374 χιλ. νοικοκυριά στις Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης Nova για το 1ο τρίμηνο του 2013…


Κατά το 1ο τρίμηνο του 2013 η Forthnet ξεπέρασε τις 185 χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά τα οποία εξυπηρετεί με συνδυαστικές υπηρεσίες κλείνοντας το τρίμηνο με αύξηση 32,6% (σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2012). Η συνδρομητική βάση τηλεόρασης Nova αυξήθηκε κατά 3,9% σε σχέση με αυτή του 1ου τριμήνου του 2012, ξεπερνώντας τις 374 χιλ. νοικοκυριά, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο την αποδοχή των συνδυαστικών υπηρεσιών της Forthnet, παρά την μακροοικονομική αβεβαιότητα. Το λανσάρισμα των συνδυαστικών υπηρεσιών Nova 3Play προβλέπεται να είναι ο βασικός άξονας ανάπτυξης στην αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης. Ενώ μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2013 πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση του 1/3 των αποκωδικοποιητών παλαιάς γενιάς με αποκωδικοποιητές νέας τεχνολογίας MPEG4. Με την ολοκλήρωση της αντικατάστασης όλων των αποκωδικοποιητών παλαιάς γενιάς, η εταιρεία θα είναι σε θέση να προχωρήσει στην αναβάθμιση του συστήματος της σε MPEG4 και παράλληλα να μειώσει τα κόστη εκπομπής σήματος και να βελτιώσει τα επίπεδα ασφαλείας της πλατφόρμας...
                                                            
Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2013


31 Μαΐου 2013

Σημαντικά Σημεία

    Αύξηση συνδρομητικής βάσης συνδυαστικών υπηρεσιών κατά 32,6% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2012
     Το μερίδιο αγοράς νέων συνδρομητών LLU το 1ο τρίμηνο του 2013 έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ 85,7%
    Συνεχής αύξηση της συνδρομητικής βάσης τόσο σε συνδρομές όσο και σε νοικοκυριά
    Μείωση εσόδων λόγω της πτώσης του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή που οφείλεται στο δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον και τον ανταγωνισμό
    Πτώση του EBITDA λόγω της αυξημένης απόκτησης νέων συνδρομητών και της μείωσης του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή
    Λανσάρισμα των νέων υπηρεσιών Nova 3Play  από τον Απρίλιο 2013Q1 2013
Q1 2012
Δ
Συνολικές Συνδρομές
946.870
886.995
6,8%
Μοναδικά Νοικοκυριά
761.390
747.063
1,9%
Νοικοκυριά  με συνδυαστικές υπηρεσίες
185.480
139.932
32,6%
Συνδρομητές Broadband
573.249
527.289
8,7%
Συνδρομητές PayTV στην Ελλάδα
373.621
359.706
3,9%
Συνολικά έσοδα (.000€ )
97.514
105.281
-7,4%
EBITDA (,000€ )
15.133
20.953
-27,8%
Προσαρμοσμένο EBITDA (,000€ )
17.901
21.046
-14,9%

Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Forthnet, κ. Πάνο Παπαδόπουλο:
«Είμαστε ευτυχείς που οι συνδυαστικές μας υπηρεσίες χαίρουν αποδοχής από τα Ελληνικά νοικοκυριά σε αυτή την περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης. Το λανσάρισμα της νέας οικογένειας υπηρεσιών Nova 3Play εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες για ποιοτική οικιακή ψυχαγωγία και επικοινωνία των πελατών μας».

  
Λειτουργικά Αποτελέσματα

Συνδυαστικές Υπηρεσίες
Κατά το 1ο τρίμηνο του 2013 η Forthnet ξεπέρασε τις 185 χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά τα οποία εξυπηρετεί με συνδυαστικές υπηρεσίες – κλείνοντας το τρίμηνο με αύξηση 32,6% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2012. Η σημαντική αυτή αύξηση αποδίδεται κυρίως στις καινοτόμες προσφορές που ενίσχυσαν την παρουσία της στα Ελληνικά νοικοκυριά. Τα μοναδικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά των συνδυαστικών υπηρεσιών είναι ο βασικός λόγος της αύξησης της συνδρομητικής βάσης. Οι συνδυαστικές υπηρεσίες έχουν υγιές περιθώριο κέρδους ενώ ταυτόχρονα οι συνδρομητές παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 


Q1 2013
Q1 2012
Δ
Νοικοκυριά με συνδυαστικές υπηρεσίες
185.480
139.932
32,6%
Ποσοστό νοικοκυριών με Συνδυαστικές Υπηρεσίες
24,4%
18,70%
+5,7πμ
Νέα νοικοκυριά με Συνδυαστικές Υπηρεσίες
23.238
5.427
328,2%

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες
Κατά το 1ο τρίμηνο του 2013, η συνδρομητική βάση στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αυξήθηκε κατά 8,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ξεπερνώντας τους 573 χιλ. συνδρομητές. Στο πρώτο τρίμηνο του 2013, το μερίδιο στους νέους συνδρομητές LLU ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ 85,7% επιβεβαιώνοντας την απήχηση των εμπορικών προτοβουλιών σε επίπεδο συνδυαστικών υπηρεσιών.


Q1 2013
Q1 2012
Δ
Συνδρομητές Broadband
573.249
527.289
8,7%
Νέοι Συνδρομητές στο Τρίμηνο
8.267
-1.061
-
Ενεργοί Συνδρομητές LLU
541.376
504.550
7,3%
Ποσοστό LLU
94%
96%
-2,0πμ
Νέοι Συνδρομητές LLU
28.036
4.275
555,8%
Μερίδιο Αγοράς σε Νέους Συνδρομητές
85,7%
9,2%

Συνολικό Μερίδιο Αγοράς LLU
29,6%
29,5%


Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης
Κατά το 1ο τρίμηνο του 2013 η συνδρομητική βάση αυξήθηκε κατά 3,9% σε σχέση με αυτή του 1ου τριμήνου του 2012, ξεπερνώντας τις 374 χιλ. νοικοκυριά, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο την αποδοχή των συνδυαστικών υπηρεσιών της Forthnet, παρά την μακροοικονομική αβεβαιότητα. Το λανσάρισμα των συνδυαστικών υπηρεσιών Nova 3Play προβλέπεται να είναι ο βασικός άξονας ανάπτυξης στην αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης.  

Συνδρομητές PayTV Ελλάδα
Q1 2013
Q1 2012
Δ
373.621
359.706
3,9%

Οικονομικά Αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα έσοδα της Forthnet για το 1ο τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν σε € 97,5  εκ., μειωμένα έναντι του 1ου τριμήνου του 2012 κυρίως λόγω της συμπίεσης τιμών που υφίσταται η λιανική αγορά αλλά και στην αλλαγή των λογιστικών μεθόδων. Η μείωση του τζίρου προσαρμοσμένη είναι στο επίπεδο του 5,5%.

Ανάλυση Εσόδων (σε € ‘000)
Q1 2013
Q1 2012
Δ
Λιανική telco
40.379
44.494
-9,2%
Λιανική – payTV
35.214
38.497
-8,5%
Εταιρικοί πελάτες – telco
10.537
12.489
-15,6%
Εταιρικοί πελάτες – telco (ομαλοποιημένο)*
12.517
12.489
0,2%
Εταιρικοί πελάτες – payTV
4.387
3.665
19,7%
Διαφήμιση
2.730
2.659
2,7%
Λοιπά έσοδα
4.267
3.478
22,7%
Συνολικά έσοδα
97.514
105.281
-7,4%
Συνολικά έσοδα (ομαλοποιημένα)*
99.494
105.281
-5,5%
* Η ομαλοποίηση οφείλεται στη αλλαγή της λογιστικής μεθόδου σε συγκεκριμένα κονδύλια των επιχειρηματικών εσόδων.

Τα Ενοποιημένα Έσοδα (ομαλοποιημένα) για το 1ο τρίμηνο του 2013 είναι χαμηλότερα του 1ου τριμήνου του 2012 λόγω της πτώσης του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή, του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος και του έντονου ανταγωνισμού. Παρά το γεγονός ότι οι καθαρές νέες συνδέσεις, το 1ο τρίμηνο του 2013 έφτασαν τις 28.036 αυξημένες κατά πολύ σε σχέση με τις 4.275 του αντίστοιχου 1ου τριμήνου του 2012, η επίπτωση των αυξημένων νέων συνδρομητών δεν αποτυπώνεται πλήρως στα έσοδα του 1ου τριμήνου του 2013.

(σε € ‘000)
Q1 2013
Q1 2012
Δ
Συνολικά έσοδα (συμπ. λοιπών εσόδων)
97.514
105.281
-7,4%
Δημοσιευμένο EBITDA
15.133
20.953
-27,8%
Προσαρμοσμένο EBITDA[1]
17.901
21.046
-14,9%
Περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA
18,4%
20,0%
-1,6πμ

Το προσαρμοσμένο EBITDA του 1ου τριμήνου του 2013 ανήλθε στα €17,9 εκ. συγκρινόμενο με €21 εκ. το 1ο τρίμηνο του 2012, κυρίως λόγω της πτώσης εσόδων. Η αυξημένη απόκτηση νέων συνδρομητών, η πτώση του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή, καθώς και το κόστος αντικατάστασης των αποκωδικοποιητών παλαιάς γενεάς με νέους, οδήγησαν σε πτώση του EBITDA σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2012.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός το 1ο τρίμηνο του 2013 ήταν χαμηλότερος κατά €10 εκ. σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2012, ενώ η εταιρία επηρεάστηκε από έκτακτη ζημία κατά €1 εκ. λόγω των εξελίξεων στην Κύπρο.

Πρόσφατες Εξελίξεις

·         Τον Απρίλιο του 2013 λανσαρίστηκε η νέα οικογένεια υπηρεσιών Nova 3Play που προσφέρει στον συνδρομητή μέσα από ένα λογαριασμό μια ενιαία εμπειρία σταθερής τηλεφωνίας, internet και συνδρομητικής τηλεόρασης. Οι νέες αυτές υπηρεσίες αναμένεται ότι θα προσελκύσουν ένα σημαντικό αριθμό νέων συνδρομητών.
·         Το 1ο τρίμηνο του 2013 πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση του 1/3 των αποκωδικοποιητών παλαιάς γενιάς με αποκωδικοποιητές νέας τεχνολογίας MPEG4. Με την ολοκλήρωση της αντικατάστασης όλων των αποκωδικοποιητών παλαιάς γενιάς η εταιρεία θα είναι σε θέση να μειώσει τα κόστη εκπομπής σήματος και να βελτιώσει τα επίπεδα ασφαλείας της πλατφόρμας.
[1] Προσαρμοσμένο EBITDA λόγω του κόστους αλλαγής PayTV αποκωδικοποιητών παλαιάς γενεάς