Νέο feed Euronews Greek στις υπηρεσίες μετάβασης της Globecast...

Νέα Ενημέρωση 19/04:
Νέο feed Euronews Greek (σε νέα συχνότητα εκπομπής), άλλα και ξεχωριστά feed για τις εκδόσεις "Euronews Italian, Euronews Russian και Euronews Hungarian", σηματοδοτούν επερχόμενες αλλαγές στις υπηρεσίες μετάβασης της Globecast, μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Eutelsat Hot Bird - 13E"...
Nicolas A.

...
Νέα συχνότητα εκπομπής ως ξεχωριστά feed για τις εκδόσεις "Euronews Greek / Italian (12476Η) και Euronews Russian/Hungarian (12380V)", σηματοδοτούν επερχόμενες αλλαγές στις υπηρεσίες μετάβασης της Globecast μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων Hot Bird 13E...
Περισσότερα FTA Highlights στις "13E"…