Περιοχές επανασυντονισμού και η σειρά εμφάνισης στη λίστα επίγειων ψηφιακών καναλιών...

"Επανασυντονισμός επίγειων ψηφιακών καναλιών με τη διαδικασία εργοστασιακές ρυθμίσειςαυτόματης αναζήτησης (στις 21 Νοεμβρίου 2014)"…
 Όσο δεν ενεργοποιείται η προτεινομένη λειτουργία Απόδοσης Αριθμού Προγράμματος "LCN" (Logical Channel Number), τόσο ο νέος χάρτης συχνοτήτων (ΚΥΑ 42800/2012) θα επηρεάζει καθοριστικά τη σειρά εμφάνισης στη λίστα επίγειων ψηφιακών καναλιών σε κάθε περιφερειακή ζώνη της χώρας (στις περιοχές επανασυντονισμού), αλλά και στις περιοχές που μπαίνουν για πρώτη φορά στη ψηφιακή εποχή τηλεόρασης...
...
Χωρίς την ενεργοποίηση της προτεινομένης λειτουργίας Απόδοσης Αριθμού Προγράμματος "LCN" (Logical Channel Number), η σειρά εμφάνισης στη λίστα επίγειων ψηφιακών καναλιών, επηρεάζεται καθοριστικά από το νέο χάρτη συχνοτήτων (ΚΥΑ 42800/2012)! Τόσο για τις περιοχές επανασυντονισμού (οι οποίες είχαν ήδη πρόσβαση ψηφιακού σήματος στις μεταβατικές συχνότητες εκπομπής) και θα διαφοροποιηθούν με τη μετάβαση στις τελικές συχνότητες εκπομπής, όσο και στις περιοχές που μπαίνουν για πρώτη φορά στη ψηφιακή εποχή τηλεόρασης... Εάν η ΝΕΡΙΤ εκπέμψει κανονικά στους δυο διαύλους συχνοτήτων που της έχουν αποδοθεί (χωρίς τη προσωρινή χρήση συχνοτήτων από τη DIGEA), τότε αυτό θα αποτελεί τη βασική προϋπόθεση, προκειμένου η σειρά εμφάνισης στη λίστα επίγειων ψηφιακών καναλιών να διαμορφωθεί ως εξής:

Τα δημόσια κανάλια εθνικής εμβέλειας της ΝΕΡΙΤ "ΝΕΡΙΤ 1 ΝΕΡΙΤ Sports, ΒΟΥΛΗ και Ν HD", θα επανατοποθέτουνται με την αυτόματη σάρωση καναλιών στις αρχικές θέσεις "1 έως 4", ενώ τα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας με πάροχο τη DIGEA στις επόμενες θέσεις "5 έως 12" ("Alpha, ANT1, APT, E tv, m TV, Mega, SKAI και Star")… Παράλληλα τα δορυφορικά κανάλια της ΝΕΡΙΤ "TV5 Monde, BBC World News, DW και RIKSat", θα κατεβαίνουν στις θέσεις "13 έως 16" και τα ιδιωτικά κανάλια περιφερειακής εμβέλειας (με πάροχο τη DIGEA), ανάλογα με το εκπεμπόμενο αριθμό καναλιών περιφερειακής ζώνης, θα συμπληρώνουν τις τελικές θέσεις της λίστας επίγειων ψηφιακών καναλιών (σε κάθε περιφερειακή ζώνη της χώρας)…

Ενώ μια ενδεχόμενη διαφοροποίηση μπορεί να προκύψει, εάν ο δέκτης εμφανίζει και τα ραδιοφωνικά κανάλια της ΝΕΡΙΤ (στη λίστα τηλεοπτικών καναλιών). Τώρα που ενεργοποιείται το Πήλιο ψηφιακά, θα πρέπει να μπουν σε μια τάξη τα ραδιοφωνικά κανάλια της ΝΕΡΙΤ και να εκπέμπουν από μια ψηφιακή συχνότητα. Αφήνοντας ελεύθερη τη χωρητικότητα για άλλες ενδεχόμενες υπηρεσίες της (όπως την επερχόμενη δορυφορική έκδοση της ΝΕΡΙΤ μέσω του δορυφόρου Hot Bird 13E), `η "τη ξεχασμένη επαναφορά του ελληνόφωνου ειδησεογραφικού καναλιού "Euronews"…

"Επανασυντονισμός επίγειων ψηφιακών καναλιών με τη διαδικασία εργοστασιακές ρυθμίσεις `η αυτόματης αναζήτησης (στις 21 Νοεμβρίου 2014)"…
Ποιες είναι οι βασικές ρυθμίσεις ευκολίας επανασυντονισμού επίγειων ψηφιακών καναλιών, με την ολοκλήρωση της 4ης περιοχικής ψηφιακής μετάβασης της χώρας και της παράλληλης οριστικής διακοπής αναλογικού σήματος τηλεόρασης (στις 21 Νοεμβρίου 2014). Ώστε οι κάτοικοι της "Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας (Σποράδες), αλλά και τμήμα της Στερεάς Ελλάδας", να έχουν πλήρη πρόσβαση στα επίγεια ψηφιακά κανάλια εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας (μέσω της ΝΕΡΙΤ και της DIGEA)…
Περισσότερα στο δικτυακό τόπο ""multifeed-set-ups.blogspot.gr""...
Nicolas A.