Η Digital Union χωρίς πρόσβαση στους ψηφιακούς δέκτες της nova επίγεια στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης…

Ζάπινγκ στα ελεύθερα επίγεια ψηφιακά κανάλια στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και στα ελεύθερα δορυφορικά κανάλια πρόσβασης Hot Bird 13E, μέσω της Nova Επίγεια και του υβριδικού της δέκτη novabox HD 831... Με μια ευγενή παρατήρηση, τα επίγεια ψηφιακά κανάλια του περιφερειακού παρόχου της Digital Union (δίαυλος 59), ενώ κατεβαίνουν κανονικά στη λίστα καναλιών DTT Bouquet, δεν ανοίγουν στον υβριδικό δέκτη novabox HD 831 της Nova Επίγεια (με το ειδικό Usb DVB-T Stick της Avermedia)!!!


Τα περιφερειακά κανάλια του ψηφιακού παρόχου της Digital Union "ART, Channel 9, TIME, Pella TV, XTV, Ch.6" (δίαυλος 59), ενώ κατεβαίνουν κανονικά μέσω του δέκτη "novabox 831 (και του ειδικού Usb DVB-T Stick της Avermedia)", δεν ανοίγουν από τον ψηφιακό δέκτη της πλατφόρμας nova επίγεια, το πρόβλημα παρουσιάστηκε μετά τη μετάβαση της Digital Union σε Mpeg4!!!
Κατά άλλα, ο υβριδικός ψηφιακός δέκτης της πλατφόρμας nova επίγεια "novabox 831 (με το ειδικό Usb DVB-T Stick της Avermedia)", δίνει κανονική πρόσβαση στα κανάλια εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας των παρόχων ΕΡΤ, Digea, DBS και Περθω (εκτός της Digital Union)…
Ενώ μπορείτε να προσθέσετε και τα ελεύθερα δορυφορικά κανάλια (όπως το Euronews Greek), περιορισμένης επιλογής από τη πλατφόρμα της nova, εφόσον ο υβριδικός δέκτης novabox 831, έχει παράλληλη πρόσβαση και μέσω του δορυφόρου Hot Bird 13E