Πλήρη ψηφιακή μετάβαση με αλφαβητική ταξινόμηση και νέες συχνότητες εκπομπής για τα περιφερειακά κανάλια της Αττικής…

Νέα Ενημέρωση 01/08: Αλλαγή Zoom σε AB Channel και νέα αλφαβητική ταξινόμηση περιφερειακών καναλιών στην Αττική...
ACTION24 σε νέα ψηφιακή συχνότητα από τα κέντρα εκπομπής Υμηττού, Πάρνηθας και Αίγινας (01/08)…
Με αλφαβητική ταξινόμηση, παράλληλα με τη μεταφορά στις νέες συχνότητες εκπομπής επήλθε το οριστικό πέρασμα στη ψηφιακή εποχή τη 1η Αυγούστου 2014, για τα περιφερειακά κανάλια της Αττικής, τόσο για το ιστορικό κέντρο εκπομπής "Πάρνηθα", όσο και με τον υποχρεωτικό επανασυντονισμό για τα ψηφιακά κέντρα εκπομπής "Υμηττού και Αίγινας (στις νέες συχνότητες εκπομπής μέσω του δικτύου εκπομπής 20)"… Iδια διαδικασία επήλθε από τη Digea και για τα κανάλια εθνικής εμβέλειας, με την εισαγωγή του καναλιού "ΑΡΤ" για πρώτη φορά στα κανάλια εθνικής εμβέλειας (μετά τη πρόσφατη απόφαση του ΕΣΡ), αλλά και την αναδιάταξη των πολύπλεκτών ΕΕ για τα κανάλια "Ε tv" και "Μακεδονία tv"…

...
Επίσης το τέλος της μεταβατικής περιόδου σήμανε και την "υποχρεωτική" έναρξη υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος (EPG) και για τα υπόλοιπα περιφερειακά κανάλια της Αττικής στις υπηρεσίες της Digea (τόσο μέσω του δικτύου ευρυεκπομπής, όσο και από τη κεντρική της ιστοσελίδα)…

...
ACTION24 σε νέα ψηφιακή συχνότητα από τα κέντρα εκπομπής Υμηττού, Πάρνηθας και Αίγινας (01/08)…
Την Παρασκευή 1η Αυγούστου 2014 θα χρειαστεί να επανασυντονίσετε το δέκτη σας (ψηφιακή τηλεόραση ή αποκωδικοποιητή DIGEA) καθώς το ACTION24 θα εκπέμπεται από νέα ψηφιακή συχνότητα, την 45 UHF, από τα κέντρα εκπομπής Υμηττού, Πάρνηθας και Αίγινας. Για να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το αγαπημένο σας κανάλι θα χρειαστεί να προβείτε σε επανασυντονισμό του δέκτη σας. Κάθε άλλη επίγεια αναλογική ή ψηφιακή συχνότητα θα πάψει να υφίσταται.
(action24.gr)


Νέα Ενημέρωση 01/08: Αλλαγή Zoom σε AB Channel και νέα αλφαβητική ταξινόμηση περιφερειακών καναλιών στην Αττική...
Switch On 1ης Αυγούστου: Με Αλφαβητική ταξινόμηση και νέες συχνότητες εκπομπής για τα περιφερειακά κανάλια της Αττικής… 
Δίαυλος 45 - Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012) -  DIGEA - 1ο Μux Περιφερειακής Εμβέλειας: "ΑΒ Channel, Action 24, Attica TV, BlueSky, Channel 9" - Ενεργό από τις 01/08... 

Δίαυλος 52 - Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Περιφερειακής Εμβέλειας: "Extra 3High TV, Kontra TV, Mad TV" - Ενεργό από τις 01/08...

Δίαυλος 54 - Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 3ο Μux Περιφερειακής Εμβέλειας: "MTV GreeceNickelodeon, SBC, Smile, Zoom TV" - Ενεργό από τις 01/08...