Γαλλία: "Εθνικό σχέδιο με πολλαπλές μεταβάσεις Mpeg-4/HD μέσω δορυφόρου και επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης"…

1η Ιουλίου 2015:  "20 από τις 25 υπηρεσίες της επίγειας πλατφόρμας μέσω δορυφόρου TNTSat HD, θα εκπέμπουν σε υψηλή ευκρίνεια"…
Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε… και στη Γαλλική αγορά ξεκινούν με Εθνικό σχέδιο πολλαπλές μεταβάσεις σε Mpeg-4/HD μέσω δορυφόρου και επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Αρχικώς μέσω δορυφόρου για λογαριασμό των πλατφορμών "CanalSat HD και TNTSat HD", με τη πλήρη μετάβαση όλων των υπηρεσιών σε Mpeg-4/HD (από τη 1η Ιουλίου 2015) και έπεται συνέχεια μέσω της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης…
Nicolas A.
...
 "CanalSat HD: Από τη 1η Ιουλίου 2015 πλήρης μετάβαση σε Mpeg-4/HD μέσω δορυφόρου
Πιο συγκεκριμένα η γαλλική δορυφορική πλατφόρμα CanalSat (μετά τη περσινή ανακοίνωση του Μαΐου 2014), για τα επερχόμενα πλάνα πλήρης μετάβασης HD από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2015! Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και από τη 1η Ιουλίου 2015 θα προχωρήσει στη πλήρη μετάβαση HD... Έτσι είχαμε αλλαγές ψηφιακών δεδομένων στους αντίστοιχους αναμεταδότες μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων Astra 19.2E (αλλά και το πρότυπο εκπομπής και διαμόρφωσης DVB-S2/QPSK), οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 01/07, προκειμένου το σύνολο του χαρτοφυλακίου συνδρομητικών υπηρεσιών "CanalSat HD και TNTSat HD", να εκπέμπει σε Mpeg-4/HD… Σύμφωνα με τη τελευταία ενημέρωση όσες υπηρεσίες δεν είναι "HD Ready" (από το μητρικό πάροχο περιεχομένου), η πλατφόρμα θα προχωρήσει στις αναβαθμίσεις των αντίστοιχων υπηρεσιών ως upscaled HD (1440x1080i), με τη βοήθεια της τεχνογνωσίας Thomson ("encoder ViBE EM4000 και multiplexer NETPROCESSOR 9030"). Στη κατηγορία αυτή ανήκουν εν μέρει υπηρεσίες του δημόσιου φορέα τηλεόρασης "FRANCE 3, FRANCE 4, FRANCE 5, FRANCE Ο, αφού η μετάβαση τους σε native HD προβλέπεται σε μεταγενέστερη φάση (ενδεχομένως στο τέλος του 2015 `η την Άνοιξη του 2016) "… Επίσης από την 1η Ιουλίου 2015, το 85% των υπηρεσιών της Γαλλικής πλατφόρμας CanalSat HD, θα εκπέμπει σε native HD "1920x1080i" και πολύκάναλο ήχο "Dolby Digital 2.0", εκτός από ένα premium αριθμό υπηρεσιών που εκπέμπει ήδη με ήχο "Dolby Digital 5.1"…

1η Ιουλίου 2015 "20 από τις 25 υπηρεσίες της επίγειας πλατφόρμας μέσω δορυφόρου TNTSat HD, θα εκπέμπουν σε υψηλή ευκρίνεια"…
Ταυτόχρονα με τη CanalSat HD, θα συνδυαστεί και η μετάβαση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών της επίγειας πλατφόρμας μέσω δορυφόρου "TNTSat HD" (της πλατφόρμας που καλύπτει - παρέα με την "FranSat" - με Εθνικό σχέδιο μέσω δορυφόρου όλες τις γκρίζες `η λεύκες περιοχές της Γαλλικής επικράτειας χωρίς επίγειο ψηφιακό σήμα!). Έτσι 16 και πλέον υπηρεσίες θα μεταβούν σε native `η upscaled HD (από τις 01/07/2015) και συνολικά 20 από τις 25 υπηρεσίες της TNTSat HD θα εκπέμπουν σε υψηλή ευκρίνεια μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων Astra 19.2E… Ενώ θα καταργηθούν όλες οι SD υπηρεσίες της πλατφόρμας CanalSat (ανάμεσα τους θα διακόψουν τη λειτουργία τους και οι SD υπηρεσίες "Toute l’Histoire, Cuisine+, Sport+,…"), εκτός από τις SD υπηρεσίες της πλατφόρμας TNTSat που θα διακόψουν τη λειτουργία τους τον Απρίλιο του 2016…

"2016 - ΤΝΤ France": Εθνικό σχέδιο για τη πλήρη μετάβαση Mpeg-4 και HD μέσω της Γαλλικής επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης…
Από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή "l'ANFR" έχει οριστεί η 5η Απριλίου 2016, ως καταλυτική ημερομηνία για την οριστική μετάβαση όλων των υπηρεσιών Mpeg-2 της επίγειας ψηφιακής πλατφόρμας "ΤΝΤ", σε Mpeg-4 (θα επανατοποθετηθούν σε έξι πολύπλέκτες DVB-T)! Ενώ η αρμόδια αρχή "CSA" ζητά από τα Γαλλικά επίγεια ψηφιακά κανάλια να αιτηθούν άδεια εκπομπής Mpeg-4 για παραμονή σε SD, `η για πλήρη μετάβαση σε HD (με διπλάσιο κόστος για την άδεια εκπομπής υψηλής ευκρίνειας)…
Παράλληλα υπάρχει και "χρονοδιάγραμμα (υπό επανεξέταση)" για τη σταδιακή απελευθέρωση της ζώνης φάσματος συχνοτήτων των 700MHz, προκειμένου να αποδοθεί για υπηρεσίες στη κινητή τηλεφωνία. Με σταδιακή μετάβαση ανά περιοχή των DTT υπηρεσιών μόνο στη ζώνη φάσματος συχνοτήτων "470 - 694 MHz" (μεταξύ του χρονικού διαστήματος "Φθινόπωρο 2017 και Καλοκαίρι 2019")… Επίσης η αρμόδια ρυθμιστική αρχή "l'ANFR" τονίζει ότι θα υπάρξει μελλοντικά πρόβλεψη Εθνικού σχεδίου εισαγωγής και του αντίστοιχου πρότυπου εκπομπής που θα υποστηρίζει τις υπηρεσίες "Ultra HD"…


Blog Σχόλιο: Στη χώρα μας εάν υπήρχε ένα αντίστοιχο Εθνικό σχέδιο για τη ομαλή ψηφιακή μετάβαση από το Mpeg-2/SD (στο Mpeg-4/HD), υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών (ΕΕΤΤ/ΕΣΡ), που θα είχαν αυτές προκαθορίσει από την αρχή τις προδιαγραφές πρότυπου εκπομπής και κωδικοποίησης, καθώς και τη κατηγορία ευκρίνειας των υπηρεσιών (SD/HD), με την οποία θα προχωρούσε η μετάβαση της χώρας, δεν θα είχαμε τις μεταβατικές αγκυλώσεις μεταξύ του δημόσιου φορέα (Mpeg-2/SD /2006 και Mpeg-4/HD/2011) και του ιδιωτικού παρόχου (Mpeg-4/SD/2009)! Αλλά και θα είχαμε ένα ψηφιακό χάρτη συχνοτήτων, που θα είχε προδιαγραφές κάλυψης ψηφιακού σήματος με τις πραγματικές ανάγκες της χώρας… Παράλληλα οι αρμόδιες αρχές και η πολιτεία θα είχαν φροντίσει κατά το στάδιο της τελικής ψηφιακής μετάβασης, εντός του Εθνικού σχεδίου, η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί (στο τέλος) και με τη κάλυψη ψηφιακού σήματος μέσω δορυφόρου, για όλες τις λευκές περιοχές της χώρας χωρίς επίγειο ψηφιακό σήμα...
Ειδομεν.