Σύσταση ΕΣΡ καλεί την ΕΡΤ να επαναφέρει τη ψηφιακή μετάδοση του ελληνόφωνου Euronews...

Με σύστασή του το ΕΣΡ καλεί την ΕΡΤ Α.Ε. να αρχίσει ξανά να μεταδίδει το αγγλόφωνο και γαλλόφωνο, καθώς και το ελληνόφωνο πρόγραμμα του Euronews. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων για την ΕΡΤ και φυσικά το πρόστιμο θα επιβαρύνει πάλι τους Έλληνες πολίτες ως υποχρεωτικά συνδρομητές της...
Να θυμίσουμε ότι το ξενόγλωσσο πρόγραμμα του Euronews μεταδιδόταν από την ΕΡΤ προς ενημέρωση των ελλήνων πολιτών επί ευρωπαϊκών θεμάτων. «Πρέπει να σημειωθεί ότι το ΕΣΡ κατά τη συνεδρίασή του της 27ης Νοεμβρίου του 2012 αποφάνθηκε ότι είναι δυνατή η μετάδοση από την ΕΡΤ του προγράμματος του Euronews και στην ελληνική γλώσσα», αναφέρεται στην απόφαση του Συμβουλίου. Όμως η ΕΡΤ διέκοψε την εκπομπή του προγράμματος στις 18 Δεκεμβρίου του 2012. Για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αναφέρει ότι είναι «έξω από κάθε λογική, η μη μετάδοση του προγράμματος του Euronews για τη σύσταση του οποίου έχει συμπράξει».
http://www.tovima.gr/media/article/?aid=502439