Επίγεια Flash Extra: Παράλληλες αλλαγές στο περιφερειακό ψηφιακό τοπίο της Θεσσαλονίκης και η μετάβαση της ΕΡΤ 3 στην Αθήνα…

Η TV100 με κρυστάλλινη εικόνα και ήχο μέσω της Digea…
Ξεκίνησε η ψηφιακή εκπομπή της ΕΡΤ 3 στο δίαυλο 34 (με ικανοποιητικό σήμα), στην ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, γι αυτό προαπαιτείτε επανασυντονισμός καναλιών προκειμένου να προσθέσετε τις υπηρεσίες της αυτόδιαχειριζόμενης ΕΡΤ… Παράλληλα έντονες αλλαγές σημειώθηκαν και στο περιφερειακό ψηφιακό τοπίο της Θεσσαλονίκης


...
Παράλληλες αλλαγές στο περιφερειακό ψηφιακό τοπίο της Θεσσαλονίκης...
Ενεργοποιήθηκε η οπτική τροφοδοσίας της ροής προγράμματος της TV100 (μέσω της ΗΟL), έτσι οι τηλεθεατές στη Κεντρική Μακεδονία μπορούν πλέον να παρακολουθούν τη ψηφιακή εκπομπή του καναλιού μέσω της Digea με κρυστάλλινη εικόνα και ήχο (δίαυλος 56)… Παράλληλα μετά τη πλήρη διακοπή του μεταβατικού δίαυλου 31 της ΠΕΡΘΩ στη Θεσσαλονίκη, ήδη ενεργοποιήθηκε η θέση εκπομπής του περιφερειακού καναλιού "Δίον TV" (δίαυλος 55) και  από τις 17/01 έχει ενεργοποιηθεί η πλήρη ψηφιακή εκπομπή του καναλιού μέσω της Digea

Επίσης το περιφερειακό κανάλι "Εγνατία TV", βρήκε προσωρινά στέγη μέσω του μεταβατικού παρόχου "Digital Union" (δίαυλος 59)… Ακόμη εξαφανίστηκαν όλα τα κανάλια μαύρης οθόνης που ταλαιπωρούσαν τους τελευταίους 2 μήνες τους Θεσσαλονικείς (κατά τη διαδικασία ζάπινγκ), αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας (μέσω των μεταβατικών παρόχων "DBS και Digital Union")…

Οι οποίοι προς το παρόν παραμένουν ενεργοί…, "στα πλαίσια ενός ενδεχόμενου σεναρίου το οποίο προκύπτει και από την "ακρόαση της Digea" στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής (στις 22/12/2014), ότι η Digea είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη πρόταση ενδιαφερόμενου παρόχου (ως αναφορά τα περιφερειακά κανάλια), που επιθυμεί να αναλάβει τη συντήρηση και την εκπομπή του δικτύου περιφερειακής εμβέλειας"…

Για όλες τις αλλαγές που επήλθαν στο ψηφιακό τοπίο της Αττικής (με την είσοδο της ΕΡΤ3), αλλά και στο περιφερειακό ψηφιακό τοπίο της Θεσσαλονίκης, προαπαιτείτε ο επανασυντονισμός καναλιών κυρίως με τη διαδικασία αυτόματης αναζήτησης καναλιών `η εργοστασιακές ρυθμίσεις…