ΟΤΕ TV: Πράσινο φως από την Επιτροπή ανταγωνισμού για τα Ιδιωτικά κανάλια ΕΕ...

Blog- Σχόλιο: Η χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έδωσε το πράσινο φως για την αναμετάδοση των ιδιωτικών καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας σε όλες τις συνδρομητικές πλατφόρμες, είτε μέσω δορυφόρου (είτε μέσω καλωδιακών και ευρυζωνικών συνδέσεων), ανάμεσα τους και η δορυφορική πλατφόρμα της ΟΤΕ TV, με άμεση ισχύ από την 27η Μαρτίου 2012... Η ΟΤΕ TV μέσω δορυφόρου, σύντομα θα ενεργοποιήσει, το πιο οικονομικό της πακέτο "Entry Pack", με όλα τα ελληνικά κανάλια της δημόσιας και ιδιωτικής τηλεόρασης (εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας), που θα αποτελέσουν το προπομπό της Ελληνικής "Freesat by ΟΤΕ TV" και θα έρθει να καλύψει τις γκρίζες ζώνες της επίγειας ψηφιακής μετάβασης στην Ελληνική επικράτεια, μαζί με το αντίστοιχο project "Freesat by nova" (πριν το Ελληνικό επίγειο αναλογικό Switch-Off στις 30/06/2013)...
Όπως αναφέρει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο σχετικό δελτίο τύπου: Αποδοχή δεσμεύσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφορικά με την δορυφορική συνδρομητική αναμετάδοση του προγράμματος των ελεύθερα μεταδιδόμενων τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας από τις εταιρίες FORTHNET A.E και MULTICHOICE HELLAS A.E, κατόπιν καταγγελίας του Ο.Τ.Ε. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε κατά πλειοψηφία, αντί της εξέτασης της υπόθεσης, να αποδεχθεί τις δεσμεύσεις από τις εταιρίες FORTHNET A.E και MULTICHOICE HELLAS A.E, όπως τελικά διατυπώθηκαν, αναφορικά με την αποκλειστικότητα στη δορυφορική συνδρομητική αναμετάδοση του προγράμματος των ελεύθερα μεταδιδόμενων τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να διασφαλιστεί, έτσι, με άμεσο τρόπο η αποτελεσματικότερη πρόσβαση ανταγωνιστών στη σχετική αγορά.
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις, οι εταιρίες:
(α) παραιτούνται από τον ως άνω όρο αποκλειστικότητας, και τροποποιούν αντίστοιχα τις σχετικές συμβάσεις, με άμεση ισχύ από την 27η Μαρτίου 2012,
(β) δεσμεύονται να διατηρήσουν, κατά τα λοιπά, τους όρους των κρινόμενων συμβάσεων, ως αυτές ισχύουν σήμερα, και
(γ) δεσμεύονται να μην επιδιώξουν εκ νέου την ως άνω αποκλειστικότητα για αόριστο χρονικό διάστημα. Μετά την παρέλευση πενταετίας, οι καθών δύνανται να ζητήσουν την επανεξέταση ή/και μεταρρύθμιση των εν λόγω δεσμεύσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε σχέση με τις κρινόμενες συμβάσεις.
Οι δεσμεύσεις αυτές καθίστανται υποχρεωτικές για τις εταιρίες FORTHNET A.E και MULTICHOICE HELLAS A.E. Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσής τους, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τους επιβάλει πρόστιμο μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της προηγούμενης της έκδοσης της απόφασης χρήσης.
epant.gr