Δορυφορικά Flash Extra: Feelgood EON Sat Beam κινητικότητα σε Hot Bird 13F με City TV και νέο αναμεταδότη για Vivacom στις 13Ε!

Νέα Ενημέρωση 23/04: Feelgood EON Sat Beam κινητικότητα σε Hot Bird 13F με City TV και νέο αναμεταδότη για Vivacom στις 13Ε!
Feelgood Nova PopUp κινητικότητα με την υπηρεσία “Nova ΠΑΣΧΑστη τροχιακή θέση “Hot Βird 13E”!...
Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων ανάμεσα στους αναμεταδότες των FTA παρόχων και των συνδρομητικών υπηρεσιών της nova (αλλά και άλλων συνδρομητικών παρόχων), μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Eutelsat Hot Bird - 13E"...
Nicolas A.
"Hot Bird 13E Highlights" - Nova + FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων μέσω της τροχιακής θέσης "13E"...
Τελευταίες αλλαγές μέσω των Hot Bird 13E... 
... 
-
21/04:
Feelgood EON Sat-Vivacom κινητικότητα σε “Hot Bird 13F” με City TV (FTA μουσικό κανάλι με διεθνή μουσική και στιγμές από την Ελληνική σκηνή) και νέο αναμεταδότη για τη βουλγαρική πλατφόρμα που πλέον προετοιμάζεται για την πλήρη μετακόμιση της (εντός του 2024) στη δημοφιλή τροχιακή θέση “Hot Bird 13E”!
- 23/04: Feelgood Nova PopUp κινητικότητα με την υπηρεσία “Nova ΠΑΣΧΑ στη τροχιακή θέση “Hot Bird 13E” (12130Η)...  
- 20/04: Feelgood κινητικότητα με ειδικό EON Sat Beam στο νέο ηλεκτρικό δορυφόρο "Hot Bird 13F" (αναμένουμε την επίσημη δημοσίευση ιχνοδιαγράμματος της Eutelsat) και θετικά προσκείμενο στα επερχόμενα πλάνα ενοποίησης των δορυφορικών πλατφορμών της United Group (“Nova, Vivacom, Total TV”), σε μια κοινή πλατφόρμα "EON Sat" και σε μια κοινή τροχιακή θέση εμπορικής λειτουργίας!  
- 20/04: Feelgood κινητικότητα και νέες συχνότητες εκπομπής για τις Καλωδιακές τροφοδοσίες “Baby TV Europe” (11642H) και eClutch” (11240V) στη τροχιακή θέση “Hot Βird 13E”!...
- 20/04: Feelgood κινητικότητα με πρόσφατη απελευθέρωση αναμεταδοτών από την Ιταλική πλατφόρμα SkyItalia (12207Η/12245Η), αλλά και από την καλωδιακή τροφοδοσία του BBC News SD (12597V, από τις 30 Ιουνίου 2024), καθώς μετακινήθηκε ήδη σε νέα συχνότητα εκπομπής στις 13Ε (11034V)...
 - 01/04: Feelgood κινητικότητα και νέα συχνότητα εκπομπής για την καλωδιακή τροφοδοσία της ειδησεογραφικής υπηρεσίας CNN Int.(11258Η) και για λογαριασμό των πλατφορμών Simulcast χωρητικότητας στις 13Ε (PolsatBox, Nova, Canal+, WBD)...
Nicolas A.