"Η Digital Union σε τρίτο δίαυλο περιφερειακής εμβέλειας στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας"...

Ο γρίφος πιλοτικών εκπομπών ψηφιακής μετάβασης σε τρίτο δίαυλο στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, τελικά λύθηκε, αφού ο μεταβατικός πάροχος Digital Union στα πλαίσια της μετάβασης σε νέο δίαυλο συχνοτήτων πέρα και πάνω από το δίαυλο 57, εκπέμπει πλέον μέσω του διαύλου 51, εξυπηρετώντας τις υπηρεσίες περιφερειακών καναλιών "Εγνατία TV, Πέλλα TV και Time TV"...

Πρότερη Ενημέρωση: "Πιλοτικές εκπομπές ψηφιακής μετάβασης σε τρίτο δίαυλο στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας"... 
Η έναρξη της ΕΡΤ έφερε και τις αντίστοιχες χειροκίνητες `η αυτόματες σαρώσεις αναζήτησης ψηφιακών καναλιών σε εξωτερικούς επίγειους ψηφιακούς δέκτες, αφού σε αυτές τις συσκευές DVB-T δεν περνούν αυτόματα οι αλλαγές στην ονοματοδοσία των ψηφιακών καναλιών, όπως συνέβει αυτόματα στις συσκευές νέας γενιάς "Smart TV" (την 11η Ιούνη 2015)... Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας εντοπίστηκαν πιλοτικές εκπομπές ψηφιακής μετάβασης σε τρίτο δίαυλο στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας...


 Πιλοτικές εκπομπές ψηφιακής μετάβασης υπάρχουν ενεργές στο δίαυλο 51 (μέσω Χορτιάτη), ένας δίαυλος που είναι κατοχυρωμένος στην ITU και "ενδεχομένως συνδέεται με τις αιτιάσεις των περιφερειακών καναλιών της Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάγκη ενεργοποίησης τρίτου δίαυλου ευρυεκπομπής στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν κατεβαίνουν ψηφιακά κανάλια, οπότε και δεν φαίνεται από ποιο πάροχο δικτύου ευρυεκπομπής γίνονται αυτές οι πιλοτικές εκπομπές ψηφιακής μετάβασης"...