"Ο ΟΤΕ βάζει πλώρη... με κατάθεση μη δεσμευτικής προσφοράς για τη NOVA"…

Νέα Ενημέρωση 01/07: Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές συνδρομητικών πλατφορμών στην Ευρωπαϊκή αγορά…
Ανακοίνωση Forthnet A.E. για κατάθεση μη δεσμευτικής προσφοράς από την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. για την απόκτηση της δραστηριότητας της NOVA... 
Σε διαδικασία συγχώνευσης οι μητρικές εταιρείες των Forthnet και nova… 
Μιχάλης Τσαμάζ: «Ο μετασχηματισμός του ΟΤΕ σε μια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας είναι γεγονός»...

Το πρόσφατο ενδιαφέρον του ΟΤΕ για τη πλατφόρμα της Nova έχει παρελθόν, αλλά και μέλλον… Ήδη κατατέθηκε από τη πλευρά του ΟΤΕ, μη δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση της δραστηριότητας της Nova, όπως μας ενημερώνουν τα σχετικά δελτία τύπου του OTE και της Forthnet... Tα οφέλη από τη προτεινόμενη εξαγορά της nova, θα είναι προς το συμφέρον για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Από τη μια η Forthnet θα απεγκλωβιστεί από τα χρέη που αφορούν τη πλατφόρμα της nova (και θα συνεχίσει τις υπόλοιπες δραστηριότητες της στη τηλεπικοινωνιακή αγορά), από την άλλη ο ΟΤΕ θα γίνει κυρίαρχος παίκτης στη συνδρομητική τηλεόραση μέσω δορυφόρου... Ενώ και οι συνδρομητές των δυο πλατφορμών μέσω δορυφόρου θα συγχωνευτούν σε μια κοινή πλατφόρμα του ΟΤΕ, με περισσότερο περιεχόμενο και καλύτερες υπηρεσίες, με ακόμη πιο συμφέρουσες φόρμουλες συνδρομών και εναλλακτικών πακέτων και με μεγαλύτερη ευκολία πρόσβασης από ένα κοινό αποκωδικοποιητή, κεραιοσύστημα δορυφορικού κατόπτρου λήψης και ενδεχομένως με συνδυασμό και των δυο τροχιακών θέσεων λήψης "Eutelsat 9A/B - 9E και Hot Bird 13E"... Όμως οι συγχωνεύσεις των συνδρομητικών πλατφορμών δορυφορικής τηλεόρασης, είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης...
Nicolas A.
...
Νέα Ενημέρωση 01/07: Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές συνδρομητικών πλατφορμών στην Ευρωπαϊκή αγορά…
Οι συγχωνεύσεις των συνδρομητικών πλατφορμών δορυφορικής τηλεόρασης είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης, μια και έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αρκετές σε ευρωπαϊκό επίπεδο… Θυμίζουμε τη Γαλλική αγορά με τη συγχώνευση των δορυφορικών πλατφορμών "Canal+ και TPS" (2005), που μας έδωσε τη κορυφαία δορυφορική πλατφόρμα "Canalsat" (Astra 19.2E). Ενώ είχαν προηγηθεί στην Ιταλική αγορά, ο Sky Italia (Hot Bird 13E), ο οποίος προήρθε από τη συγχώνευση των δορυφορικών πλατφορμών "Stream και Telepiu" (2003), αλλά και στην Ισπανική αγορά η "Digital+ (που μετονομάστηκε αργότερα σε Canal+)" και προήρθε από τη συγχώνευση των δορυφορικών πλατφορμών "Canal Satélite Digital και Via Digital" (2003). Ενώ και η Πολωνική αγορά μας έδωσε τη πλατφόρμα "ΝC+", μετά και τη πρόσφατη συγχώνευση των δορυφορικών πλατφορμών "Canal+ Polska και Ν" (2013). Όμως για τον ΟΤΕ υπάρχει παρελθόν στο τομέα των συγχωνεύσεων συνδρομητικών πλατφορμών δορυφορικής τηλεόρασης, μια και η θυγατρική του πλατφόρμα "Dolce" στη Ρουμανική αγορά, ενισχύθηκε από την εξαγορά των δυο δορυφορικών πλατφορμών "Akta και Βοοm" (2010), έτσι το πρόσφατο ενδιαφέρον του ΟΤΕ για τη πλατφόρμα της Nova έχει παρελθόν, αλλά και μέλλον
Παράλληλα μια ενδεχόμενη ενοποίηση των δυο δορυφορικών πλατφορμών στην Ελληνική αγορά, θα έχει να αντιμετωπίσει διάφορα θέματα συγχώνευσης των υπηρεσιών σε μια κοινή τροχιακή θέση πρόσβασης (`η και συνδυασμό με παράλληλες υπηρεσίες και στις δυο τροχιακές θέσεις  και 13Ε), για όλους τους συνδρομητές της ενοποιημένης πλατφόρμας, με κοινό σύστημα πρόσβασης (υπό προϋποθέσεις), κοινές προσφερόμενες και περισσότερες υπηρεσίες (με καλύτερες προσφερόμενες τιμές εναλλακτικών `η συνδυαστικών φόρμουλων συνδρομών και πακέτων), αλλά και εξοπλισμό πρόσβασης που θα απαιτήσουν ένα μεταβατικό στάδιο προσαρμογής, αλλά και το αντίστοιχο κόστος μετάβασης για τη πλατφόρμα, που θα αντισταθμιστεί από τη κατακόρυφη αύξηση της συνδρομητικής βάσης της ενοποιημένης πλατφόρμας…
Nicolas A.


Νέα Ενημέρωση 01/07: ΟΤΕ - Κατάθεση μη δεσμευτικής προσφοράς για τη NOVA...
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2014 – Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ ή Εταιρεία) ανακοινώνει ότι, κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό του Συμβούλιο, κατέθεσε μη δεσμευτική προσφορά στην εταιρεία FORTHNET για την εξαγορά της δραστηριότητας της συνδρομητικής τηλεόρασης της NOVA. Ο ΟΤΕ δραστηριοποιείται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια στον τομέα της συνδρομητικής τηλεόρασης και αναγνωρίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης της συγκεκριμένης υπηρεσίας προς όφελος των καταναλωτών. Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι η επιδιωκόμενη συμφωνία θα είναι συμφέρουσα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και συνάδει με τη στρατηγική του Ομίλου.    
Η μη δεσμευτική προσφορά που κατέθεσε ο ΟΤΕ είναι εντός εύρους 250-300 εκατ. Ευρώ, προσαρμοζόμενη ανάλογα με τα ταμειακά διαθέσιμα και τις δανειακές υποχρεώσεις  (debt free/cash free basis) της εξαγοραζόμενης δραστηριότητας. Σε περίπτωση που επέλθει συμφωνία, αυτή θα τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών. Ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΟΤΕ ενεργεί η Barclays.
Η ανακοίνωση εκδίδεται ως Ρυθμιζόμενη Πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21)], την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα άρθρα 10 και 13 του Ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Ανακοίνωση Forthnet A.E. για κατάθεση μη δεσμευτικής προσφοράς από την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. για την απόκτηση της δραστηριότητας της NOVA... 
30.6.2014: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3340/2005
FORTHNET A.E.
Σύμφωνα με το Ν. 3340/2005, την υπό στοιχεία 3/347/2005 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Forthnet A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε μη δεσμευτική προσφορά από την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. για την απόκτηση της δραστηριότητας της NOVA, έναντι ανταλλάγματος που κυμαίνεται μεταξύ € 250-300 εκατομμυρίων, προσαρμοσμένο ανάλογα με τα ταμειακά διαθέσιμα και το δανεισμό της εταιρείας. Η πρόταση βασίζεται σε ορισμένες παραδοχές και τελεί υπό όρους και προϋποθέσεις, συνήθεις για αντίστοιχες συναλλαγές. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Forthnet Α.Ε., τηρώντας τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, θα αξιολογήσει την πρόταση και θα ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό κοινό."Ο ΟΤΕ βάζει πλώρη για Nova;"…
 Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ, στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΤΕ, δήλωσε ότι: "Οι τηλεπικοινωνίες είναι μία δυναμική αγορά που εξελίσσεται συνεχώς. Προφανώς κι εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δεν θα κάναμε την δουλειά μας καλά, εάν δεν διερευνούσαμε και τις συνέπειες αυτών των εξελίξεων". Και συνέχισε απαντώντας σε ερώτηση για το πιθανό ενδιαφέρον του ομίλου για την Forthnet, ότι: "σε αυτά τα πλαίσια αξιολογούμε και κάνουμε επαφές με διαφορετικούς παράγοντες της αγοράς, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, να συγκεκριμενοποιήσουμε και να δούμε τι σημαίνει αυτό για εμάς"…
Έτσι το ενδιαφέρον για τη Forthnet διευρύνεται από περισσότερους μνηστήρες, καθώς πέραν των Wind και Vodafone (που από κοινού διεκδικούν τον έλεγχό της) και ο ΟΤΕ με την σειρά του, φέρεται να μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι της διεκδίκησης.
Μια και όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΟΤΕ Α.Ε (σε ενημέρωση προς της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), "στα πλαίσια της δραστηριοποίησης της τα τελευταία χρόνια στη συνδρομητική τηλεόραση, εκτιμώντας ότι η δραστηριότητα αυτή παρουσιάζει δυνατότητες ανάπτυξης!  Όπως είναι φυσικό, εξετάζει και αξιολογεί κάθε επιχειρηματική δυνατότητα ή ενέργεια, η οποία ενδέχεται να συμβάλει στη κατεύθυνση αυτή. Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει διερευνητικές επαφές μεταξύ της ΟΤΕ Α.Ε. και του κυρίου μετόχου της FORTHNET, της εταιρίας FORGENDO LTD, σχετικά με τη δραστηριότητα της συνδρομητικής τηλεόρασης της NOVA..."
Η συνδρομητική βάση της Nova έχει φτάσει τους 482 χιλιάδες συνδρομητές στο πρώτο τρίμηνο του 2014, σε σχέση με την επίσης ανοδική πορεία του ΟΤΕ TV και τους 279 χιλιάδες συνδρομητές (για το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014). Το πρόσφατο ενδιαφέρον του ΟΤΕ για τη Nova, υπήρξε και το 2008 (πριν περάσει με εξαγορά στη Forthnet), η οποία και στηρίζεται στην επιτυχημένη συνταγή συνδυαστικών υπηρεσιών "nova3play" (τηλεφωνία, ιντερνέτ και τηλεόραση), που αποτελεί πλέον τη κυρίαρχη βάση ανάπτυξης συνδυαστικών υπηρεσιών για όλη την τηλεπικοινωνιακή αγορά. Παράλληλα στην Ευρωπαϊκή αγορά, η κυρίαρχη τάση είναι η επένδυση κεφαλαίων από τους ισχυρούς της αγοράς, τόσο σε επίπεδο εξαγορών και συγχωνεύσεων, όσο και στις υποδομές για την ανάπτυξη τους και την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών, μια τάση που θα επιφέρει αλλαγές και στη χώρα μας


Μιχάλης Τσαμάζ: «Ο μετασχηματισμός του ΟΤΕ σε μια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας είναι γεγονός»...
Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων ΟΤΕ

-        «Χρονιά αξιοσημείωτης προόδου το 2013»
-         «Η αγορά χρειάζεται ισχυρά σχήματα που μπορούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του ΟΤΕ και να επενδύσουν»

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014

«Η πορεία της εταιρείας αποδεικνύει ότι η διοικητική ομάδα του ΟΤΕ έχει επιτύχει όλους τους επιμέρους στόχους που είχε θέσει στο πλαίσιο της στρατηγικής της εκσυγχρονισμού του ΟΤΕ, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους. Ο μετασχηματισμός του ΟΤΕ σε μια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας είναι γεγονός», ανέφερε μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, κατά την 62η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ.

«H δυνατότητα του ΟΤΕ να διαχειρίζεται καλύτερα τις δυσκολίες, να θεραπεύει τις αδυναμίες του, να αντιμετωπίζει την κρίση σαν ευκαιρία ανάπτυξης, να σχεδιάζει και να εφαρμόζει μια ξεκάθαρη στρατηγική προς όφελος του πελάτη, θέτει νέα στάνταρντ για το σύνολο της αγοράς», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την ομιλία του ο κ. Τσαμάζ.

Για την τηλεπικοινωνιακή αγορά
                      
«Βάσει των πρόσφατων εξελίξεων, η αγορά φαίνεται να πηγαίνει προς δύο με τρεις παίκτες. Η ιστορία αποδεικνύει ότι μια συγκεντρωμένη αγορά με λίγους, σοβαρούς και υγιείς ανταγωνιστές, είναι πολύ πιο αποτελεσματική από μία κατακερματισμένη», σχολίασε ο επικεφαλής του ΟΤΕ αναφορικά με τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών. «Χρειάζονται ισχυρά σχήματα που να μπορούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του ΟΤΕ και να επενδύσουν στην ανάπτυξη. Αυτό χρειάζεται η αγορά, αυτό χρειάζεται η χώρα», τόνισε και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες για σκληρή ρύθμιση, δεν στέκουν τα επιχειρήματα περί κυρίαρχου παρόχου».  

Αισιοδοξία για το 2014 με στρατηγική και όραμα

Απευθυνόμενος προς τους μετόχους, ο κ. Τσαμάζ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι και το 2014 θα είναι μια θετική χρονιά για τον Όμιλο, καθώς τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας είναι πλέον ορατά. «Κυρίως, όμως, είμαστε αισιόδοξοι γιατί πιστεύουμε στη στρατηγική μας και βλέπουμε το όραμά μας να υλοποιείται. Δημιουργούμε τον Όμιλο ΟΤΕ του αύριο. Μια δυναμική, ενοποιημένη και πελατοκεντρική εταιρεία, καθ’ όλα έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών· μία εταιρεία που θα οδηγεί τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς δραστηριότητας: κινητή, σταθερή, broadband, τηλεόραση, Β2Β», συμπλήρωσε.  

«Τα δίκτυά μας ήταν και παραμένουν ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Προσφέρουμε απαράμιλλη ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και πολύ υψηλές ταχύτητες και κατά κανόνα τα προσφέρουμε πρώτοι στην αγορά. Οι μετρήσεις ανεξάρτητων φορέων, αλλά και των ίδιων των χρηστών έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που οι πελάτες μας ήδη γνωρίζουν: την υπεροχή των δικτύων μας, σε όλα τα επίπεδα», τόνισε ο κ. Τσαμάζ. Και συμπλήρωσε: «Συνεχίζουμε να επενδύουμε. Τα επόμενα 4 χρόνια, μόνο στην Ελλάδα οι συνολικές επενδύσεις μας θα ανέλθουν σε 1,2 δισ. ευρώ, κυρίως για δίκτυα Νέας Γενιάς. Για το 2014, ο φιλόδοξος στόχος μας είναι να παρέχουμε κάλυψη VDSL στο 30% του πληθυσμού και 4G στο 70%.»

Ο κ. Τσαμάζ δεν παρέλειψε, επίσης, να επισημάνει ότι το θέμα των επενδύσεων σε δικτυακές υποδομές είναι ένα ζήτημα παγκόσμιας εμβέλειας, καλώντας τους λεγόμενους Over the top players, όπως η Google και το Facebook, να πάψουν να εκμεταλλεύονται τους παρόχους τηλεπικοινωνιών και να χρησιμοποιούν τα έτοιμα δίκτυα, χωρίς να συνεισφέρουν στις επενδύσεις. Έκανε μάλιστα λόγο για «επιτακτική ανάγκη να παρέμβουν οι ρυθμιστικές Αρχές, στην Ευρώπη και όχι μόνο», για την ανεύρεση λύσης. 

2013 - Μία επιτυχημένη χρονιά για τον ΟΤΕ 

Στο πλαίσιο της παρουσίασης στους μετόχους της πορείας της εταιρείας την περασμένη χρονιά, ο επικεφαλής της χαρακτήρισε το 2013 μια χρονιά αξιοσημείωτης προόδου για τον ΟΤΕ, σε όλα τα επίπεδα, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό περιορισμό του λειτουργικού κόστους και τη μεγάλη μείωση του καθαρού δανεισμού σε κάτι λιγότερο από 1,5 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή το ετήσιο EBITDA. «Η αναλογία αυτή μας τοποθετεί μεταξύ των πιο εύρωστων τηλεπικοινωνιακών παρόχων στην Ευρώπη», τόνισε ο Πρόεδρος του ΟΤΕ, και επισήμανε: «Χάρη στην εξαιρετική μας πορεία το 2013, είμαστε πολύ πιο δυνατοί σήμερα απ’ όσο ήμασταν ένα χρόνο πριν».

Ο κ. Τσαμάζ στάθηκε στα επιτυχημένα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης, με τα οποία η εταιρεία κατάφερε να μειώσει το κόστος της χωρίς να επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία, διασφαλίζοντας τη συνταξιοδότηση όσων αποχώρησαν. Επισήμανε δε, ότι σε μια δύσκολη εποχή για την απασχόληση στη χώρα, ο Όμιλος προσέλαβε 1.000 νέους ανθρώπους μέσα σε 12 μήνες.  

«Έχουμε μάθει να πετυχαίνουμε στις δύσκολες συνθήκες»


«Οι τηλεπικοινωνίες αλλάζουν τον κόσμο. Και στον Όμιλο ΟΤΕ είμαστε περήφανοι που με το έργο μας καινοτομούμε, συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων, στην ανάπτυξη και την πρόοδο. Θα συνεχίζουμε να το κάνουμε, με το ίδιο πάθος, πίστη, δέσμευση και ευθύνη, κόντρα στις δυσκολίες. Έχουμε μάθει να πετυχαίνουμε στις δύσκολες συνθήκες», τόνισε, απευθυνόμενος στους μετόχους, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ.Απάντηση της OTE A.E σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του ΟΤΕ για την Forthnet…

Υπενθυμίζεται ότι, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, κληθείς να σχολιάσει τα σχετικά δημοσιεύματα στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, δήλωσε χθες:

«Οι τηλεπικοινωνίες είναι μία δυναμική αγορά που αλλάζει συνεχώς. Προφανώς παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δε θα κάναμε τη δουλειά μας σωστά εάν δεν διερευνούσαμε και δεν αξιολογούσαμε όλες τις εξελίξεις στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται. Κάνουμε επαφές για να δούμε και να καταλάβουμε τι σημαίνουν οι εξελίξεις αυτές για εμάς αλλά και για την ευρύτερη ελληνική αγορά».

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας
Σε συνέχεια της από 24.06.2014 και με αρ. πρωτ. 2177 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η OTE A.E. τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στη συνδρομητική τηλεόραση εκτιμώντας ότι η δραστηριότητα αυτή παρουσιάζει δυνατότητες ανάπτυξης, και όπως είναι φυσικό εξετάζει και αξιολογεί κάθε επιχειρηματική δυνατότητα ή ενέργεια, η οποία ενδέχεται να συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει διερευνητικές επαφές μεταξύ της ΟΤΕ Α.Ε. και του κυρίου μετόχου της FORTHNET, της εταιρίας FORGENDO LTD, σχετικά με τη δραστηριότητα της συνδρομητικής τηλεόρασης της NOVA.

Επί του παρόντος δεν υφίσταται, αλλά εφόσον στο άμεσο ή απώτερο μέλλον συντρέξει γεγονός ή κατάσταση που χρήζει δημοσιοποίησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ΟΤΕ Α.Ε. θα προβεί έγκαιρα σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.Νέα Ενημέρωση 30/06: Σε διαδικασία συγχώνευσης οι μητρικές εταιρείες των Forthnet και nova…
Σε διαδικασία συγχώνευσης μπαίνουν οι μητρικές εταιρείες των Forthnet και nova

30.6.2014: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
FORTHNET A.E.

Σύμφωνα με το Ν. 3340/2005, την υπό στοιχεία 3/347/2005 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Forthnet A.E. ανακοινώνει ότι τα Δ.Σ. των θυγατρικών εταιρειών της, «FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο εξής η «FMH») και «ΜΟΥΛΤΙΤΣΟΙΣ (MULTICHOICE) ΕΛΛΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής η «MCH»), (α) ενέκριναν την έναρξη της διαδικασίας για τη συγχώνευση των δύο εταιρειών με απορρόφηση της MCH από την FMH με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30.06.2014, σύμφωνα με τα άρθρα 68-77α (πλην του άρθρου 71) του Κ.Ν. 2910/1920 και τα άρθρα 1-5 του Ν.2166/1993 (στο εξής η "Συγχώνευση"), και (β) όρισαν την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε. Συμβούλων Επιχιερήσεων» ως κοινού ορκωτού ελεγκτή προκειμένου να προβεί στη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό και παθητικό) της MCH κατά την ανωτέρω ημερομηνία και να συντάξει σχετική έκθεση προς τη γενική συνέλευση των μετόχων των συγχωνευομένων εταιρειών. Με την προτεινόμενη Συγχώνευση συνεχίζονται οι ενέργειες για τον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων συνδρομητικής τηλεόρασης, τη μείωση του λειτουργικού κόστους, και την απλοποίηση της εταιρικής δομής. Τέλος, εκτιμάται ότι η προτεινόμενη Συγχώνευση θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη του τρίτου τριμήνου του τρέχοντος έτους υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τα αρμόδιες αρχές και εταιρικά όργανα. Σημειώνεται δε ότι η Συγχώνευση έχει προ-εγκριθεί από τις δανείστριες τράπεζες του ομίλου.