"ΟΤΕ DISH 60: Δες την ταυτόχρονα με MULTIFEED λήψεις σε περισσότερους δορυφόρους στην FTA ζώνη Clarke"…

Νέα Ενημέρωση (Βίντεο): Feelgood Zapping - Ταυτόχρονη λήψη FTA καναλιών μέσω του OTE TV Hybrid (DSI810H) και του Multifeed συστήματος εγκατάστασης OTE DISH 60 στις τροχιακές θέσεις "9Ε/7Ε, 13Ε, 19.2Ε και 5W/4W"…
"ΟΤΕ DISH 60: MULTIFEED λήψεις στις δορυφορικές τροχιακές θέσεις 9Ε/7Ε, 13Ε, 19.2Ε και 5W/4W"… 
Όλοι οι αποκωδικοποιητές ΟΤΕ TV Μέσω Δορυφόρου μπορούν να υποστηρίξουν τη ταυτόχρονη λήψη 4 δορυφόρων, συμπεριλαμβανομένου και της τροχιακής θέσης "Eutelsat 9B - 9E", μέσω της οποίας εκπέμπει η δορυφορική πλατφόρμα του ΟΤΕ TV… Στα πλαίσια αυτά θα δούμε ποιες MULTIFEED λήψεις είναι εφικτές στο δορυφορικό σύστημα κατόπτρου "ΟΤΕ DISH 60" και σε ποιες δορυφορικές τροχιακές θέσεις στην FTA ζώνη Clarke. Προκειμένου οι εν δυνάμει συνδρομητές ΟΤΕ TV, να εμπλουτίσουν το χαρτοφυλάκιο FTA υπηρεσιών με περισσότερες υπηρεσίες υψηλής ευκρίνειας ειδησεογραφικού και γενικού περιεχόμενου από τη Γερμανική (Astra 19.2E) και τη Γαλλική αγορά (Eutelsat 5W), αλλά και με περισσότερες SD μουσικές και γενικές υπηρεσίες καναλιών από τη δημοφιλή τροχιακή θέση "Hot Bird 13E"… Παράλληλα θα δούμε ότι η κεντρική εστίαση του δορυφόρου "Eutelsat 9B - 9E (ΟΤΕ TV)", μπορεί να εμπεριέχει τη ταυτόχρονη λήψη FTA υπηρεσιών και από την τροχιακή θέση "Eutelsat 7A/7B - 7E" (με το ίδιο LNB)…
Nicolas A."ΟΤΕ DISH 60: MULTIFEED λήψεις στις δορυφορικές τροχιακές θέσεις 9Ε/7Ε, 13Ε, 19.2Ε και 5W/4W"… 
...
Βίντεο: Ενδεικτικό Υβριδικό Feelgood Zapping FTA καναλιών μέσω του OTE TV Hybrid (DSI810H) και του Multifeed συστήματος εγκατάστασης OTE DISH 60 στις τροχιακές θέσεις "9Ε/7Ε, 13Ε, 19.2Ε και 5W/4W"…


....

Feelgood Zapping: Ταυτόχρονη λήψη FTA υπηρεσιών μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων κεντρικής εστίασης "Eutelsat 9B - 9E και Eutelsat 7A/7B - 7E" και παράκεντρης εστίασης μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Astra 19.2E, Hot Bird 13E, Amos 4W και Eutelsat 5W"…
Ταυτόχρονη λήψη FTA υπηρεσιών μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων κεντρικής εστίασης "Eutelsat 9B - 9E και Eutelsat 7A/7B - 7E" και παράκεντρης εστίασης μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Astra 19.2E, Hot Bird 13E, Amos 4W και Eutelsat 5W"…


Διαβάστε Περισσότερα στο αναλυτικό αφιέρωμα σχετικά με την κεντρική εστίαση "Eutelsat 9B - 9E" και την Υλοποίηση MULTIFEED εγκατάστασης στις τροχιακές θέσεις "13Ε, 19.2Ε και 5W/4W", μέσω του ΟΤΕ DISH 60...

+ Δείτε Περισσότερα βίντεο με ζάπινγκ δορυφορικού σήματος της MULTIFEED εγκατάστασης και των LNB παράκεντρης εστίασης...

Καλή διασκέδαση με "OTE TV Plus FTA Zone Clarke"…
Nicolas A.
...