ΕΡΤ ΑΕ: Διαγωνισμός για την εκ νέου βελτιστοποίηση λογοτύπου και ενιαίας αισθητικής ταυτότητας των υπηρεσιών της...

Η ΕΡΤ ΑΕ ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών δημιουργικού επανασχεδιασμού των λογοτύπων της, καθώς και της εν γένει εικόνας των τηλεοπτικών και διαδικτυακών της προγραμμάτων... Αντικείμενο του σχετικού διαγωνισμού θα είναι η σύναψη της προκηρυσσόμενης σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας βελτιστοποίησης του λογοτύπου και της ενιαίας αισθητικής ταυτότητας των τριών σταθμών της, με την οποία επιδιώκει...:

 Την ανάδειξη και βελτίωση της εικόνας κύρους της ως του εθνικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, την καταξίωση ενός απολύτως ανταγωνιστικού λογοτύπου και κατά συνέπεια του brand name της στο εσωτερικό και το διεθνές κοινό και την ανάδειξη της λειτουργίας της ως "ανοικτής, προσβάσιμης και διαδραστικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης"...
Τη διαμόρφωση ενιαίας αισθητικής ταυτότητας για τα τρία (3) κανάλια (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3). Αναλυτικότερα, τη λογοτύπηση του οπτικοακουστικού σήματος ενός generic (ΕΡΤ) τη λογοτύπηση του οπτικοακουστικού σήματος των τριών καναλιών (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3), που θα αναδεικνύουν και θα προωθούν τη διαφορετική φυσιογνωμία τους, καθώς και τη διακριτότητα των στοιχείων, World, HD, ΑΡΧΕΙΟ που ενσωματώνονται στο κύριο λογότυπο. Ο Ανάδοχος του παρόντος Διαγωνισμού θα αναλάβει την παραγωγή όλων των δημιουργικών προτάσεων που θα υποβάλει με την τεχνική του προσφορά, με την ομάδα έργου και τον εξοπλισμό που επίσης θα υποβάλει με το φάκελο τεχνικής του προσφοράς. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14-01-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, στα γραφεία της ΕΡΤ-ΑΕ στην Αγία Παρασκευή, (κτίριο Γ. - γραφείο 9 - 1 ος όροφος).
Περισσότερα εδώ...