ΕΕΤΤ: Aπόδοση του ψηφιακού μερίσματος στη κινητή ευρυζωνικότητα...

Νέα Ενημέρωση: 30 Οκτωβρίου 2014 - Υπογραφή συμβάσεων παραχώρησης για τη χρήση φάσματος στην κινητή τηλεφωνία
Ενημέρωση: Οι καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας, πρόσβασης, περιεχομένου και μεταφοράς ευρυζωνικών δεδομένων στη ζώνη των 800 MHz (μέσω των δίκτυων κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς "4G"), προϋποθέτουν την ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης και της οριστικής διακοπής της αναλογικής τηλεόρασης (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα)...
Η σημερινή επενδυτική κίνηση, ύψους 381.114.000 ευρώ, καταδεικνύει το δυναμισμό του κλάδου των επικοινωνιών, αλλά κυρίως την εμπιστοσύνη των τριών διεθνών εταιριών στη διαφαινόμενη ασφαλή πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η ΕΕΤΤ ολοκλήρωσε, με επιτυχία, την ανοικτή δημοπρασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις φασματικές περιοχές των 800 και 2600 MHz. Συνολικά, κατακυρώθηκε για 15 χρόνια στις εταιρίες COSMOTE, VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ και WIND όλο το διαθέσιμο φάσμα στην περιοχή των 800 MHz και στην περιοχή των 2600 MHz. Το συνολικό καταβληθέν τίμημα, που εξασφάλισε η ΕΕΤΤ για το ελληνικό δημόσιο, ανέρχεται σε 381.114.000 ευρώ...


Ολοκλήρωση Διαγωνιστικής Διαδικασίας Φάσματος Συχνοτήτων στην Κινητή Τηλεφωνία... 
Συνολικά, κατακυρώθηκαν στις τρεις συμμετέχουσες εταιρίες τα εξής φασματικά δικαιώματα:
 COSMOTE: Δύο (2x5 MHz) τμήματα στη ζώνη των 800 ΜHz και οκτώ (έξι των 2x5 MHz και δύο των 10 ΜHz) τμήματα στη ζώνη των 2600 MHz, με συνολικό τίμημα 134.788.000 ευρώ.
VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ: Δύο (2x5 MHz) τμήματα στη ζώνη των 800 ΜHz και έξι (τέσσερα των 2x5 MHz και δύο των 10 ΜHz) τμήματα στη ζώνη των 2600 MHz, με συνολικό τίμημα 124.501.000 ευρώ.
WIND: Δύο (2x5 MHz) τμήματα στη ζώνη των 800 ΜHz και τέσσερα (2x5 MHz) τμήματα στη ζώνη των 2600 MHz, με συνολικό τίμημα 121.825.000 ευρώ.

Με τη σημερινή δημοπρασία ολοκληρώνεται το έργο της ΕΕΤΤ, που ξεκίνησε από το Μάιο του 2013, για τη διάθεση του ψηφιακού μερίσματος. Με στόχο την αποδοτικότερη αξιοποίηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, ενός σπάνιου εθνικού πόρου, η ΕΕΤΤ έθεσε τις βάσεις για τη μετάβαση στην επίγεια τηλεοπτική ψηφιακή ευρυεκπομπή και την απόδοση του απελευθερωμένου από την αναλογική τηλεόραση φάσματος στη ζώνη των 800MHz στους παρόχους τηλεπικοινωνιών με σκοπό την εμπορική ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών στις κινητές επικοινωνίες.
Επισημαίνεται ότι έως το τέλος του 2014, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή μετάβαση της αναλογικής τηλεόρασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καθορίσθηκε με βάση διεθνείς και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας. 
Η διαγωνιστική διαδικασία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ΕΕΤΤ, με δικά της μέσα, κατά τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό. Επιπλέον, η διαδικασία είναι σύμφωνη με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα με τις αναθεωρημένες Οδηγίες Πλαίσιο και Αδειοδότησης δικτύων και υπηρεσιών (2002/21/ΕΚ και 2002/20/ΕΚ αντίστοιχα). Η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 800 και 2600 MHz είναι ένα πολύ αποφασιστικό βήμα για την ανάπτυξη νέων ασυρμάτων τεχνολογιών για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς (4G), που υποστηρίζουν καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας, πρόσβασης, περιεχομένου και μεταφοράς ευρυζωνικών δεδομένων. Για τη χώρα, η ανάπτυξη προηγμένων επικοινωνιών, τόσο στις πόλεις όσο και σε νησιωτικές και αγροτικές περιοχές, συμβάλλει στην εξάλειψη του «ψηφιακού χάσματος» με τον υπόλοιπο κόσμο. Η πραγματική αξία του σπάνιου αυτού εθνικού πόρου καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παραχώρησης έγκειται στη δημιουργία νέων υποδομών επί των οποίων θα διοχετευθούν υπηρεσίες και συναλλαγές τόσο μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών όσο και πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο τομέα.

Νέα Ενημέρωση: 30 Οκτωβρίου 2014 - Υπογραφή συμβάσεων παραχώρησης για τη χρήση φάσματος στην κινητή τηλεφωνία 
Με την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης από τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ, κ. Κ. Λουρόπουλο, και τους επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ, της Vodafone Ελλάδας και της WIND Ελλάς, κ. Μ. Τσαμάζ, Γλ. Περσιάνη και Ν. Ζαρκαλή, αντίστοιχα, και τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 800 και 2600MHz ολοκληρώθηκε σήμερα και επίσημα η διαγωνιστική διαδικασία που σχεδίασε και υλοποίησε, με επιτυχία, η ΕΕΤΤ για τη διάθεση του Ψηφιακού Μερίσματος.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, κ. Κ. Λουρόπουλος, τόνισε ότι «Η χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στην κινητή τηλεφωνία και η διάθεση του Ψηφιακού Μερίσματος αποτελεί μία καθοριστική εξέλιξη για την κινητή ευρυζωνικότητα στη χώρα μας. Σε δημοσιονομικό επίπεδο, εξασφαλίστηκε τίμημα ύψους 381,1 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο αγοράς, αποδείχθηκε ο δυναμισμός του κλάδου, αλλά κυρίως η εμπιστοσύνη των τριών διεθνών εταιριών στη διαφαινόμενη αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, εξασφαλίστηκαν φασματικοί πόροι για την προώθηση επενδύσεων σε νέες ασύρματες τεχνολογίες για δίκτυα τέταρτης γενιάς (4G), που υποστηρίζουν καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας, πρόσβασης, περιεχομένου και μεταφοράς δεδομένων, καθώς και για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος. Όσον αφορά τους καταναλωτές, θα μπορούν πλέον να απολαμβάνουν καλύτερες και πιο σύγχρονες υπηρεσίες, αξιοποιώντας στο έπακρον τις δυνατότητες που παρέχει σήμερα η τεχνολογία. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να βελτιώσει τον τρόπο διαχείρισης και διάθεσης των υπηρεσιών, αλλά και να διευκολύνει τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών ή μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο τομέα.»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μ. Τσαμάζ, επεσήμανε τα εξής: «Οι τηλεπικοινωνίες αλλάζουν τον κόσμο και ο Όμιλος ΟΤΕ είναι πρωταγωνιστής αυτής της αλλαγής, προς όφελος των πελατών του, αλλά και της χώρας. Η νέα, μεγάλη επένδυση της COSMOTE, ύψους 135 εκατ. ευρώ, για το φάσμα έρχεται να προστεθεί στο μεγάλο επενδυτικό πλάνο του 1,2 δισ. ευρώ για την τετραετία που ήδη υλοποιεί ο Όμιλος. Η Ελλάδα χρειάζεται δίκτυα και τηλεπικοινωνίες υψηλού επιπέδου για να μπει δυναμικά σε τροχιά ανάπτυξης και ο Όμιλος ΟΤΕ ανταποκρίνεται σε αυτή την εθνική ανάγκη, ανοίγοντας τον δρόμο στη νέα ψηφιακή εποχή.»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, κ. Γλ. Περσιάνης, δήλωσε ότι: «Η Vodafone έχει δεσμευθεί απέναντι στους συνδρομητές και γενικότερα στους έλληνες καταναλωτές να επενδύει στη χώρα και να παρέχει κορυφαίες υπηρεσίες αξιόπιστης και γρήγορης επικοινωνίας, φωνής και δεδομένων. Με τη νέα επένδυση που πραγματοποιούμε στο φάσμα ύψους, 124,5 εκατ. ευρώ, διευρύνουμε περαιτέρω τις δυνατότητες που έχει στη διάθεσή της η Vodafone. Στηρίζουμε την οικονομία και αποδεικνύουμε έμπρακτα τη δέσμευσή μας να συμμετέχουμε στη διαρκή ανάπτυξη και βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της χώρας μας. Από την πλευρά τους, η Πολιτεία και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η αγορά λειτουργεί ομαλά, μέσα σε ένα σωστά και αποτελεσματικά ρυθμισμένο και υγιές ανταγωνιστικό περιβάλλον.»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς, κ. Ν. Ζαρκαλής, τόνισε ότι: «Με την επένδυση στο ψηφιακό μέρισμα, η WIND ολοκληρώνει μία τετραετία επενδύσεων σε δίκτυα και υποδομές, που ξεπερνούν το μισό δισ. ευρώ. Το γεγονός ότι οι επενδύσεις αυτές πραγματοποιούνται σε συνθήκες οικονομικής κρίσης μεγεθύνει την αξία τους για την οικονομία και την κοινωνία μας και αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζουμε το ρόλο μας ως πάροχο κρίσιμων υποδομών για τη χώρα με ιδιαίτερη ευθύνη. Με τη στήριξη των μετόχων μας, δημιουργούμε δίκτυα νέας γενιάς και προσφέρουμε τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες επικοινωνίας στους Έλληνες. Το λιγότερο που πρέπει να πράξει άμεσα η Πολιτεία από την πλευρά της είναι να επιλύσει το ζήτημα της αδειοδότησης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, βάζοντας τέλος σε μια ολιγωρία 20 ετών.»


Επισημαίνεται ότι με τη διαδικασία εκχώρησης των ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 800 και 2600MHz ολοκληρώνεται το έργο της ΕΕΤΤ για τη διάθεση του Ψηφιακού Μερίσματος. Η ΕΕΤΤ έθεσε τις βάσεις για τη μετάβαση στην επίγεια τηλεοπτική ψηφιακή ευρυεκπομπή και την απόδοση του απελευθερωμένου από την αναλογική τηλεόραση φάσματος στη ζώνη των 800MHz στους παρόχους τηλεπικοινωνιών, με σκοπό την εμπορική ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών στις κινητές επικοινωνίες.


Ενημέρωση:Ολοκλήρωση Αποτελεσμάτων Δημοπρασίας για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 800 MHz και 2600 MHz...
 Αποτελέσματα Δημοπρασίας για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 800 MHz και 2600 MHz ...

 Αποτελέσματα Διαγωνιστικής Διαδικασίας
(ΕΕΤΤ)

Έναρξη δημοπρασίας φάσματος στην κινητή τηλεφωνία...
Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 η ΕΕΤΤ θα ξεκινήσει τη δημοπρασία πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα στις ζώνες των 800 και 2600 ΜHz με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση και ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών (4G/LTE) στη κινητή ευρυζωνικότητα...


 Η δημοπρασία, που θα συνεχιστεί έως την κατακύρωση του φάσματος στους υπερθεματιστές, αφορά την απονομή τριών (3) τμημάτων ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 800 MHz και δεκαοκτώ (18) τμημάτων ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2600 ΜHz. Σημειώνεται ότι η χορήγηση των δικαιωμάτων στη ζώνη των 800 MHz, που προέκυψε από την απελευθέρωση του φάσματος μετά την έναρξη της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, αποτελεί το λεγόμενο ψηφιακό μέρισμα. Η ΕΕΤΤ έχει ήδη προβεί στην εκπαίδευση των παρόχων στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προσφορών, ενώ έχει αποστείλει στους συμμετέχοντες παρόχους τα δελτία συμμετοχής στη δημοπρασία