Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, τμήμα Στερεάς Ελλάδας: Στη τελική ευθεία για τη 4η περιοχική ψηφιακή μετάβαση της χώρας στις 21 Νοεμβρίου 2014...

Νέα Ενημέρωση 12/11: Οι δίαυλοι συχνοτήτων του νέου χάρτη συχνοτήτων για την οριστική ψηφιακή μετάβαση της "Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Σποράδες και τμήμα της Στερεάς Ελλάδας"...
Θεσσαλονίκη - Θεσσαλία: Το νέο Ψηφιακό ραντεβού επανασυντονισμού στη 2η μεγαλύτερη πληθυσμιακά περιοχική μετάβαση της χώρας...
Στη τελική ευθεία μπήκε η οριστική ψηφιακή μετάβαση της ευρύτερης περιοχής "Θεσσαλονίκης - Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Σποράδες και τμήμα της Στερεάς Ελλάδας" (το 4ο περιοχικό Switch-Οn/Off του 2014), η οποία και θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 21 Νοεμβρίου (στις 02.00 π.μ.), με τη παράλληλη διακοπή αναλογικού σήματος τηλεόρασης σε συνολικά 21 κέντρα εκπομπής...
Nicolas A.

...
Tο 4ο περιοχικό Switch-Οn/Off του 2014, αφορά συνολικά πληθυσμό πάνω από 2.800.000 κατοίκους, οι οποίοι και θα επηρεαστούν με την οριστική ψηφιακή μετάβαση των μεγάλων κέντρων εκπομπής επανασυντονισμού "Χορτιάτης, και Δοβρούτσι", καθώς και των μεγάλων κέντρων εκπομπής "Πηλίου και Χλωμό...", τα οποία και θα μπουν για πρώτη φορά στη ψηφιακή εποχή τηλεόρασης...
Συνολικά θα ενεργοποιηθούν 21 κέντρα εκπομπής με τη ημερομηνία περιοχικού Switch-Οn/Off του 2014 (στις "21 Νοεμβρίου 2014") και τη Περιφερειακή ζώνη της χώρας που περιλαμβάνει τις ευρύτερες περιοχές της "Κεντρικής Μακεδονίας (συμπεριλαμβανομένου και της Χαλκιδικής), της Θεσσαλίας, Σποράδες και τμήμα της Στερεάς Ελλάδας"... Παράλληλα με την οριστική ψηφιακή μετάβαση στις τελικές συχνότητες εκπομπής (ΚΥΑ 4280/2012), ελλοχεύονται ερωτήματα ως προς την προσφερόμενη ποιότητα ψηφιακής εκπομπής που θα προκύψει για τα 15 περιφερειακά κανάλια της Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης,. Η οποία προκύπτει από το περιορισμό των καναλιών σε δυο διαύλους συχνοτήτων ευρυεκπομπής (από τους τρεις διαύλους περιφερειακών συχνοτήτων), μέσω των οποίων εκπέμπονται στη μεταβατική περίοδο ευρυεκπομπής...

Από την άλλη και ο δίαυλος συχνοτήτων "51", είχε αρχικώς αποδοθεί από την ITU στη περιοχή απονομής Θεσσαλονίκης "5", στη συνέχεια με το νέο Χάρτη συχνοτήτων (ΚΥΑ 4280/2012), αποδόθηκε στη περιοχή απονομής "14", που εξυπηρετείτε από το δίκτυο εκπομπής "Πηλίου" (;)...

Από την ανάλυση που έχουμε κάνει σε άλλο ρεπορτάζ, προκύπτει πως η Κεντρική Μακεδονία με βάση τη Θεσσαλονίκη "5" (και με εξαίρεση τη Χαλκιδική "6"), αλλά και η Θεσσαλία "12" (με εξαίρεση τη Μαγνήσια "14"), αφορούν πληθυσμό πάνω από 2.000.000 κατοίκους και είναι περιοχές απονομής κυρίως επανασυντονισμού! Αφού έχουν ήδη περάσει από πρότερες μεταβατικές περιόδους ψηφιακής μετάβασης, ανάμεσα τους η Θεσσαλονίκη πέρασε δυο φορές από αντίστοιχα αναλογικά Switch Off, του Φιλίππειου (στις "14/01/2010) και του Χορτιάτη (στις 14/12/2014"), καθώς και η Θεσσαλία (με βάση τα μεγάλα αστικά κέντρα της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας), πέρασε το αναλογικό Switch Off του Δοβρούτσι (στις "27/05/2011"). Με εξαίρεσή τα κέντρα εκπομπής μικρότερης πληθυσμιακής εμβέλειας "Αριδαία, Μουριές (Κ. Μακεδονία) και Ελλασόνα, Καλαμπάκα (στη Θεσσαλία)", που θα μπουν για πρώτη φορά στη ψηφιακή εποχή...

Αντίθετα στις περιοχές απονομής της Χαλκιδικής (6), της Μαγνησίας (με βάση το Βόλο "14") και της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας με βάση το Καρπενήσι "16" και τη Λαμία "15" (συμπεριλαμβανομένου της Βόρειας Εύβοιας, της Λειβαδειάς (καθώς και εν μέρει της Θήβας), που αφορούν πληθυσμό πάνω από 700.000 κατοίκους, θα μπουν για πρώτη φορά στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, χωρίς να έχει προϋπάρξει μεταβατική περίοδος ψηφιακής μετάβασης και αναλογικών Switch Off!

Έτσι το επερχόμενο 4ο περιοχικό Switch-Οn/Off του 2014, αφορά συνολικά πληθυσμό πάνω από 2.800.000 κατοίκους, οι οποίοι και θα επηρεαστούν από την οριστική ψηφιακή μετάβαση των μεγάλων κέντρων εκπομπής επανασυντονισμού "Χορτιάτη και Δοβρούτσι", καθώς και των μεγάλων κέντρων εκπομπής "Πηλίου και Χλωμό,...", τα οποία ουσιαστικά θα μπουν για πρώτη φορά στη ψηφιακή εποχή τηλεόρασης...


Δ) Παρασκευή 21/11/2014 (Ημερομηνία Παύσης Αναλογικής Εκπομπής):
Περιφερειακή Ζώνη της χώρας που περιλαμβάνει την οριστική ψηφιακή μετάβαση της Κεντρικής Μακεδονίας (συμπεριλαμβανομένου και της Χαλκιδικής), της Θεσσαλίας και τμήμα της Στερεάς Ελλάδας", περνά οριστικά στη ψηφιακή εποχή τηλεόρασης στις "21 Νοεμβρίου 2014"...

- "Οι δίαυλοι συχνοτήτων του νέου χάρτη συχνοτήτων για την οριστική ψηφιακή μετάβαση της Κεντρικής Μακεδονίας (συμπεριλαμβανομένου και της Χαλκιδικής), της Θεσσαλίας, των νήσων Σποράδων και τμήμα της Στερεάς Ελλάδας"....
- Ενεργά και προ των πυλών κέντρα τελικής ψηφιακής μετάβασης στη 4η Περιφερειακή ζώνη της χώρας...
Κάθε Δίκτυο Εκπομπής περιλαμβάνει πολλά κέντρα εκπομπής (συνολικά θα ενεργοποιηθούν 21 κέντρα εκπομπής), τα οποία συγχρονίζονται και θα εκπέμπουν τηλεοπτικό πρόγραμμα στις ίδιες συχνότητες στην ευρύτερη περιοχή της "Κεντρικής Μακεδονίας (συμπεριλαμβανομένου και της Χαλκιδικής), της Θεσσαλίας και τμήμα της Στερεά Ελλάδας...

Digea: Χάρτης ψηφιακής κάλυψης για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, από το κέντρο εκπομπής Χορτιάτη
5. (Περιοχή Απονομής- Θεσσαλονίκη - 1ο Κέντρο Εκπομπής – Χορτιάτης:
Δίαυλος 24 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: NEPIT, NEPIT Sports, Η ΒΟΥΛΗ, NEPIT HD, NR 1/2/3 - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 27 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ALPHA, ANT1, ΑΡΤ, Ε tv - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 30 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 36 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  NEΡIT - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας:  ΤV5 Monde Europe, BBC World News, DW, ΡΙΚ Sat  - Ενεργό από τις 21/11/14.. 
Δίαυλος 43 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας 
Δίαυλος 48 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας  
Δίαυλος 55 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Περιφερειακής Εμβέλειας: "4Ε, Bee Channel, BerginaDΙΟΝ TV, ΕGΝΑΤΙΑ TV, Euro TV, Europe One, Extra Thessaloniki" - Ενεργό από τις 21/11/14...   
Δίαυλος 56 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Περιφερειακής Εμβέλειας: "GNOMI TV, Kanali 9, Nickelodeon+, PELLA TV, Super TV, Time Channel, TV100,  Z -Test Card- Ενεργό από τις 21/11/14..


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digea: Χάρτης ψηφιακής κάλυψης για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, από το κέντρο εκπομπής Φιλίππειο
5. - Θεσσαλονίκη - 2ο Κέντρο Εκπομπής – Φιλίππειο:
Δίαυλος 24 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: NEPIT, NEPIT Sports, Η ΒΟΥΛΗ, NEPIT HD, NR 1/2/3 - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 27 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ALPHA, ANT1, ΑΡΤ, Ε tv - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 30 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 36 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  NEΡIT - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας:  ΤV5 Monde Europe, BBC World News, DW, ΡΙΚ Sat  - Ενεργό από τις 21/11/14.. 
Δίαυλος 43 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας 
Δίαυλος 48 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας  
Δίαυλος 55 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Περιφερειακής Εμβέλειας: "4Ε, Bee Channel, BerginaDΙΟΝ TV, ΕGΝΑΤΙΑ TV, Euro TV, Europe One, Extra Thessaloniki" - Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 56 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Περιφερειακής Εμβέλειας: "GNOMI TV, Kanali 9, Nickelodeon+, PELLA TV, Super TV, Time Channel, TV100,  Z -Test Card- Ενεργό από τις 21/11/14..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digea: Χάρτης ψηφιακής κάλυψης για την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας (Αριδαία Πέλλας), από το κέντρο εκπομπής Κάτω κορυφή Αριδαίας 
Άραγε η "Digea" (θα προτείνει στην ΕΕΤΤ), αλλά και στους κατοίκους του πεδινού Δήμου Μελίκης που καλύπτονται λόγο σκίασης Χορτιάτη (από το βοηθητικό αναλογικό κέντρο εκπομπής "Νέοκαστρο"), προκειμένου να γυρίσουν τις κεραίες τους με κατεύθυνση προς το ψηφιακό κέντρο εκπομπής "Αριδαία", ώστε να καλυφθούν με τηλεοπτικό ψηφιακό σήμα και να καταργηθεί παντελώς το βοηθητικό και αναλογικό κέντρο εκπομπής "Νέοκαστρο"...5. - Πέλλα - 2ο Κέντρο Εκπομπής – Κάτω κορυφή Αριδαίας:
Δίαυλος 24 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΗ Ενεργό ... 
Δίαυλος 27 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ALPHA, ANT1, ΑΡΤ, Ε tv - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 30 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 36 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  NEΡIT - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας:  (ΤV5 Monde Europe, BBC World News, DW, ΡΙΚ Sat ) - ΜΗ Ενεργό .. 
Δίαυλος 43 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας 
Δίαυλος 48 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας -  NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: NEPIT, NEPIT Sports, Η ΒΟΥΛΗ, NEPIT HD, NR 1/2/3 - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 55 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Περιφερειακής Εμβέλειας: "4Ε, Bee Channel, BerginaDΙΟΝ TV, ΕGΝΑΤΙΑ TV, Euro TV, Europe One, Extra Thessaloniki" - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 56 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Περιφερειακής Εμβέλειας: "GNOMI TV, Kanali 9, Nickelodeon+, PELLA TV, Super TV, Time Channel, TV100,  Z -Test Card- Ενεργό από τις 21/11/14..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Επίσης με το τελικό Switch Off, προβλέπεται να ενεργοποιηθεί σε SFN δίκτυο (στους ίδιους ραδιοδιαύλους του νέου χάρτη συχνοτήτων ΚΥΑ 4280/2012) και το κέντρο εκπομπής "Μουριές"...

5. - Κιλκίς- 2ο Κέντρο Εκπομπής – Μουριές:
Δίαυλος 24 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΗ Ενεργό ... 
Δίαυλος 27 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ALPHA, ANT1, ΑΡΤ, Ε tv - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 30 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 36 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  NEΡIT - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας:  (ΤV5 Monde Europe, BBC World News, DW, ΡΙΚ Sat ) - ΜΗ Ενεργό... 
Δίαυλος 43 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας 
Δίαυλος 48 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας  NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: NEPIT, NEPIT Sports, Η ΒΟΥΛΗ, NEPIT HD, NR 1/2/3 - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 55 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Περιφερειακής Εμβέλειας: "4Ε, Bee Channel, BerginaDΙΟΝ TV, ΕGΝΑΤΙΑ TV, Euro TV, Europe One, Extra Thessaloniki" - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 56 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Περιφερειακής Εμβέλειας: "GNOMI TV, Kanali 9, Nickelodeon+, PELLA TV, Super TV, Time Channel, TV100,  Z -Test Card- Ενεργό από τις 21/11/14..


---------------------------------------------------->>>-----------------------------------------------------

Digea: Χάρτης ψηφιακής κάλυψης για την ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, από το κέντρο εκπομπής Πολύγυρος... 
6. - Χαλκιδική - Κέντρο Εκπομπής – Πολύγυρος:
Δίαυλος 25 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: NEPIT, NEPIT Sports, Η ΒΟΥΛΗ, NEPIT HD, NR 1/2/3 - Ενεργό από τις 21/11/14...   
Δίαυλος 31 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ALPHA, ANT1, ΑΡΤ, Ε tv - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 34 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)   DIGEA - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR - Ενεργό από τις 21/11/14...   
Δίαυλος 38 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  NEΡIT - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας:  (ΤV5 Monde Europe, BBC World News, DW, ΡΙΚ Sat ) - ΜΗ Ενεργό ... 
Δίαυλος 46 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)   DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας  
Δίαυλος 49 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)   DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας  
Δίαυλος 50 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)   DIGEA - 1ο Μux Περιφερειακής Εμβέλειας: "4Ε, Bee Channel, BerginaDΙΟΝ TV, ΕGΝΑΤΙΑ TV, Euro TV, Europe One, Extra Thessaloniki" - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 54 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)   DIGEA - 2ο Μux Περιφερειακής Εμβέλειας: "GNOMI TV, Kanali 9, Nickelodeon+, PELLA TV, Super TV, Time Channel, TV100,  Z -Test Card- Ενεργό από τις 21/11/14..---------------------------------------------------->>>-----------------------------------------------------Digea: Χάρτης ψηφιακής κάλυψης για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας (ΤρίκαλαΛάρισα), από το κέντρο εκπομπής Δοβρούτσι12. - Λάρισα/Τρίκαλα - Κέντρο Εκπομπής – Δοβρούτσι:
Δίαυλος 22 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: NEPIT, NEPIT Sports, Η ΒΟΥΛΗ, NEPIT HD, NR 1/2/3 - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 35 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ALPHA, ANT1, ΑΡΤ, Ε tv - Ενεργό από τις 21/11/14...
Δίαυλος 38 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 40 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  NEΡIT - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας:  ΤV5 Monde Europe, BBC World News, DW, ΡΙΚ Sat  - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 42 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας  
Δίαυλος 45 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας  
Δίαυλος 52  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Περιφερειακής Εμβέλειας -"Astra TV, Thessalia TV, TRT TV, TV10, ΖΕΥS ΤV,...- Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 53  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ... Επίσης με το τελικό Switch Off, προβλέπεται να ενεργοποιηθούν σε SFN δίκτυο (στους ίδιους ραδιοδιαύλους του νέου χάρτη συχνοτήτων ΚΥΑ 4280/2012) και τα κέντρα εκπομπής "Ελλασόνα", και "Καλαμπάκα"...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12. - Τρίκαλα - Κέντρο Εκπομπής – Καλαμπάκα:
Δίαυλος 22 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας...
Δίαυλος 35 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ALPHA, ANT1, ΑΡΤ, Ε tv - Ενεργό από τις 21/11/14...
Δίαυλος 38 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 40 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας... 
Δίαυλος 42 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας  
Δίαυλος 45 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας - NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: NEPIT, NEPIT Sports, Η ΒΟΥΛΗ, NEPIT HD,  NR 1/2/3 - Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 52  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Περιφερειακής Εμβέλειας -"Astra TV, Thessalia TV, TRT TV, TV10, ΖΕΥS ΤV,...- Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 53  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


12. - Λάρισα - Κέντρο Εκπομπής – Ελλασόνα:
Δίαυλος 22 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας... 
Δίαυλος 35 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ALPHA, ANT1, ΑΡΤ, Ε tv - Ενεργό από τις 21/11/14...
Δίαυλος 38 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 40 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας...  
Δίαυλος 42 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας  
Δίαυλος 45 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: NEPIT, NEPIT Sports, Η ΒΟΥΛΗ, NEPIT HD,  NR 1/2/3 - Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 52  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Περιφερειακής Εμβέλειας -"Astra TV, Thessalia TV, TRT TV, TV10, ΖΕΥS ΤV,...- Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 53  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ... ---------------------------------------------------->>>-----------------------------------------------------Digea: Χάρτης ψηφιακής κάλυψης για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας (Μαγνησία - Βόλος - Χαλκιδική - Πιερία,...), από το κέντρο εκπομπής Πήλιο... 
14. Βόλος - Θεσσαλία - Κέντρο Εκπομπής – Πήλιο:
Δίαυλος 21 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: NEPIT, NEPIT Sports, Η ΒΟΥΛΗ, NEPIT HD, NR 1/2/3 - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 26  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ALPHA, ANT1, ΑΡΤ, Ε tv - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 29  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR - Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 37 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  NEΡIT - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας:  ΤV5 Monde Europe, BBC World News, DW, ΡΙΚ Sat  - Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 41 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας 
Δίαυλος 44 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας 
Δίαυλος 47  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Περιφερειακής Εμβέλειας -"Astra TV, Thessalia TV, TRT TV, TV10, ΖΕΥS ΤV,...- Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 51  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ... 

Επίσης με το τελικό Switch Off, προβλέπεται να ενεργοποιηθούν σε SFN δίκτυο (στους ίδιους ραδιοδιαύλους του νέου χάρτη συχνοτήτων ΚΥΑ 4280/2012) και τα κέντρα εκπομπής "Σωρος", "Σκόπελος", "Σκύρος" και "Σκιάθος"...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Βόλος - Θεσσαλία - Κέντρο Εκπομπής – Σώρος:
Δίαυλος 21 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας ... 
Δίαυλος 26  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ALPHA, ANT1, ΑΡΤ, Ε tv - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 29  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR - Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 37 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  NEΡIT - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας:  (ΤV5 Monde Europe, BBC World News, DW, ΡΙΚ Sat ) - ΜΗ Ενεργό...  
Δίαυλος 41 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας 
Δίαυλος 44 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας  NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: NEPIT, NEPIT Sports, Η ΒΟΥΛΗ, NEPIT HD, NR 1/2/3 - Ενεργό από τις 21/11/14...
Δίαυλος 47  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Περιφερειακής Εμβέλειας -"Astra TV, Thessalia TV, TRT TV, TV10, ΖΕΥS ΤV,...- Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 51  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Βόλος - Σποράδες - Κέντρο Εκπομπής – Σκόπελος:
Δίαυλος 21 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας...
Δίαυλος 26  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ALPHA, ANT1, ΑΡΤ, Ε tv - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 29  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR - Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 37 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας... 
Δίαυλος 41 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας 
Δίαυλος 44 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: NEPIT, NEPIT Sports, Η ΒΟΥΛΗ, NEPIT HD, NR 1/2/3 - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 47  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Περιφερειακής Εμβέλειας -"Astra TV, Thessalia TV, TRT TV, TV10, ΖΕΥS ΤV,...- Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 51  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Βόλος - Σποράδες - Κέντρο Εκπομπής – Σκιάθος:
Δίαυλος 21 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας... 
Δίαυλος 26  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ALPHA, ANT1, ΑΡΤ, Ε tv - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 29  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR - Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 37 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας... 
Δίαυλος 41 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας 
Δίαυλος 44 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: NEPIT, NEPIT Sports, Η ΒΟΥΛΗ, NEPIT HD, NR 1/2/3 - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 47  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Περιφερειακής Εμβέλειας -"Astra TV, Thessalia TV, TRT TV, TV10, ΖΕΥS ΤV,...- Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 51  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Βόλος - Σποράδες - Κέντρο Εκπομπής – Σκύρος:
Δίαυλος 21 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας... 
Δίαυλος 26  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ALPHA, ANT1, ΑΡΤ, Ε tv - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 29  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR - Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 37 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας... 
Δίαυλος 41 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας 
Δίαυλος 44 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: NEPIT, NEPIT Sports, Η ΒΟΥΛΗ, NEPIT HD, NR 1/2/3 - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 47  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Περιφερειακής Εμβέλειας -"Astra TV, Thessalia TV, TRT TV, TV10, ΖΕΥS ΤV,...- Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 51  Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ... 

---------------------------------------------------->>>-----------------------------------------------------Digea: Χάρτης ψηφιακής κάλυψης για την ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδα, από το κέντρο εκπομπής Χλωμό15. - Λαμία - Κέντρο Εκπομπής – Χλωμό:
Δίαυλος 25 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: NEPIT, NEPIT Sports, Η ΒΟΥΛΗ, NEPIT HD, NR 1/2/3 - Ενεργό από τις 21/11/14.
Δίαυλος 33 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ALPHA, ANT1, ΑΡΤ, Ε tv - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 35 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR - Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 39 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας...  
Δίαυλος 42 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας  
Δίαυλος 46 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας  
Δίαυλος 53 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Περιφερειακής Εμβέλειας -"Ένα Κεντρικής ΕλλάδαςΈψιλον TV, Star Κεντρικής Ελλάδας,...- Ενεργό από τις 21/11/14...
Δίαυλος 55 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ...  


Επίσης με το τελικό Switch Off, προβλέπεται να ενεργοποιηθούν σε SFN δίκτυο (στους ίδιους ραδιοδιαύλους του νέου χάρτη συχνοτήτων ΚΥΑ 4280/2012) και τα κέντρα εκπομπής "Λιχαδα", "Δαμαστα" και "Αταλάντη"...


15. - Λαμία - Κέντρο Εκπομπής – Λιχάδα:
Δίαυλος 25 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας... 
Δίαυλος 33 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ALPHA, ANT1, ΑΡΤ, Ε tv - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 35 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR - Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 39 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας... 
Δίαυλος 42 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας  
Δίαυλος 46 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: NEPIT, NEPIT Sports, Η ΒΟΥΛΗ, NEPIT HD, NR 1/2/3/4 - Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 53 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Περιφερειακής Εμβέλειας -"Ένα Κεντρικής ΕλλάδαςΈψιλον TV, Star Κεντρικής Ελλάδας,...- Ενεργό από τις 21/11/14...
Δίαυλος 55 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ...  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. - Λαμία - Κέντρο Εκπομπής – Δαμάστα:
Δίαυλος 25 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας... 
Δίαυλος 33 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ALPHA, ANT1, ΑΡΤ, Ε tv - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 35 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR - Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 39 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας... 
Δίαυλος 42 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας  
Δίαυλος 46 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: NEPIT, NEPIT Sports, Η ΒΟΥΛΗ, NEPIT HD, NR 1/2/3/4 - Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 53 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Περιφερειακής Εμβέλειας -"Ένα Κεντρικής ΕλλάδαςΈψιλον TV, Star Κεντρικής Ελλάδας,...- Ενεργό από τις 21/11/14...
Δίαυλος 55 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ...  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. - Λαμία - Κέντρο Εκπομπής – Αταλάντη:
Δίαυλος 25 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας... 
Δίαυλος 33 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ALPHA, ANT1, ΑΡΤ, Ε tv - Ενεργό από τις 21/11/14... 
Δίαυλος 35 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR - Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 39 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας... 
Δίαυλος 42 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας  
Δίαυλος 46 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: NEPIT, NEPIT Sports, Η ΒΟΥΛΗ, NEPIT HD, NR 1/2/3/4 - Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 53 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Περιφερειακής Εμβέλειας -"Ένα Κεντρικής ΕλλάδαςΈψιλον TV, Star Κεντρικής Ελλάδας,...- Ενεργό από τις 21/11/14...
Δίαυλος 55 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ...  


---------------------------------------------------->>>-----------------------------------------------------Digea: Χάρτης ψηφιακής κάλυψης για την ευρύτερη περιοχή της Ευρυτανίας (Καρπενήσι), από το κέντρο εκπομπής Κρικέλο
16. - Καρπενήσι - Κέντρο Εκπομπής – Κρικέλο:
Δίαυλος 24 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: NEPIT, NEPIT Sports, Η ΒΟΥΛΗ, NEPIT HD, NR 1/2/3 - Ενεργό από τις 21/10/14... 
Δίαυλος 26 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ALPHA, ANT1, ΑΡΤ, Ε tv - Ενεργό από τις 21/11/14...
Δίαυλος 29 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR - Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 30 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας... 
Δίαυλος 36 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας 
Δίαυλος 37 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας  
Δίαυλος 47 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Περιφερειακής Εμβέλειας -"Ένα Κεντρικής ΕλλάδαςΈψιλον TV, Star Κεντρικής Ελλάδας,...- Ενεργό από τις 21/11/14...
Δίαυλος 49 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ... 
Δίαυλος 50 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ... 
Δίαυλος 54 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ... 


Επίσης με το τελικό Switch Off, προβλέπεται να ενεργοποιηθούν σε SFN δίκτυο (στους ίδιους ραδιοδιαύλους του νέου χάρτη συχνοτήτων ΚΥΑ 4280/2012) και τα κέντρα εκπομπής "Φραγγιστα", "Δομνιστα" και "Ποταμιά"...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. - Καρπενήσι - Κέντρο Εκπομπής – Φραγγίστα:
Δίαυλος 24 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας... 
Δίαυλος 26 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ALPHA, ANT1, ΑΡΤ, Ε tv - Ενεργό από τις 21/11/14...
Δίαυλος 29 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR - Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 30 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας... 
Δίαυλος 36 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας 
Δίαυλος 37 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: NEPIT, NEPIT Sports, Η ΒΟΥΛΗ, NEPIT HD, NR 1/2/3 - Ενεργό από τις 21/11/14...    
Δίαυλος 47 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Περιφερειακής Εμβέλειας -"Ένα Κεντρικής ΕλλάδαςΈψιλον TV, Star Κεντρικής Ελλάδας,...- Ενεργό από τις 21/11/14...
Δίαυλος 49 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ... 
Δίαυλος 50 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ... 
Δίαυλος 54 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ... 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. - Καρπενήσι - Κέντρο Εκπομπής – Δομνίστα:
Δίαυλος 24 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας... 
Δίαυλος 26 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ALPHA, ANT1, ΑΡΤ, Ε tv - Ενεργό από τις 21/11/14...
Δίαυλος 29 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR - Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 30 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας... 
Δίαυλος 36 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας 
Δίαυλος 37 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: NEPIT, NEPIT Sports, Η ΒΟΥΛΗ, NEPIT HD, NR 1/2/3 - Ενεργό από τις 21/11/14...    
Δίαυλος 47 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Περιφερειακής Εμβέλειας -"Ένα Κεντρικής ΕλλάδαςΈψιλον TV, Star Κεντρικής Ελλάδας,...- Ενεργό από τις 21/11/14...
Δίαυλος 49 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ... 
Δίαυλος 50 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ... 
Δίαυλος 54 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ... 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. - Καρπενήσι - Κέντρο Εκπομπής – Ποταμιά:
Δίαυλος 24 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας... 
Δίαυλος 26 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ALPHA, ANT1, ΑΡΤ, Ε tv - Ενεργό από τις 21/11/14...
Δίαυλος 29 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA - 2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR - Ενεργό από τις 21/11/14...  
Δίαυλος 30 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ΝEΡIT2ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας... 
Δίαυλος 36 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας 
Δίαυλος 37 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Πανελλαδικής Εμβέλειας NEΡIT - 1ο Μux Πανελλαδικής Εμβέλειας: NEPIT, NEPIT Sports, Η ΒΟΥΛΗ, NEPIT HD, NR 1/2/3 - Ενεργό από τις 21/11/14...    
Δίαυλος 47 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  DIGEA: Περιφερειακής Εμβέλειας -"Ένα Κεντρικής ΕλλάδαςΈψιλον TV, Star Κεντρικής Ελλάδας,...- Ενεργό από τις 21/11/14...
Δίαυλος 49 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ... 
Δίαυλος 50 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ... 
Δίαυλος 54 Νέα Ψηφιακή συχνότητα (ΚΥΑ 4280/2012)  ... 


---------------------------------------------------->>>-----------------------------------------------------