Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη νέα ΕΡΤ...

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ, ως "Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920" και η ομαλή μετάβαση από τη ΝΕΡΙΤ, στη νέα ΕΡΤ αναμένετε να ολοκληρωθεί εντός Μαΐου...

 Αναλυτικά για το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ που κατατέθηκε στη Βουλή ως "Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920", μπορείτε να ενημερωθείτε από τα αντίστοιχα λινκ pdf (που δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο της Βουλής), ως αναφορά την "Αιτιολογική Έκθεση", τις "Τροποποιημένες - Καταργούμενες Διατάξεις με το Σχέδιο Νόμου", το "Σχέδιο Νόμου - Ρυθμίσεις θεμάτων δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού φορέα Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48, του Νόμου 2190/1920", την "Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους", την "Ειδική Έκθεση", την "Έκθεση Ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων" και την "Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου"...

"Αιτιολογική Έκθεση"

"Τροποποιημένες - Καταργούμενες Διατάξεις με το Σχέδιο Νόμου"

"Σχέδιο Νόμου - Ρυθμίσεις θεμάτων δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού φορέα Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48, του Νόμου 2190/1920"

"Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους"

"Ειδική Έκθεση"

"Έκθεση Ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων"

"Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου"

 Πηγή: "www.hellenicparliament.gr"