Η Ελλαδική δέσμη εκπομπής, τα νέα πλάνα και ιχνοδιαγράμματα για τον επερχόμενο δορυφορικό στόλο της Eutelsat…

Η Eutelsat έδωσε στη δημοσιότητα τα επίσημα ιχνοδιαγράμματα των επερχόμενων δορυφόρων εκτόξευσης "Eutelsat 21B - 21.5E (με προγραμματισμένη εκτόξευση 09/11/2012/Ariane 5), Eutelsat 70Β - 70.5Ε (με προγραμματισμένη εκτόξευση 01/12/2012/Zenit 3), Eutelsat 25B - 25.5E, Eutelsat 3Β - 3Ε και Eutelsat 9Β - 9Ε"… Οι νέοι δορυφόροι θα φέρουν συγκεκριμένες προδιαγραφές χωρητικότητας αναμεταδοτών στη Ku, Ka και C Band, προκειμένου να εξυπηρετήσουν με DTH υπηρεσίες `η υπηρεσίες δεδομένων (τις αγορές σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία), μέσω των αντίστοιχων τροχιακών θέσεων στη ζώνη Clarke. Ενώ η επερχόμενη Ελλαδική δέσμη εκπομπής του δορυφόρου Eutelsat 9Β - 9Ε, θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τις υπηρεσίες μέσω δορυφόρου στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά…
Παράλληλα η Eutelsat άλλαξε τα πλάνα του δορυφόρου Eutelsat 7Β, που μετονομάστηκε σε Eutelsat 3D και προορίζεται να εγκατασταθεί αρχικώς στις (μοίρες ανατολικά), όπου στις αρχές του 2013 (μετά τη προγραμματισμένη εκτόξευση), θα αντικαταστήσει πλήρως το δορυφόρο Eutelsat 3C, προκειμένου να μετακινηθεί σε μια άλλη τροχιακή θέση! Χωρίς να διευκρινίζεται εάν θα πάει τελικός στις 13Ε, όπως προβλεπόταν στις αρχικές προδιαγραφές κατασκευής του (ως πρώην Hot Bird 10)… Από την άλλη υπάρχει και η τροχιακή θέση 28.5Ε, όπου μέχρι στιγμής δεν έχει προγραμματιστεί νέος δορυφόρος αντικατάστασης του δορυφόρου Eutelsat 28Α, μια και την Άνοιξη του 2013 θα συμπληρώσει το μάξιμουμ λειτουργίας του (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, τα 12χρονια διάρκεια ζωής). Στα πλαίσια αυτά ο δορυφόρος Eutelsat W2M εγκαταστάθηκε στη τροχιακή θέση 28.5Ε και μετονομάστηκε σε Eutelsat 28B, για να προσφέρει back-up υπηρεσίες στον Eutelsat 28Α…

Η Ελλαδική δέσμη εκπομπής του Eutelsat 9Β - 9Ε…
 Το ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά εστιάζεται στον υπό κατασκευή δορυφόρο Eutelsat 9Β - 9Ε (με 66 αναμεταδότες στη Ku-band: 10.70-10.95GHz και 11.7-12.5GHz), που αναμένεται να εκτοξευτεί στο τέλος του 2014. Ο Eutelsat 9Β θα διαθέτει πέρα από την Πανευρωπαϊκή δέσμη εκπομπής και τέσσερις περιφερειακές `η τοπικές δέσμες εκπομπής για τις αγορές της Ιταλίας, Γερμανίας, Ελλάδας και τις Σκανδιναβικές/Βαλτικές Χώρες.

Η Ελλαδική δέσμη εκπομπής θα δώσει την ευκαιρία στις συνδρομητικές και επίγειες πλατφόρμες σε Ελλάδα και Κύπρο, να καλύψουν δυναμικά τη τοπική αγορά, με πολύ ισχυρό σήμα μέσω δορυφόρου (53-49dBW). Έτσι το 2015, δημιουργούνται προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας αντίστοιχης Freesat πλατφόρμας, για τη κάλυψη των γκρίζων ζωνών της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, αλλά και των κεντρικών τροφοδοσιών των επίγειων ψηφιακών παροχών "Digea, ERT Digital και Netmed"! Ενώ άγνωστο παραμένει, εάν η "OTE TV μέσω δορυφόρου" θα επιλέξει αποκλειστικά την Πανευρωπαϊκή `η την Ελλαδική δέσμη εκπομπής, `η θα κάνει ένα συνδυασμό και των δυο δεσμών εκπομπής διατηρώντας στη Πανευρωπαϊκή δέσμη εκπομπής τους αναμεταδότες που περιλαμβάνουν τα κανάλια εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, καθώς και τα βασικά -premium- κανάλια της πλατφόρμας τύπου "ΟΤΕ Σινεμά, OTE Sports,…", προκειμένου να μην αποκλειστούν οι ομογενείς της Δυτικής Ευρώπης, από την εν δυνάμει συνδρομητική πρόσβαση τους στις υπηρεσίες μέσω δορυφόρου…
Τέλος δεν αποκλείεται να δούμε κάποια ενδεχόμενη δελεαστική πρόταση από τη Eutelsat και στη πλατφόρμα της nova (το 2015), για μια ενδεχόμενη σταδιακή μετακίνηση εν μέρει υπηρεσιών της, στην Ελλαδική δέσμη εκπομπής του νέου δορυφόρου Eutelsat 9Β - 9Ε (με τη προσθήκη Monoblock lnb ειδικής λήψης 13E/9E)… Με στόχο να απελευθερωθεί πολύτιμη χωρητικότητα αναμεταδοτών για τις μεγάλες αγορές της Πολωνίας και Ιταλίας (στις 13Ε). Διατηρώντας και σε αυτή τη περίπτωση, τις υπηρεσίες nova με τα κανάλια εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, καθώς και τα βασικά -premium- κανάλια της πλατφόρμας τύπου "novasports, novacinema,…", στη Πανευρωπαϊκή δέσμη Hot Bird 13E…
Nicolas A.