Ψηφιακή τηλεόραση DVB-T (Mpeg-2 VS Mpeg-4), ένα ακυβέρνητο καράβι της ψηφιακής μετάβασης…

Με ποιες προδιαγραφές προτύπου εκπομπής DVB-T (Mpeg-2 `η Mpeg-4), προχωρά η ψηφιακή μετάβαση στη χώρας μας…
Χωρίς την αντίστοιχη Κοινή Υπουργική Απόφαση που να ορίζει ρητά τις νομότυπες προδιαγραφές προτύπου εκπομπής DVB-T (Mpeg-2 `η Mpeg-4), προχωρά η Ψηφιακή μετάβαση στη χώρας μας… Το πρόβλημα ξεκινά από την ισχύουσα ΚΥΑ 21161/2008 στο άρ. 4, παρ. 2, που καθορίζει μεν κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής DVB-T, αλλά δεν προσδιορίζει ξεκάθαρα τον τρόπο κωδικοποίησης (Mpeg-2 `η Mpeg-4), που θα χρησιμοποιήσουν οι πάροχοι για τις υπηρεσίες ελεύθερης και συνδρομητικής λήψης… Αν και ο μεταβατικός χάρτης συχνοτήτων που διαμορφώθηκε από την ερευνητική ομάδα του κ. Καψάλη, καθορίζει την εκπομπή τεσσάρων ψηφιακών καναλιών για κάθε δίαυλο `η ψηφιακό multiplex, σύμφωνα με το πρότυπο εκπομπής DVB-T/ Mpeg-2… Η ΕΡΤ Ψηφιακή έχει ξεκινήσει τις ψηφιακές της εκπομπές το 2006 (δυο χρόνια πριν την οριστικοποίηση της ΚΥΑ 21161/2008), ακολουθώντας το πρότυπο εκπομπής DVB-T/ Mpeg-2 και διαμορφώνοντας μια ισχυρή καταναλωτική αγορά με δέκτες αποκωδικοποίησης Mpeg-2 (οι όποιοι δεν είναι συμβατοί με το Mpeg-4 της Digea)… Από την άλλη η Digea (τα ιδιωτικά κανάλια), ξεκίνησε μετά την οριστικοποίηση της ΚΥΑ 21161/2008 και αποφάσισε εν έτη 2009, να προχωρήσει με το πρότυπο εκπομπής DVB-T/ Mpeg-4 (γιατί στις προθέσεις της, είναι η καλύτερη εκμετάλλευση της χωρητικότηταs που της δίνετε από το κράτος, που στον μέλλον θα τις ανοίξει τον δρόμο και στις συνδρομητικές υπηρεσίες…). Έτσι στην παρούσα φάση η μεταβατική περίοδος ψηφιακής τηλεόρασης λειτουργεί ανεξέλεγκτα, με τους πολίτες της χώρας «ως πειραματόζωα», εξαιτίας των προβλημάτων ασυμβατότητας που ήδη δημιουργούνται στο καταναλωτικό κοινό της Θεσσαλονίκης και εάν δεν επέμβει τώρα η πολιτεία θα δημιουργηθούν αργότερα αντίστοιχα προβλήματα στη Αθήνα και την Λάρισα, που ήδη η ΕΡΤ έχει διαμορφώσει μια ισχυρή καταναλωτική αγορά με δέκτες αποκωδικοποίησης Mpeg-2… Έτσι σ` αυτό τον ανταγωνισμό μεταξύ ΕΡΤ και Digea, για πιο σύστημα θα επικρατήσει, την νύφη την πληρώνει ουσιαστικά εις διπλούν ο καταναλωτής (μια για την ΕΡΤ και μια για την Digea)…Και είναι αδιάφορες στους πολίτες οι πρόσφατες επιθέσεις εναντίον της ΕΡΤ Digital, περί παράνομων ψηφιακών εκπομπών (που δεν ακολουθούν πιστά τις συχνότητες που προβλέπει η ΚΥΑ), όταν η Κρατική ΕΡΤ Digital ξεκίνησε με τις ευλογίες του τότε υπουργού επικρατείας… Από την άλλη και η Digea παραγνωρίζει, πως ο μεταβατικός ψηφιακός χάρτης συχνοτήτων διαμορφώθηκε σύμφωνα με το πρότυπο εκπομπής Mpeg-2 (που μεταφράζεται σε τέσσερα κανάλια ανά συχνότητα…), διότι το πρότυπο εκπομπής Mpeg-4 (μεταφράζεται σε οκτώ κανάλια κανονικής ευκρίνειας, ανά συχνότητα)… Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι για την αλλαγή συστημάτων προτύπων εκπομπής στις ψηφιακές εκπομπές, προαπαιτείτε ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα, από πέντε έως οκτώ χρόνια… Για να αποφεύγονται τέτοια προβλήματα, θα πρέπει άμεσα η πολιτεία να ρυθμίσει την ΚΥΑ, για το πιλοτικό `η μεταβατικό στάδιο ψηφιακών εκπομπών, σχετικά με τις προδιαγραφές προτύπου εκπομπής DVB-T (Mpeg-2 `η Mpeg-4)… Ώστε να συνεχίσει κανονικά το πιλοτικό στάδιο ψηφιακών εκπομπών και «να μην αρμενίζει η ψηφιακή μετάβαση ως καράβι της μεταβατικής ψηφιακής τηλεόρασης χωρίς κυβερνήτη»… Μια και μετά από οκτώ μήνες που θα έρθει η οριστική ΚΥΑ και ο τελικός ψηφιακός χάρτης συχνοτήτων, θα είναι πολύ αργά για τους καταναλωτές (με την ασυμβατότητα των δυο προτύπων εκπομπής), οι όποιοι θα αναγκαστούν να πληρώσουν «την νύφη της ψηφιακής τηλεόρασης» εις διπλούν (μια για την ΕΡΤ και μια για την Digea)… Το μπαλάκι της ψηφιακής τηλεόρασης, οι πολίτες απαιτούν τώρα στην Κυβέρνηση…