αντιθέσει με την επίγεια τηλεόραση που έχασε τη τελευταία χρονιά περίπου 4.5 εκατομμύρια νοικοκυριά (κατεβαίνοντας στα 79 εκατομμύρια ευρωπαϊκά νοικοκυριά) και η καλωδιακή τηλεόραση 2 εκατομμύρια νοικοκυριά (κατεβαίνοντας στα 69 εκατομμύρια ευρωπαϊκά νοικοκυριά)...

Παράλληλα η IPTV τηλεόραση μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων ανέβηκε στα 16 εκατομμύρια νοικοκυριά, σημειώνοντας μια αξιοσημείωτη ετήσια αύξηση της τάξης του 33%... Τέλος όλες οι μορφές πρόσβασης στις τηλεοπτικές υπηρεσίες σημειώνουν αύξηση κατά τη ψηφιακή τους μετάβαση...


Satellite Monitor 2011 - Επισκόπηση των βασικών αποτελεσμάτων
 Συνολική τηλεοπτική λήψη στην Ευρώπη
(Σε εκατομμύρια νοικοκυριά)
2011
2010
Αλλαγή
Καλώδιο
69,2
71,0
- 3%
Δορυφορική *
83,6
79,1
+ 6%
Επίγεια
79,4
83,7
- 5%
IPTV
16,0
12,1
+ 33%
* Περιλαμβάνει υποδοχή από ΕΕΟ καθώς και από άλλους φορείς
 Ψηφιακή τηλεοπτική λήψη στην Ευρώπη
(Σε εκατομμύρια νοικοκυριά)
2011
2010
Αλλαγή
Καλώδιο
32,9
29,4
+ 12%
Δορυφόρος
81,4
75,2
+ 8%
DVB-T
55,6
51,7
+8%
IPTV
16,0
12,1
+ 33%Ποσοστό Ψηφιοποίηση: Μερίδιο της ψηφιακής τηλεόρασης σε όλα τα νοικοκυριά

2011
2010
Καλώδιο
48%
42%
Δορυφόρος
97%
95%
Επίγεια
70%
62%
IPTV
* 100%
* 100%
* IPTV είναι πλήρως ψηφιακό ανά τον ορισμό