Ψηφιακό Μέρισμα Vs ΕΨΤ: Δημοσιεύτηκε η μελέτη για την αποτίμηση και την απόδοση του Ψηφιακού Μερίσματος...

Δημοσιεύτηκε η μελέτη του Υπουργείου Υποδομών για την αποτίμηση και την απόδοση του Ψηφιακού Μερίσματος. Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης για τα αποτελέσματα της μελέτης του Συμβούλου Analysys-Mason. Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί του περιεχομένου της μελέτης που συνέταξε για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου η εταιρεία συμβούλων Analysys-Mason, με αντικείμενο...:

• Την αποτίμηση της οικονομικής αξίας, στην Ελλάδα, του φάσματος:

i. Στη ζώνη συχνοτήτων του ψηφιακού μερίσματος (790-862MHz).

ii. Στη ζώνη των υπερυψηλών συχνοτήτων (UHF bands IV and V: 470-790 MHz)

iii. Στη ζώνη συχνοτήτων 2500-2690 MHz.

• Το σχεδιασμό και την ανάλυση της βέλτιστης στρατηγικής ως προς τη διάθεση του ψηφιακού μερίσματος, του φάσματος στη ζώνη υπερυψηλών συχνοτήτων και στη ζώνη συχνοτήτων 2500-2690 MHz.
Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο του κειμένου αποτελεί πρόταση του μελετητή και δεν δεσμεύει το Ελληνικό Δημόσιο. Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα ολοκληρωθεί σε 10 ημέρες (δηλ. μέχρι και τις 23 Μαρτίου 2012) αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το σχεδιασμό των περαιτέρω ενεργειών μας...

Για πληροφορίες και για την παραλαβή τυχόν σχολίων της διαβούλευσης, υπεύθυνη είναι η κα Νάντια Κατσάνου (n.katsanou@yme.gov.gr, τηλ.: 210 6508898)

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά έγγραφα:

1) To Τελικό Κείμενο της μελέτης για την αποτίμηση και την απόδοση του Ψηφιακού Μερίσματος της Συμβούλου Analysys-Mason

2) Μελέτη για τον Προσδιορισμό και τη Διαθεσιμότητα Ψηφιακού Μερίσματος για την Ανάπτυξη Προηγμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έως και την Πλήρη Έναρξη Ψηφιακών Τηλεοπτικών Εκπομπών» είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά (Review of Digital Dividend Options in Greece)

3) Επιτελική Σύνοψη της ανωτέρω μελέτης στα Ελληνικά