Όλες τις εποχές με μαύρισμα `η κλείδωμα καναλιών στους ψηφιακούς δέκτες DVB-T, Nova και OTE TV…

Switch Off επίγειων ψηφιακών καναλιών στους δέκτες μας…
Το καλοκαίρι του 2013 ξεκίνησε με έντονο μαύρισμα καναλιών εντός και εκτός ζώνης Clarke, μετά και το πρωτοφανές κλείσιμο της ΕΡΤ… Το γεγονός αυτό μας έδωσε το έναυσμα για να ασχοληθούμε με μερικές ψηφιακές ευκολίες που πραγματοποιούνται πάντοτε με τη βοήθεια του τηλεκοντρόλ και αφορούν "το μαύρισμα `η το κλείδωμα ψηφιακών καναλιών της επιλογής μας (`η ακόμη και την απάλειψη καναλιών)", στους ψηφιακούς δέκτες των δορυφορικών πλατφορμών OTE TV, Nova και της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T)…

Α) Κλείδωμα `η μαύρισμα καναλιών στους δορυφορικούς δέκτες του OTE TV…
Για το "κλείδωμα `η μαύρισμα καναλιών" στους δορυφορικούς δέκτες του OTE TV ακολουθούμε την εξής διαδικασία πάνω στο τηλεκοντρόλ μας, πατάμε αρχικώς το πλήκτρο "Menu" και με τα βελάκια Πάνω/κάτω πατάμε το πλήκτρο ΟΚ στην ένδειξη "Ρυθμίσεις", στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο ΟΚ στην ένδειξη "Γονικός Έλεγχος", ενώ θα μας ζητηθεί να πληκτρολογήσουμε τον εργοστασιακό κωδικό του  OTE TV: "0, 0, 0, 0" και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ. Ακολούθως πατάμε το πλήκτρο ΟΚ στην ένδειξη "Κλείδωμα Καναλιών" και πατάτε ΟΚ πάνω στα κανάλια που επιθυμείτε να κλειδώσετε `η να μαυρίσετε και στο τέλος κάνετε αποθήκευση Αλλαγών πατώντας το Μπλε πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο back


 Έτσι έχετε ολοκληρώσει το δικό σας Switch Off καναλιών στο προσωπικό σας δορυφορικό δέκτη του OTE TV. Εάν επιθυμείτε να δείτε κάποιο πρόγραμμα από τα κανάλια που έχετε κλειδώσει, πληκτρολογούμε τον εργοστασιακό κωδικό του  OTE TV: "0, 0, 0, 0" και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ και τα κανάλια επανέρχονται. Εάν  κλείσουμε στη συνέχεια το δέκτη και τον ξανανοίξουμε, το κλείδωμα επανέρχεται στα κανάλια επιλογής μας… Με την ίδια διαδικασία μπορούμε να απόεπιλέξουμε το "κλείδωμα `η μαύρισμα καναλιών" της επιλογής μας, στους δορυφορικούς δέκτες του OTE TV…

Δείτε το σχετικό βίντεο που ακολουθεί σχετικά με το "κλείδωμα `η μαύρισμα καναλιών" στους δορυφορικούς δέκτες OTE TV

Β) Κλείδωμα `η μαύρισμα καναλιών στους δορυφορικούς και επίγειους δέκτες της Nova…
Για το "κλείδωμα `η μαύρισμα καναλιών" στους δορυφορικούς και επίγειους δέκτες της Nova, ακολουθούμε την εξής διαδικασία πάνω στο τηλεκοντρόλ μας, πατάμε αρχικώς το πλήκτρο "Menu" και με τα βελάκια Πάνω/κάτω πατάμε το πλήκτρο ΟΚ στην ένδειξη "Ρυθμίσεις", στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο ΟΚ στην ένδειξη "Γονικός Έλεγχος", ενώ θα μας ζητηθεί να πληκτρολογήσουμε τον εργοστασιακό κωδικό της Nova: "1, 2, 3, 4" και πατάμε το πλήκτρο ΟΚ. Ακολούθως με τα βελάκια Πάνω/κάτω πηγαίνουμε στην ένδειξη "Κλείδωμα Υπηρεσίας" και στη συνέχεια με το δεξί πλήκτρο μεταφερόμαστε στις ενδείξεις "Nova `η  DTT Bouquet" και πατάμε ΟΚ και ακολούθως επιλέγετε να πατάτε ΟΚ πάνω στα κανάλια που επιθυμείτε να κλειδώσετε `η να μαυρίσετε και στο τέλος γίνετε αποθήκευση Αλλαγών πατώντας το Αριστερό πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο exit


 Έτσι έχετε ολοκληρώσει το δικό σας Switch Off καναλιών στο προσωπικό σας δορυφορικό `η επίγειο δέκτη της Nova. Εάν επιθυμείτε να δείτε κάποιο πρόγραμμα από τα κανάλια που έχετε κλειδώσει, πατάμε το πλήκτρο ΟΚ και πληκτρολογούμε τον εργοστασιακό κωδικό της Nova: "1, 2, 3, 4" και το κανάλι επανέρχεται… Με την ίδια διαδικασία μπορούμε να απόεπιλέξουμε το "κλείδωμα `η μαύρισμα καναλιών" της επιλογής μας, στους δορυφορικούς και επίγειους δέκτες της Nova…

Δείτε το σχετικό βίντεο που ακολουθεί σχετικά με το "κλείδωμα `η μαύρισμα καναλιών" στους δορυφορικούς και επίγειους δέκτες της Nova

Γ) Απάλειψη, κλείδωμα `η μαύρισμα καναλιών στους δέκτες της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T)…
Στους δέκτες της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης της ελεύθερης αγοράς (DVB-T/Mpeg-4), υπάρχει και η δυνατότητα της απάλειψης ψηφιακών καναλιών, όπου τα κανάλια δεν διαγράφονται από τη λίστα καναλιών, αλλά δεν συμμετέχουν στη διαδικασία ζάπινγκ καναλιών (αφού αποκρύπτονται)… Για την "Απάλειψη καναλιών" στους επίγειους ψηφιακούς δέκτες της αγοράς ακολουθούμε την εξής διαδικασία πάνω στο τηλεκοντρόλ μας, πατάμε αρχικώς το πλήκτρο "Menu" και στη συνέχεια  με τα βελάκια "Πάνω/κάτω και Αριστερά/δεξιά" στην ένδειξη επεξεργασία καναλιών (Program Edit). Σε μερικούς επίγειους ψηφιακούς δέκτες, απαιτείτε εργοστασιακός κωδικός του δέκτη για την είσοδο μας στην επεξεργασία καναλιών (στη περίπτωση μας έξι μηδενικά  "0, 0, 0, 0, 0, 0"). Στη συνέχεια με το πράσινο πλήκτρο "Skip", τσεκάρουμε τα κανάλια της επιλογής μας, που θέλουμε να απαλείψουμε από τη διαδικασία ζάπινγκ καναλιών και στη συνέχεια το πλήκτρο exit για την αποθήκευση αλλαγών (σε μερικούς δέκτες μπορεί να απαιτείτε και επαλήθευση με "Ναι `η Όχι", των αλλαγών που έχουμε πραγματοποιήσει)… Τα κανάλια που έχουμε απαλείψει βρίσκονται στις λίστες καναλιών, οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσουμε να δούμε κάποιο πρόγραμμα τους…


Switch Off επίγειων ψηφιακών καναλιών στους δέκτες μας…
Με την ίδια διαδικασία μπορείτε να προχωρήσετε στο δικό σας Switch Off καναλιών και το προσωπικό σας επίγειο ψηφιακό δέκτη, με "κλείδωμα `η μαύρισμα καναλιών" της επιλογής σας, χρησιμοποιώντας συνήθως το αντίστοιχο κίτρινο πλήκτρο "Lock"… Ενώ σε ενσωματωμένους επίγειους ψηφιακούς τηλεοπτικούς δέκτες τύπου "Samsung", συνήθως χρησιμοποιούμε τη λίστα καναλιών πατώντας το πλήκτρο "ΟΚ List", κατεβαίνουμε `η ανεβαίνουμε στο κανάλι που επιθυμούμε να κλειδώσουμε, πατώντας  το πλήκτρο "Tools" και επιλέγουμε με τα βελάκια "Πάνω/κάτω", πατώντας ΟΚ στην ένδειξη "κλείδωμα"…

Δείτε το σχετικό βίντεο που ακολουθεί σχετικά με την "Απάλειψη ψηφιακών καναλιών" από τον εξωτερικό επίγειο ψηφιακό μας δέκτη…Καλό Καλοκαίρι και πολλές βουτιές εντός και εκτός της ζώνης Clarke.
Nicolas A.