Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας

H Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε συνέχεια της υλοποίησης του έργου: «Τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας», θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων τον Οδηγό Υλοποίησης του έργου, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά ο ακριβής τρόπος υλοποίησής του καθώς και κάθε σχετική με αυτόν λεπτομέρεια…
(Paksat)
H Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ), στο πλαίσιο σχεδιασμού του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», έθεσε σε δημόσια διαβούλευση:
α) το σχέδιο νόμου: «Τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας» (23/02/2018 – 09/03/2018) και
β) το Παράρτημα με τις περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης της ελληνικής Επικράτειας που δύνανται να συμμετέχουν στο ως άνω έργο (29/05/2018 – 04/06/2018).
Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων τον Οδηγό Υλοποίησης του έργου, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά ο ακριβής τρόπος υλοποίησής του καθώς και κάθε σχετική με αυτόν λεπτομέρεια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν στη ΓΓΤΤ τα σχόλια ή/και τις παρατηρήσεις τους επί του ως άνω Οδηγού Υλοποίησης μέχρι και την Παρασκευή 06/07/2018 και ώρα 17:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dtv_dhmoi@yme.gov.gr
Δείτε τα συνημμένα εδώ:
"http://mindigital.gr"