Ζάπινγκ στο νέο ψηφιακό τοπίο Υμηττού περιφερειακής εμβέλειας!

"Αλλάζει το ψηφιακό τοπίο Υμηττού περιφερειακής εμβέλειας"...
 Το νέο περιφερειακό ψηφιακό τοπίο Υμηττού είναι γεγονός από τις 20 Ιουλίου 2012 που διεκόπη το αναλογικό σήμα (των περιφερειακών καναλιών Αττικής), ενώ παράλληλα ενεργοποιήθηκαν με ψηφιακό σήμα μέσω του κέντρου εκπομπής Υμηττού, οι τρεις πολύπλέκτες περιφερειακών καναλιών στους διαύλους 54, 63 και 65 (με το Nickelodeon να διαθέτει και υπηρεσίες EPG!)... Οι πρόσφατες πιλοτικές εκπομπές του νέου ψηφιακού πάροχου "OPSIS" λειτούργησαν θετικά, ώστε να επέλθει μια δελεαστική πρόταση συνεργασίας από τη πλευρά του ψηφιακού πάροχου της Digea και να παραμείνουν όλα τα περιφερειακά κανάλια Αττικής στη "ψηφιακή εποχή Υμηττού", με πάροχο τη Digea...
Ελπίζουμε ο νέος τελικός ψηφιακός χάρτης ευρυεκπομπής της χώρας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2012, να εξυπηρετεί εκτός από τα ιδιωτικά συμφέροντα χωρητικότητας ψηφιακών πολυπλεκτών εθνικής εμβέλειας (που θα διεκδικηθούν μέσω διαγωνισμού της ΕΕΤΤ, με τα αντίστοιχα οικονομικά ανταλλάγματα ενοικίασης χρήσης και απόδοσης στο ταμείο του Κράτους) και τα αντίστοιχα συμφέροντα χωρητικότητας ψηφιακών πολυπλεκτών εθνικής εμβέλειας της δημόσιας τηλεόρασης (ΕΡΤ)...
Επίσης θα πρέπει να δώσει χώρο να αναπνεύσουν και τα περιφερειακά κανάλια του κέντρου με θεματική εξειδίκευση προγράμματος (όπως τα κανάλια "MAD TV, MTV Greece, Nickelodeon, Sport TV...κ.α."...), ώστε να τους δοθεί μια εκτεταμένη περιφερειακή άδεια ψηφιακής εκπομπής στις μεγάλες αγορές της χώρας (ευρύτερες περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης) και εάν επιθυμούν και σε άλλες μικρότερες αγορές της χώρας, με το αντίστοιχο οικονομικό αντάλλαγμα για το Κράτος, που θα διαμορφώνεται αναλόγως τις ευρύτερες περιοχές που θα δηλώνουν ότι επιθυμούν να εκπέμψουν. Όλα αυτά αμφίδρομα και με τα τοπικά κανάλια της περιφέρειας που θα παραμείνουν στην οριστική ψηφιακή εποχή της τηλεόρασης...

Οι τρεις πολύπλέκτες περιφερειακών καναλιών της Αττικής, με ψηφιακό σήμα μέσω του κέντρου εκπομπής Υμηττού, διαμορφώθηκαν ως εξής, ενώ ακολουθεί και το αντίστοιχο περιφερειακό ψηφιακό ζάπινγκ Υμηττού:

--- 54 UHF () - DVB-T/Mpeg-4/Digea: "High TV, Extra 3, Attica TV, Nickelodeon" - Υμηττός/Αίγινα …


--- 63 UHF () – DVB-T/Mpeg-4/Digea: "0-6 TV, Body in Balance, Mad TV, MTV Greece, Sport TV, Sunny Channel" – Υμηττός/Αίγινα…


--- 65 UHF () – DVB-T/Mpeg-4/Digea: "BlueSky, Channel 9, Kontra TV, ΤηλεΑστυ" - Υμηττός/Αίγινα …