Παράλληλη υποχρεωτική εκπομπή υψηλής και τυπικής ευκρίνειας για όλες τις κατηγορίες αδειοδοτημένων παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής…

Ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη των Πανελλαδικών HD καναλιών σε COSMOTE TV και NOVA… 
Τι θα γίνει με την HD μετάβαση της ΕΡΤ;
Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία, με την οποία καταργείται το άρθρο 2Α του νόμου 4339/2015 περί αδειοδότησης των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Με την κατατεθείσα τροπολογία ορίζεται ότι το πρόγραμμα των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης όλων των κατηγοριών θα μεταδίδεται υποχρεωτικά σε υψηλή ευκρίνεια (high definition), σε όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας και ταυτόχρονα σε παράλληλη εκπομπή τυπικής ευκρίνειας μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 (standard definition)…
Έτσι ξεμπλοκάρεται ο δρόμος για τη διενέργεια μιας νέας δημοπρασίας για την οριστική αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης όλων των κατηγοριών…

Μια και μετά την ολοκλήρωση ψήφισης της νέας τροπολογίας (ΨΗΠΤΕ), το ΕΣΡ θα κληθεί να καταθέσει τη γνώμη του για τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών (που θα πρέπει να δημοπρατηθούν), όπως και για την ελάχιστη τιμή εκκίνησης για κάθε μία από αυτές.

Νέα Ενημέρωση: Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση ταυτόχρονης μετάδοσης τυπικής και υψηλής ευκρίνειας αφορά μόνο τα κανάλια εθνικής εμβέλειας, όπως αιτιολόγησε κατά τη ψήφιση της τροπολογίας ο υπουργός ΨΗΠΤΕ Νίκος Παππάς "Θα ήταν τεχνικά αδύνατο να αφορά και τους περιφερειακούς σταθμούς, η υποχρέωση αυτή"…

Πράσινο φως για την ένταξη των Πανελλαδικών HD καναλιών σε COSMOTE TV και NOVA…
Ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη των HD εκδόσεων των Πανελλαδικών καναλιών στις δορυφορικές πλατφόρμες COSMOTE TV και NOVA, με την επισημοποίηση της υποχρεωτικής εκπομπής σε υψηλή ευκρίνεια (HD) όλων των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης (σύμφωνα με τη νέα τροπολογία του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης)
Οι δορυφορικές πλατφόρμες COSMOTE TV και NOVA στη μετάβαση αυτή (όταν πραγματοποιηθεί), για λόγους χωρητικότητας θα καταργήσουν αυτομάτως τις SD εκδόσεις, διατηρώντας μόνο τις ΗD εκδόσεις των ελληνικών πανελλαδικών καναλιών, προσφέροντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα 100% πρόσβασης μέσω δορυφόρου σε όλη την Ελληνική Επικράτεια…

Τι θα γίνει με την HD μετάβαση της ΕΡΤ;
Από την άλλη η υποχρεωτική εκπομπή σε υψηλή ευκρίνεια (HD) θα ισχύσει και για τις υπηρεσίες της δημόσιας τηλεόρασης της ΕΡΤ, η οποία μέσω της επίγειας πλατφόρμας θα υποχρεωθεί τη κατάλληλη στιγμή να δώσει τον δεύτερο πολυπλεκτη της (με εξαίρεση παραμονής του PIK Sat), στη μετάβαση των υπηρεσιών της σε Ηigh definition ("ΕΡΤ1 ΗD,  ΕΡΤ2 ΗD, ΕΡΤ3 ΗD και ΒΟΥΛΗ ΗD")…