ΕΠΕΚ και Ε.Ι.Ε.Π.Τ.Σ.Ε.: Για την εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία της ΕΕΤΤ...

ΕΠΕΚ: Για την εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία της ΕΕΤΤ... Συνεδρίασαν σήμερα 19/1/2014 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «Ξενοφών», οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Τηλεοπτικών Σταθμών της Περιφέρειας σε κοινή συνεδρίαση, με μέλη προερχόμενα και από τα τρία επαγγελματικά Σωματεία, ΕΠΕΚ, ΤΕΠ και ΕΤΕΠ, προκειμένου να συζητήσουν για τον διαγωνισμό των ψηφιακών συχνοτήτων, η Προκήρυξη του οποίου έγινε εσπευσμένα και με ιδιαίτερα ύποπτο τρόπο εν μέσω εορτών και με λήξη την 31η Ιανουαρίου 2014. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των τηλεοπτικών σταθμών διεπίστωσαν πως ο σχετικός διαγωνισμός ψηφιακών συχνοτήτων, στερείται και της ελαχίστης ακόμη και προσχηματικής αντικειμενικότητας...
Η Προκήρυξη αυτή γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν, ούτε τα συμφέροντα του Δημοσίου, ούτε η επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της Περιφέρειας και των κατοίκων αυτής, ούτε βέβαια τα συμφέροντα των Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών. Αντίθετα με συνοπτικούς όρους δημιουργεί συνθήκες, ώστε να παύσει η λειτουργία των Περιφερειακών Σταθμών, με μία αδιαφανή διαδικασία που φωτογραφίζει συγκεκριμένα μονοπωλιακά συμφέροντα. Οι εκπρόσωποι των Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών ζητούν την αναστολή του διαγωνισμού και την ουσιαστική αλλαγή του ώστε:
 1) Να διασφαλίζει την απρόσκοπτη εκπομπή των νόμιμων Περιφερειακών Τ/Ο σταθμών, για όλο το χρονικό διάστημα της 15ετούς χρήσεως των συχνοτήτων.
 2) Να διασφαλίζει την εξίσωση των δικαιωμάτων μεταξύ των Παρόχων Δικτύου ψηφιακής εκπομπής, ώστε να υπάρχει Υγιής Ανταγωνισμός, ο οποίος θα επιφέρει καλύτερες και με μικρότερο κόστος παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους Τ/Ο Σταθμούς.
 3) Να διασφαλίζει την ύπαρξη εύλογου χρόνου, ώστε να υπάρξει ουσιαστικός πλουραλισμός στην διεκδίκηση των Τηλεοπτικών Συχνοτήτων με το αντίστοιχο τίμημα. Οι εκπρόσωποι αποφάσισαν και δηλώνουν ότι θα προσφύγουν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο ΣΤΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου αλλού χρειαστεί, προκειμένου να διαφυλάξουν στοιχειωδώς τα Δημοκρατικά τους δικαιώματα, να αποτρέψουν την φίμωση της Ελληνικής Περιφέρειας και να εξασφαλίσουν την συνέχιση της λειτουργίας, όπως και την επιβίωση των Επιχειρήσεών τους.
(http://www.epek.net/anakoinwseis.html )

Ε.Ι.Ε.Π.Τ.Σ.Ε.: Για την εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία της ΕΕΤΤ... 
Η Ένωση Ιδιοκτητών Ενημερωτικών Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών Ελλάδας δηλώνει ότι :
1. Τα δημοσιεύματα περί προσφυγών κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη ψηφιακών παρόχων δεν αφορούν τα μέλη της που την αποτελούν οι μεγαλύτεροι ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί της περιφέρειας.
2. Η Ένωση Ιδιοκτητών Ενημερωτικών Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών Ελλάδας επιθυμεί: A. Tην οριστική μετάβαση στην ψηφιακή εκπομπή εντός των προγραμματισθέντων χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να μπει τέλος στην αβεβαιότητα και στην χαώδη κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της τηλεόρασης
B. Την ισότιμη μεταχείριση τώρα αλλά και στο μέλλον των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών με τους σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας σε τεχνικό επίπεδο, με απόλυτα ξεκάθαρους κανόνες λειτουργίας
Γ. Την αναλογική οικονομική επιβάρυνση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητά τους.

Ο πρόεδρος Νίκος Μπελογιάννης

(Ενημέρωση - Paksat)