ΝΕΡΙΤ: "Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τη μίσθωση δορυφορικής χωρητικότητας στη τροχιακή θέση Eutelsat 3Ε"…

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού της ΝΕΡΙΤ, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά μήνα, για τη μίσθωση δορυφορικής χωρητικότητας (συμπεριλαμβανόμενης της μεταφοράς σήματος και της ανοδικής ζεύξης), για την τροφοδοσία πομπών και αναμεταδοτών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών ή εξάντλησης του προϋπολογισμού του διαγωνισμού (με προϋπολογιζόμενο κόστος να ανέρχεται στο ποσό των 200.000€, πλέον ΦΠΑ)…

...
Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Λ. Μεσογείων 432, Αγ. Παρασκευή, τη Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014. Ενώ λόγο του προσωρινού χαρακτήρα και για οικονομοτεχνικούς λόγους, οικονομίας χρόνου και με συντονισμένες τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις κεραιοσυστήματος της ΝΕΡΙΤ στις 3Ε, κρίθηκε από τη πλευρά της ΝΕΡΙΤ ότι θα χρησιμοποιηθεί ο δορυφόρος που βρίσκεται στην τροχιακή θέση των 3 μοιρών Ανατολικά (Eutelsat 3B)… "Από την άλλη το συγκεκριμένο κριτήριο ίσως αποτελέσει το σημείο για να προσβληθεί ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, από άλλους δορυφορικούς παρόχους που αποκλείονται, λόγο της αποκλειστικής επιλογής της τροχιακής θέσης Eutelsat 3Ε"…

...

ΝΕΡΙΤ: "Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τη μίσθωση δορυφορικής χωρητικότητας στη τροχιακή θέση Eutelsat 3Ε"…


Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού της ΝΕΡΙΤ, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά μήνα, για τη μίσθωση δορυφορικής χωρητικότητας (συμπεριλαμβανόμενης της μεταφοράς σήματος & της ανοδικής ζεύξης), για την τροφοδοσία πομπών και αναμεταδοτών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών ή εξάντλησης του προϋπολογισμού του διαγωνισμού (με προϋπολογιζόμενο κόστος να ανέρχεται στο ποσό των 200.000€, πλέον ΦΠΑ)… Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Λ. Μεσογείων 432, Αγ. Παρασκευή, τη Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014 και ώρα 13.00, στον πρώτο όροφο του Γ κτιρίου, γραφείο Γ9. Ενώ προϋποθέτει για τις ανάγκες της ΝΕΡΙΤ, τα δυο δορυφορικά streams στον Eutelsat 3B - 3E, να εκπέμπουν σε καθοδική ζεύξη με ρυθμό μετάδοσης (bit rate) 19.905882 Mbps το καθένα, ενώ ο πάροχος θα παραλαμβάνει τα 2 streams από τις εγκαταστάσεις της ΝΕΡΙΤ με ενσωματωμένο χρονισμό SFN (MIP), για απευθείας χρήση στα επίγεια δίκτυα και με κρυπτογράφηση κάποιων `η όλων των προγραμμάτων σε Biss… Ενώ το δορυφορικό σήμα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για άμεση επίγεια επανεκπομπή σε πρότυπο DVB-T και με χαρακτηριστικά λειτουργίας τόσο σε μονοσυχνικο (SFN) όσο και σε πολυσυχνικο δίκτυο (MFN). Η λήψη θα είναι στην ζώνη Ku, σε συχνότητα μεγαλύτερη των 11.800MHz, σε οριζόντια ή κάθετη πόλωση και θα καθιστά τη λήψη του σήματος πλήρως εκμεταλλεύσιμη. Η λήψη θα γίνεται με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις κεραιοσυστήματος της ΝΕΡΙΤ και η λήψη σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας θα πρέπει να γίνεται στη χειρότερη περίπτωση καιρικών συνθηκών (Worst case reception), με παραβολική κεραία λήψης διαμέτρου 1.2 μέτρων (όχι τύπου offset) και με Gain ≤40 dBi. Ενώ λόγο του προσωρινού χαρακτήρα και για οικονομοτεχνικούς λόγους, οικονομίας χρόνου και με συντονισμένες τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις κεραιοσυστήματος της ΝΕΡΙΤ στις 3Ε, κρίνεται ότι θα χρησιμοποιηθεί ο δορυφόρος που βρίσκεται στην τροχιακή θέση των 3 μοιρών Ανατολικά (Eutelsat 3B)… "Η ενδεχόμενη περίπτωση να προσβληθεί ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, από άλλους δορυφορικούς παρόχους δεν αποκλείεται, λόγο της αποκλειστικής επιλογής της τροχιακής θέσης Eutelsat 3Ε"…
Αναλυτικά για το πρόχειρο διαγωνισμό στη Διαύγεια
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω3ΝΥΟΞΝΛ-ΨΩΟ