Περιφερειακά κανάλια Πελοποννήσου και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος: Νέο Feelgood Zapping λήψης μέσω Αττικής…

Λίγες ώρες πριν από το 3o περιφερειακό Switch ON/Off της "Βορειοανατολικής Ελλάδας και των Νήσων του Βορείου Αιγαίου" (στις 05/09, 0200), με τη βοήθεια VJ φίλων, μας ήρθε ένα νέο "Feelgood Zapping για τα Περιφερειακά κανάλια της Πελοποννήσου και της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος"! Όπως λαμβάνονται εντός της Αττικής μέσω των κέντρου εκπομπής "Δαρδίτσα (Πελοπόννησος), με κατεύθυνση κεραιοσυστήματος λήψης προς το Κέντρο Εκπομπής Αίγινα και από τη δεύτερη θέση του κέντρου εκπομπής "Πάρνηθα", αλλά και την αναλογική παρεμβολή στο δίαυλο 53 (απέναντι στη ψηφιακή εκπομπή του ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδος μέσω Πάρνηθας)!...

...

Να υπογραμμίσουμε ότι σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, δεν απαγορεύεται να επεκτείνεται η λήψη ενός δικτύου ευρυεκπομπής (άλλης Περιφερειακής ζώνη εκπομπής) και να λαμβάνεται σε διαφορετική Περιφερειακή ζώνη εκπομπής...
Feelgood Zapping λήψης μέσω Αττικής: Στα Περιφερειακά κανάλια Πελοποννήσου και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος (04/09/2014)…
Λίγες ώρες πριν από το 3o περιφερειακό Switch ON/Off της "Βορειοανατολικής Ελλάδας και των Νήσων του Βορείου Αιγαίου" (στις 05/09, 0200), με τη βοήθεια VJ φίλων μας ήρθε ένα νέο "Feelgood Zapping για τα Περιφερειακά κανάλια της Πελοποννήσου και της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος", όπως λαμβάνονται εντός της Αττικής μέσω των κέντρου εκπομπής "Δαρδίτσα (Πελοπόννησος) με κατεύθυνση κεραιοσυστήματος λήψης προς το Κέντρο Εκπομπής Αίγινα και από τη δεύτερη θέση κέντρου εκπομπής"Πάρνηθα", αλλά και την αναλογική παρεμβολή στο δίαυλο 53 (ψηφιακής εκπομπής του ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδος μέσω Πάρνηθας)!...

Περιφερειακά κανάλια Πελοποννήσου λήψης μέσω Αττικής (Κ.Ε. Δαρδίτσα)...
Περιφερειακά κανάλια Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος λήψης μέσω Αττικής (Κ.Ε. Πάρνηθας)
Η αναλογική παρεμβολή στο δίαυλο 53 (απέναντι στη ψηφιακή εκπομπή του ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδος μέσω Πάρνηθας)!...