Δήμος Χίου: "Παραχώρηση χρήσης χώρων στη Digea για τη δημιουργία κέντρου μετάδοσης ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος στη Χίο"...

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, ο Δήμος Χίου προχώρησε στη παραχώρηση χρήσης χώρων στη Digea (μετά από αίτημα του ψηφιακού παρόχου), για τη δημιουργία κέντρου μετάδοσης ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος στη Χίο, εν όψει της πρώτης επερχόμενης ψηφιακής μετάβασης του 2014 στη Περιφερειακή Ζώνη Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Βορείου Αιγαίου ("Τ0 + 91 ημέρες")…
(ενημέρωση από Paksat)
Απόσπασμα από την απόφαση του Δήμου Χίου στις 23 Δεκεμβρίου 2013, "IΣΤ.Παραχώρηση χώρων στην DIGEA"…


IΣΤ.Παραχώρηση χώρων στην DIGEA
Στη συνέχεια της συνεδρίασης τέθηκε υπόψη της Επιτροπής η αριθ. 596/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου, με την οποία εγκρίθηκε η παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων του Δήμου Χίου στις θέσεις 'Μεροβίγλι', στη Δ.Κ. Θυμιανών και "Προφήτης Ηλίας" στην Τ.Κ. Θολοποτάμι του Δήμου Χίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται οικοπεδικός χώρος 500 τ.μ. ανά θέση, στην εταιρεία "DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε" προκειμένου η τελευταία να εγκαταστήσει στη Χίο κέντρα επίγειας ψηφιακής εκπομπής με τους εξής όρους:
 - Με έξοδα της εταιρείας θα καλυφθεί το σύνολο του νησιού.
 - Το κόστος ηλεκτροδότησης θα καταβάλλεται από την εταιρεία.
 - Ο Δήμος Χίου θα έχει το δικαίωμα να τοποθετεί τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ιδιοκτησίας του επί των εγκαταστάσεων προς κάλυψη αναγκών του.
 - Η "DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε'' υποχρεούται να νομιμοποιήσει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, (οικίσκους και κεραίες). 
- Η χρονική διάρκεια παραχώρησης ορίζεται σε -10- έτη. Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να ορίσει συμβολαιογράφο για την σύνταξη χρησιδανείου καθώς και να καθορίσει το ύψος του μισθώματος.
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Λαμπρινούδης πρότεινε να ισχύσουν οι όροι όπως έχουν τεθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και να παραχωρηθούν οι χώροι στην "DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε." δωρεάν δεδομένου ότι ό Δήμος θα πάψει να συντηρεί τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις των αναλογικών μηχανημάτων, με κόστος ύψους 28.000,00 ευρώ. Προτείνω δε να οριστεί η συμβολαιογράφος, κα Τσουρή Ελπίδα. Ο κ. Σκούφαλος είπε ότι πίσω από την "DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε" βρίσκονται μεγάλοι κεφαλαιούχοι της χώρας και ως εκ τούτου προτείνω να μπει ένα ενοίκιο της τάξης των 1.000,00 ευρώ.
 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. 596/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου καθώς και τις διατάξεις των Ν.3463/06 & 3852/10 Αποφάσισε κατά πλειοψηφία Μειοψηφούντος του κ. Σκούφαλου Μάρκου, ο οποίος ψήφισε την δική του πρόταση Α) Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων του Δήμου Χίου στις θέσεις 'Μεροβίγλι)' στη Δ.Κ. Θυμιανών και "Προφήτης Ηλίας" στην Τ.Κ. Θολοποτάμι του Δήμου Χίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται οικοπεδικός χώρος 500 τ.μ. ανά θέση, στην εταιρεία "DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε" προκειμένου η τελευταία να εγκαταστήσει στη Χίο κέντρα επίγειας ψηφιακής εκπομπής με τους εξής όρους: - Με έξοδα της εταιρείας θα καλυφθεί το σύνολο του νησιού.
 - Το κόστος ηλεκτροδότησης θα καταβάλλεται από την εταιρεία.
 - Ο Δήμος Χίου θα έχει το δικαίωμα να τοποθετεί τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ιδιοκτησίας του επί των εγκαταστάσεων προς κάλυψη αναγκών του.
 - Η "DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε'' υποχρεούται να νομιμοποιήσει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, (οικίσκους και κεραίες). 
- Η χρονική διάρκεια παραχώρησης ορίζεται σε -10- έτη. Β) Ορίζει την συμβολαιογράφο, κα Τσουρή Ελπίδα, για την σύνταξη του χρησιδανείου.
Η ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει με άλλη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επιμέτρησης και καθορισθεί το ακριβές αντίτιμο. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 945/2013  «Digea – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.»: Αίτηση δημιουργίας κέντρου μετάδοσης ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος στη Χίο...
Σύμφωνα με το chiosnews.com, αίτηση για δημιουργία κέντρου μετάδοσης ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος στη Χίο, κατέθεσε η εταιρεία «Digea – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.» προς το Δήμο Χίου, στα πλαίσια της προετοιμασίας για τη ψηφιακή μετάβαση με το νέο ψηφιακό χάρτη συχνοτήτων (ΚΥΑ 42800/2012), στις ευρύτερες περιοχές του Βορείου Αιγαίου, της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας (συμπεριλαμβανομένης και της Χαλκιδικής)...

Προ των πυλών η DIGEA στο νησί…
Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Δήμου Χίου, η εταιρεία «Digea – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.» υπέβαλε αίτηση στο Δήμο Χίου, προκειμένου να της παραχωρηθεί η χρήση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου Χίου, με σκοπό τη δημιουργία κέντρου μετάδοσης ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος. Με δεδομένη τη διακοπή του αναλογικού σήματος στο εγγύς μέλλον, κρίνεται απαραίτητη η διευθέτηση του θέματος, ώστε οι πολίτες του Δήμου Χίου να μεταβούν ομαλά και ανεμπόδιστα στην ψηφιακή μέθοδο μετάδοσης του τηλεοπτικού σήματος. Το πρόγραμμα που θα εκπέμπεται θα αφορά όλους τους νόμιμα λειτουργούντες τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας.
Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Χίου
www.chiosnews.com 

(ενημέρωση απόPaksat):