"Ο Master Chef της ψηφιακής μετάβασης και ο νέος ψηφιακός χάρτης συχνοτήτων σε διαβούλευση"…

O νέος ψηφιακός χάρτης συχνοτήτων είναι έτοιμος και θα δοθεί από τη πολιτεία για διαβούλευση και σύμφωνα με το "paron.gr" προβλέπει τον διαχωρισμό της χώρας σε 34 γεωγραφικές ενότητες. Το δίκτυο που επιλέγεται είναι μονοσυχνοτικό SFN και καθορίζονται σε όλη την επικράτεια, 191 κέντρα εκπομπής για τη ψηφιακή τηλεόραση (και άλλα 84 βοηθητικά κέντρα). Οριστικά πλέον οι δίαυλοι "61 έως 69 UHF", αποδίδονται στο ψηφιακό μέρισμα και τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων), με τις επικοινωνίες του Στρατού να μετακινούνται στους διαύλους "57 έως 60 UHF". Ενώ στη επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (κρατικά, ιδιωτικά, ελεύθερα και συνδρομητικά κανάλια πανελλαδικής και περιφερειακής εμβέλειας), θα εκπέμπουν από τους διαύλους "21 έως και 56 UHF"…
 Ο "Master Chef της ψηφιακής μετάβασης", έχει προβλέψει 8 ψηφιακούς πολυπλέκτες ευρυεκπομπής συνολικά για την Ελληνική επικράτεια, που θα αποδοθούν με διαγωνισμό στους παρόχους (εκτός της ΕΡΤ), με τα αντίστοιχα οικονομικά ανταλλάγματα ενοικίασης χρήσης και απόδοσης (στο ταμείο του Κράτους)… Ενώ κάποιες κεντρικές ευρύτερες περιοχές ψηφιακής μετάβασης θα διαθέτουν συνολικά 9 `η 10 πολυπλέκτες ευρυεκπομπής (με την έξτρα χωρητικότητα πολυπλεκτών να αποδίδεται για τις υπηρεσίες περιφερειακής εμβέλειας)…
Στο αρχικό σενάριο, 2 πολυπλέκτες ευρυεκπομπής θα εξυπηρετούν σταθερά τις υπηρεσίες περιφερειακής εμβέλειας της χώρας, οι οποίοι και θα διαφοροποιούνται συνολικά σε 3-4 πολυπλέκτες ευρυεκπομπής (στις κεντρικές ευρύτερες περιοχές ψηφιακής μετάβασης)… Οι υπηρεσίες ελεύθερης και συνδρομητικής τηλεόρασης (εθνικής εμβέλειας), θα εξυπηρετούνται από 4 πολυπλέκτες ευρυεκπομπής (μέσα σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η μίση πολυπλεξία της "nova-επίγεια"), χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί, εάν η μίση πολυπλεξία της ΕΡΤ θα δοθεί μέσω διαγωνισμού σε νέους παίχτες ελεύθερης `η συνδρομητικής τηλεόρασης… Ενώ οι υπηρεσίες της ΕΡΤ ενδεχομένως θα περιοριστούν στους 2 πολυπλέκτες ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (μετά την κατάργηση των πρότερων ψηφιακών καναλιών Σινε-Σπορ και Πρίσμα+) και που ενδεχομένως θα οδηγήσει στη μετακίνηση τις υπηρεσιών "Euronews Greece και TV5 Europe" στο 1o πολυπλέκτη της ΕΡΤ (με τα κανάλια "BBC World, DW, RIKSat και ΒΟΥΛΗ"). Κάτι που σημαίνει την επερχόμενη αλλαγή πρότυπου εκπομπής σε DVB-T/Mpeg-4 (για το 1o πολυπλέκτη της ΕΡΤ), αλλά και η ενδεχόμενη πρόβλεψη του "Master Chef της ψηφιακής μετάβασης", ώστε και τα MuX εθνικής εμβέλειας (σε DVB-T/Mpeg-4), να μπορούν να εμπεριέχουν περισσότερες από 4 υπηρεσίες τυπικής ευκρίνειας (SDx8), δεδομένου ότι η ΕΡΤ μπορεί να συμπεριλάβει και κάποια αλλά δορυφορικά κανάλια, διεθνή `η δίκης της παράγωγης (CNN, ERT World)…
Από την άλλη, θα πρέπει να οριοθετηθούν εντός του νέου ψηφιακού χάρτη συχνοτήτων, οι προϋποθέσεις για την - ΗD - μετάβαση υψηλής ευκρίνειας της χώρας, για την ελεύθερη τηλεόραση με το πρότυπο εκπομπής και κωδικοποίησης "DVB-T/Mpeg-4/ΗD". Με τους πολυπλέκτες εθνικής `η περιφερειακής εμβέλειας να διαφοροποιούνται ανά πολυπλέκτη με τη εκπομπή "1 ΗD και τριών SD καναλιών" (όπως γίνεται με το 2ο πολυπλέκτη της ΕΡΤ "ΝΕΤ/ΕΤ1/ΕΤ3/ΕΡΤ ΗD "), `η "3 ΗD καναλιών (και ενδεχομένως 1 SD καναλιού)", όπως γίνεται εν μέρει στη Γαλλική επίγεια ψηφιακή πλατφόρμα ΤΝΤ ΗD. Έτσι ώστε να προφυλαχθούν οι καταναλωτές από μια δεύτερη ανακύκλωση επίγειων ψηφιακών δεκτών ("DVB-T/Mpeg-4/ΗD"), μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (όπως συνέβη με τους επίγειους δέκτες τύπου "DVB-T/Mpeg-2")…
Παράλληλα και εφόσον δοθεί ολόκληρος πολυπλέκτης για τις επίγειες συνδρομητικές υπηρεσίες (από έναν `η περισσότερους παρόχους), μπορεί να υπάρξει και η πρόβλεψη για την συνδρομητική πρόσβαση υψηλής ευκρίνειας (για περισσότερες ΗD/SD υπηρεσίες), με το νεότερο πρότυπο εκπομπής και κωδικοποίησης "DVB-T2/Mpeg-4/ΗD" (όπου το κόστος μετάβασης θα αναλάβουν οι πλατφόρμες)! Για το οποίο υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στο τελευταίο τεύχος Αυγούστου των "Δορυφορικών Νέων", στη συνέντευξη του Εμπορικού Διευθυντή Λιανικής του Ομίλου Forthnet, κ. Στάθη Βωβό , ως αναφορά τις ενδεχόμενες μελλοντικές υπηρεσίες "Nova -Επίγεια"…
 Τέλος ας ευχηθούμε ότι ο νέος χάρτης συχνοτήτων θα έχει προβλέψει το συγχρονισμό συχνοτήτων με τις όμορες χώρες, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα ψηφιακής πρόσβασης σε νοικοκυριά  (π.χ. σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας), από την ενεργοποίηση του γειτονικού κέντρου εκπομπής της Βουλγαρίας με ψηφιακό σήμα στους διαύλους 29 και 31 (Orelyak)… Όπως και ο προηγούμενος μεταβατικός χάρτης συχνοτήτων θα έπρεπε να είχε προβλέψει και τον επιβαλλόμενο συγχρονισμό συχνοτήτων με τα όμορα αναλογικά κέντρα εκπομπής στην ίδια ευρύτερη περιοχή ψηφιακής μετάβασης, ώστε να μην δημιουργούν προβλήματα μη ψηφιακής πρόσβασης, όπως συμβαίνει σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (βορειοδυτική Πιερία) και στους ψηφιακούς δίαυλους 31 (ΠΕΡΘΩ) και 46 (Nova -Επίγεια), μέσω του Κέντρου εκπομπής Χορτιάτη, από τα αναλογικά κέντρα εκπομπής Πηλίου και Βάβδου