525.000 συνδρομητές COSMΟΤΕ TV κατά το Δ` τρίμηνο του 2017...

Το Δ’ τρίμηνο του 2017, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMΟΤΕ TV αυξήθηκε κατά 8 χιλιάδες, σε ένα εποχιακά καλό τρίμηνο. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2017, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ανήλθε σε 525 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 4,4% σε ετήσια βάση....
Το Δ’ τρίμηνο του 2017, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 44χιλιάδες νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής,με τον συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 1.760χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL της εταιρείας συνέχισαν να αναπτύσσονται, προσελκύοντας 43χιλιάδες συνδρομητές στο τρίμηνο, το υψηλότερο μέχρι σήμερα. Στο τέλος του τριμήνου, 354 χιλιάδες συνδρομητές ή το 20,1% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών
λιανικής, είχαν επιλέξει υπηρεσίες VDSL έναντι 18,1% στο τέλος του Γ’ τριμήνου του 2017.Οι πελάτες που αναβαθμίζουν τις συνδέσεις τους σε υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων αυξάνονται συνεχώς,καθώς η διείσδυση στην αγορά παραμένει χαμηλή.Το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι συνδρομητές επιλέγουν να αναβαθμίσουν τις συνδέσεις τους σε υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων, καταδεικνύει την δυναμική της αγοράς για ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας και επιβεβαιώνει την απόφαση της εταιρείας να επενδύσει σε δίκτυα FTTC. Τον Δεκέμβριο,η εταιρεία διέθεσε εμπορικά τη premium υπηρεσία Vectoringπροσφέροντας ευρυζωνικές ταχύτητες μέχρι και 200Mbps, καλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση για μεγαλύτερες ταχύτητες.Από τον συνολικό αριθμό των καμπινών που κατακύρωσε η Ρυθμιστική Αρχή στον ΟΤΕ τον περασμένο Φεβρουάριο για αναβάθμισή τους σε VDSL/Vectoring, o OTE είχε ενεργοποιήσει στο τέλος του έτους περίπου το 88%, με τις υπόλοιπες να είναι και αυτές έτοιμες προς διάθεση. Επιπλέον 4 χιλιάδες καμπίνες αναμένεται να αναβαθμιστούν εντός του έτους. 
Το Δ’ τρίμηνο του 2017, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας κατέγραψαν αύξηση 1,8%. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 1,2%, υποστηριζόμενα από τη σταθερά καλή πορεία των ευρυζωνικών υπηρεσιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης, καθώς και από την επιβράδυνση της μείωσης των εσόδων φωνής στο τρίμηνο.Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες ωφελήθηκαν από την αύξηση των πελατών VDSL, ο συνολικός αριθμός των οποίων αυξήθηκε κατά 62% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Τα έσοδα από τη συνδρομητική τηλεόραση του Ομίλου παρουσίασαν επίσης ισχυρή αύξηση στο Δ΄ τρίμηνο.

...
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Δ’ τριμήνου 2017, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Το 2017 ήταν μία καλή χρονιά για τον Όμιλο ΟΤΕ. Επενδύσαμε δυναμικά με στόχο την ανάπτυξη. Στην Ελλάδα καταγράφονται ήδη στις επιδόσεις μας τα οφέλη από τις σημαντικές επενδύσεις μας σε δίκτυα νέας γενιάς και τηλεοπτικό περιεχόμενο,καθώς και από την προσήλωσή μας στην εμπειρία του πελάτη. Το Δ΄τρίμηνο, πετύχαμε ισχυρά έσοδατόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία, τα οποία όμως αντισταθμίστηκαναπό τα χαμηλότερα έσοδα διεθνούς χονδρικής. Οιεπενδύσεις μας σε δίκτυα οπτικών ινών αποδίδουν, με τις νέες συνδέσεις VDSL να καταγράφουν ρεκόρστο τρίμηνο,ενώ και η πελατειακή βάση της συνδρομητικής τηλεόρασης συνεχίζει να αυξάνεται.Επεκτείνοντας τα δίκτυά μας, και βελτιώνοντας την ευρυζωνική εμπειρία των πελατών μας, καλύπτουμετη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για internet υψηλών ταχυτήτων. Χάρη στα υπερσύγχρονα δίκτυά μας 4ης γενιάς, η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα κατέγραψε σημαντική αύξηση στα έσοδα από υπηρεσίες. Στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, αρχίζουμε να βλέπουμε τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης, έχοντας ωστόσο σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της κερδοφορίας. Πιστεύουμε ότι οι επενδύσεις μας, που κορυφώθηκαν τη χρονιά που πέρασε, θα βοηθήσουν την Ελλάδα να αξιοποιήσει σταδιακά τις δυνατότητές της, τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο παραγωγικές και ανταγωνιστικές και τους πολίτες να βελτιώσουν τη ζωή τους.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Πριν από μερικές εβδομάδες παρουσιάσαμε μια νέα πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους, με στόχο να τους ανταμείψουμε γιατί με την υποστήριξή τους, η εταιρεία κατάφερε να ενισχύσει τη θέση τηςκαι να ανακάμψει στις αγορές που δραστηριοποιείται. Το όφελος για όλους τους μετόχους μας θα ενισχυθεί περαιτέρω, με τη σταδιακή επαναφορά των επενδύσεων σε κανονικά επίπεδα και την ομαλοποίηση των ελεύθερων ταμειακών ροών.»

Προοπτικές

Ο ΟΤΕ αναμένει ότι οι θετικές τάσεις στα έσοδα θα συνεχιστούν και κατά το τρέχον έτος. Η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, θα αποτελέσει ένα ευνοϊκό υπόβαθρο για της δραστηριότητές του στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ενώ η ανάπτυξη υπηρεσιών mobiledata, ευρυζωνικότητας και συνδρομητικής τηλεόρασης αναμένεται να συνεχιστεί. Η εκτεταμένη κάλυψη των προηγμένων δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αυξάνει την εμπιστοσύνη των πελατών στις υπηρεσίες του ΟΤΕ, υποστηρίζοντας τα έσοδα. Αν και οι λειτουργικές επιδόσεις στη Ρουμανία είναι ενθαρρυντικές, οι προοπτικές παραμένουν αμετάβλητες. Στην Αλβανία, η βελτίωση της δομής της αγοράς ενδεχομένως θα δώσει την ευκαιρία για βελτίωση των επιδόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον θα παραμείνει σταθερό. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να εφαρμόζει δράσεις μείωσης του κόστους για τη βελτίωση της κερδοφορίας σε όλες τις δραστηριότητές του.
Μετά από μια χρονιά αυξημένων επενδύσεων σε τεχνολογίες και υποδομές που θα ενισχύσουν τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου, οι επενδύσεις αναμένεται να επανέλθουν σταδιακά σε κανονικά επίπεδα. Το 2018, η Διοίκηση αναμένει οι προσαρμοσμένες επενδύσεις να διαμορφωθούν σε περίπου €700 εκατ. Αντανακλώντας την περαιτέρω βελτίωση των ταμειακών του ροών, ο ΟΤΕ αναμένει για το 2018 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές να ανέλθουν σε περίπου €350 εκατ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €260 εκατ., και θα καταβληθούν πλήρως στους μετόχους όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα μέσω της πολιτικής αμοιβών των μετόχων.  

Το Δ’ τρίμηνο του 2017, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMΟΤΕ TV αυξήθηκε κατά 8 χιλιάδες, σε ένα εποχιακά καλό τρίμηνο. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2017, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ανήλθε σε 525 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 4,4% σε ετήσια βάση.... 

Τα αντίστοιχα Οικονομικά Αποτελέσματα του ομίλου ΟΤΕ για το Δ` Τρίμηνο του 2017, δείχνουν τη σταθερότητα της συνδρομητικής βάσης της COSMΟΤΕ ΤV στην Ελληνική αγορά (+4,4%), με 524.770 συνδρομητές τηλεόρασης για το Δ` τρίμηνο του 2017 (έναντι 502.696 συνδρομητές τηλεόρασης για το αντίστοιχο Δ` τρίμηνο του 2016). Και της θυγατρικής πλατφόρμας Telekom TV στη Ρουμανική αγορά της οποίας οι συνδρομητές τηλεόρασης αυξήθηκαν κατά 0,4%φτάνοντας τους 1.470.341 συνδρομητές τηλεόρασης για το Δ` τρίμηνο του 2017 (έναντι 1.464.283 συνδρομητές τηλεόρασης για το αντίστοιχο Δ` τρίμηνο του 2016)...COSMΟΤΕ ΤV 
Q4 2017
Q4 2016
Δ
Συνδρομητές PayTV Ελλάδα (IPTV + Δορυφορική Τηλεόραση - DTH)
524.770
502.696
+4,4%


TELEKOM TV 
Q4 2017
Q4 2016
Δ
Συνδρομητές PayTV Ρουμανία (DTH, IPTV & Cable TV)
1.470.341
1.464.283

+0,4%